Desítky let čekání. Jizva Prahy se promění v novou čtvrť pro 25 tisíc obyvatel

Pohled z vyhlídky Čestmíra Šustky odhaluje, o jak velké území se jedná
Zobrazit fotogalerii (10)
 

Jedná se o jeden z největších projektů, který by svým rozsahem měl vytvořit zcela samostatnou městskou čtvrť o rozloze 110 hektarů srovnatelnou s pražskými Vinohrady. Plány a vizualizace jsou jedna věc. Jak ale obrovský brownfield Bubny-Zátory mezi Letnou a Holešovicemi vypadá dnes a co s ním bude v budoucnosti? 

Na první pohled se celé území jeví jako pustina, kde jsou hromady opuštěných kamenů, zarostlých ploch, rozpadlých plechových plotů, které jen málokdo respektuje. V současnosti nelichotivé území Prahy se v budoucnu výrazně promění. Developerská společnost ORCO zde chystá vystavět novou čtvrť, kde by mělo žít až 25 tisíc obyvatel. Bývalý prostor nákladového nádraží Bubny tak čeká zcela jiná budoucnost. Je však zajímavé si tento významný brownfield poctivě prozkoumat.

Památník ticha Bubny

Těch 110 hektarů totiž nejsou jenom volná plocha, které se musíte za každou cenu vyhnout. Jedna ze vstupních bran se nabízí z ulice Veletržní přímo k nádražní budově stanice Bubny. V obklíčení nevzhledných reklam a odstavených automobilů na parkovišti se do nebe pne dílo slavného českého umělce Aleše Veselého.

Koleje směřující k nebi nesou výstižný název Brána nenávratna. Dílo odkazuje na fakt, který je s tímto místem navěky spojen. Dnes omlácená nádražní budova totiž za druhé světové války odbavila 50 tisíc Židů do ghett, koncentračních a vyhlazovacích táborů a po osvobození nádraží zažilo také odsun pražských Němců.

V roce 2012 vznikla koncepce, která počítá s přestavbou této budovy na moderní centrum s názvem Památník ticha. Zdaleka se nejedná o jedinou realizaci, která tento nevzhledný prostor s hlubokou historií od základu změní.

Volnočasové centrum

Když se “prokoušete” oblastí, které kralují koleje, nevyužité plochy plné odpadků a opuštěných rozpadlých staveb, dostanete se na louku, jež je oázou klidu v rušné oblasti Holešovic.

Volnočasové centrum Holešovice zde vytváří unikátní prostor na obrovské parcele zeleně. S výstavbou developerského projektu se však počítá od samého vzniku. „Máme dohodu se soukromníkem, že až se začne stavět, tak končíme. Teď vyjednáváme a nabízíme nápady, jak se na budoucí čtvrti podílet,“ říká jeden z organizátorů tohoto velmi přátelského a otevřeného prostoru.

Developerská společnost ORCO revitalizuje také nedaleké Elektrické podniky v Praze. Do jejího portfolia patří stavba komplexu Quadrio ve Spálené ulici. 

Kromě komunitní zahrádky zde najdete také domácí zvěř jako slepice a kozy. Prostoru dominuje rozhledna sochaře Čestmíra Šustky. Z vrcholu této železné a netradiční konstrukce se jako na dlani rozprostírá prostor, který se za několik let promění k nepoznání.

Budoucnost?

Brownfield Bubny-Zátory byl v urbanistických plánech Prahy připraven na masivní výstavbu již od osmdesátých let. Socialismus však své plány nedotáhl do konce a obrovská stavební parcela čeká už desítky let na nutný zásah, který se pravděpodobně velmi brzy začne realizovat.

Alespoň podle Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) lze předpokládat, že výstavba ve spolupráci s investory, městem a státem začne v roce 2021. Developer zde však nezačne stavět, dokud nebude schválené územní rozhodnutí, a tak je zcela pochopitelné, že hledání kompromisu mezi státem a soukromníkem je zdlouhavé.

V této chvíli je však schválená územní studie, kterou vytvořili Pelčák a partner architekti a ThomasMullerIvanReinmann architekten GmbH z Berlína. Vzhledem k tomu, že by se na zmíněných 110 hektarech mělo vybudovat bydlení pro 25 tisíc obyvatel, jedná se o čtvrť srovnatelnou s pražskými Vinohrady.

Obytnou část má doplňovat výrazný počet administrativních budov, kde by mohlo pracovat 10 tisíc zaměstnanců. Nový a významný kus města má však splňovat vše, co si město 21. století žádá. „V zadání územní studie je kladen důraz hlavně na kvalitu života Pražanů. V nové čtvrti proto nebudou chybět školy, školky, kultura, kvalitní parky a pohodlné ulice. Těší mě, že se usilovně pracuje na oživení takto důležité části města,“ vysvětluje 1. náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

O sliby a velké plány v projektu Bubny-Zátory rozhodně není nouze. Praha zde počítá s vybudováním samostatné budovy filharmonie a za vzor si bere londýnskou King’s cross, která je vzorovým brownfieldem, jehož revitalizace sklízí vavříny odborníků z celého světa.

Zatím lze však nazvat rozsáhlou oblast, až na drobné výjimky, nevzhlednou jizvou Prahy, která už více jak čtyřicet let čeká na využití potenciálu, který se zde nabízí.

KAM DÁL: Tisíce hektarů Prahy patří ruinám a zanedbaným pozemkům. Budoucnost rozvoje města má jméno brownfield