Neplatí vám druhý rodič alimenty? Na Úřadu práce získáte náhradní výživné

Stává se, že jeden z rodičů se přestane o dítě zajímat
  |   zajímavost

Není bohužel smutnou výjimkou, že po rozpadu vztahu jeden z rodičů přestane platit na své dítě. V takovém případě se však jedná o porušení vyživovací povinnosti a existuje hned několik způsobů, jak se svého práva domoci. Někdy pomůže i stát!

Ve většině případů má rodič rozhodnutí soudu, které určuje, kolik má ten druhý přispívat. Papír je samozřejmě krásná věc, ale realita je často jiná. Ačkoliv zná náš právní řád hned několik hrozeb pro ty, kteří svou povinnost neplní, například zabavení řidičského průkazu neplatiči, funguje to jen málokdy. A rodiče, který se o dítě stará, to dostává do vážných problémů. Co s tím?

Neplatiče zastoupí stát

Náhradní výživné pro nezaopatřené dítě je sociální dávkou, kterou zná český právní systém už dva roky. Žádat ji může pro nezaopatřené dítě rodič, kterému by měl druhý platit určené výživné, leč nečiní tak, nebo ho platí v nižší částce.

Abyste na něj měli nárok, musíte splnit několik podmínek:

  • jako rodič musíte mít v ruce papír od soudu, že máte stanovenou vyživovací povinnost pro dítě, 
  • pokud je dítě starší 18 let, může žádat samo,
  • prokážete, že druhý rodič neplatí zčásti, případně neplatí vůbec,
  • dítě je nezaopatřené a vyživovací povinnost se na něj vztahuje – český právní řád za takové dítě považuje při splnění podmínek jedince do 26 let věku,
  • dítě má na území České republiky trvalý pobyt,
  • již byl zahájen proces vymáhání výživného v exekučním řízení.

Co si vzít s sebou?

Nezapomeňte si s sebou vzít potřebné dokumenty, které jako oprávněný rodič na úřadě předložíte. Patří mezi ně:

  • soudní rozhodnutí, 
  • doklad, který prokazuje částečné plnění, chcete-li uplatňovat nárok na zbývající částku,
  • doklad, který prokáže, že je dítě nezaopatřené – patří mezi ně například potvrzení o studiu,
  • exekuční návrh.

Na co máte nárok?

Výše náhradního výživného se určuje jako rozdíl mezi měsíční částkou, která byla soudem stanovena, a částkou, která byla skutečně zaplacena. Maximální výše činí 3 000 Kč měsíčně. Nárokovat jej můžete po dobu 24 měsíců. Má zajistit, aby měl pečující rodič dostatečný čas svízelnou situaci vyřešit. Tyto měsíce nemusí jít kalendářně po sobě.

Kde požádat?

„O žádosti o náhradní výživné rozhoduje ÚP ČR. Žádost podáte na předepsaném tiskopise na Oddělení státní sociální podpory příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR (v Praze na Oddělení náhradního výživného) dle místa trvalého pobytu oprávněné osoby, tj. dítěte,“ uvádí Úřad práce.

Zdroj: Úřad práce, pravoprovsechny.cz, občanský zákoník

KAM DÁL: Dovolená je jiná, než jste si zaplatili: Co dělat, aby to cestovce neprošlo.

Klíčová slova: