Málo známé povinnosti mezi manžely: Příjem říct musíte, dopis ale nechte zavřený

Lidé se berou z lásky. Vznikají mezi nimi však práva a povinnosti, které kolikrát ani neznají
  |   zajímavost

Muži žádají ženy o ruku z lásky – alespoň v to ona tázaná samozřejmě doufá. Honosnou svatbou mezi sebou však dvojice založí práva a povinnosti, které už se tak romantické později zdát nemusí. Jde například o povinnost přiznat svůj příjem, majetek nebo projednání pracovních změn či studia. Jste připraveni na „v dobrém i zlém“?

Řekněme si narovinu – jakkoliv zní manželství romanticky, je to zkrátka smlouva. Znáte ta manželství, která zkrátka nefungují – a ti dva po sobě řvou jako paviáni? Ve skutečnosti zakotvil občanský zákoník povinnost projevovat si v manželství úctu, s čímž se pojí rovněž zákaz urážení a fyzického napadání, které je v obecném měřítku trestným činem. A není to jediná povinnost, kterou v předpise najdeme.

Přiznejte příjem, nebo máte problém!

Bývají to většinou ženy, které netuší, kolik jejich milovaný choť bere. Dostanou možná pár tisícovek na domácnost, nebo naopak žijí v obrovském luxusu – ale více nevědí. Ve skutečnosti na to mají zákonné právo, protože jednou z informačních povinností manžela je sdělit svůj příjem i majetek. Stejně tak, pokud nakupujete věci, které nejsou obvyklým nákladem vaší domácnosti, potřebujete k tomu souhlas „domácnosti“, protože jsou to – až na určité výjimky – pořád peníze vás obou. V jiném režimu jsou například dary či dědictví.

Neuchrání vás ani argument, že jeden vydělává výrazně více. V případě manželství mají oba dva právo na stejnou hmotnou úroveň, s čímž se logicky pojí, že ten, kterému se profesně daří lépe, musí tak nějak „sponzorovat“ toho druhého. Holt je to tak: manželství je ekonomický svazek.

Chcete studovat? Nejdřív se zeptejte!

Ani studium či změna práce nepůjde tak hladce. Podle zákona byste všechny takové změny měli projednávat, brát ohled na dobro rodiny a zkoumat, zda to významným způsobem nenaruší její chod. Typickou situací bude, pokud by taková změna zásadně změnila finanční situaci vaší rodiny, případně vyžadovala stěhování.

Úcta má v mezilidských vztazích významné místo, je nedílně spojena s právem na důstojnost. Zahrnuje v sobě například právo na svobodné náboženské vyznání, respektování tělesné a duševní integrity. A pokud manželovi přijde dopis, světe div se – opravdu nemáte právo ho otevřít.

Společné žití neznamená společné bydlení

Překvapivě zákon neukládá manželům povinnost žít v jednom bytě, klade však důraz na to, aby byl jeden připraven podílet se na osudu druhého manžela. To znamená, že se musíte starat o to, jak se manželovi daří, případně mu podat pomocnou ruku, sdílet spolu náklady na život apod. Manželé jsou povinni hledat shodu při řešení všech důležitých životních záležitostí.

Povinnost manželů být si věrní

Věrnost je základním principem monogamie. Lze ji chápat dvojím smyslem – věrnost duševní a fyzická. Dříve dokonce považovali za porušení věrnosti také poškozování druhého nebo šikanu. Pravdou je, že každý pár nahlíží na to, co je a není nevěra, velmi odlišně. Zákon tak nikdy nepřijal její univerzální pojetí. Jsou však státy, ve kterých je stále trestná – takovým je například New York, kde se překvapivě natáčel Sex ve městě, kde Carrie lítala z jednoho chlapa na druhého! V Indi například zrušili trest vězení za cizoložství až v roce 2018.

Pravdou je, že s žalobou na porušení věrnosti byste u soudu nejspíš neuspěli. Přesto takové porušení má své právní důsledky. Jedná se totiž o takřka nejčastější příčinu rozpadu manželství. Dalším následkem může být přiznání výživného pro rozvedeného manžela, o kterém jsme dříve informovali zde.

Bez zajímavosti není, že nevěra může v určitém měřítku naplnit trestný čin týrání osoby ve společné domácnosti. Taková situace by nastala například ve chvíli, kdy by jeden z manželů úmyslně zveřejňoval své aférky, aby druhého ponížil – ve spojení s dalšími skutečnostmi.

Bez podpory to nepůjde

Bývají to často ženy, které si stěžují, že je partner nepodporuje. Ale negeneralizujeme, zákon myslí na všechny. Oběma to přímo ukládá zákon! Jde o povinnost pomáhat si, bez které by žádné manželství nemohlo dobře fungovat. A je to nejen pomoc fyzická, například při zdravotních obtížích, ale také psychická podpora ve chvílích, kdy se jednomu nedaří. 

A ještě na jednu věc při podpoře nezapomínejte. Zákon neočekává, že každý z manželů je schopen pomáhat ve stejné míře.

Podpora mezi manžely se prolíná i do trestního práva. Pro určité činy je dovoleno zahájit trestní stíhání proti tomu, kdo byl nebo je v době spáchání trestného činu ve vztahu k poškozenému manželem, pouze se souhlasem poškozeného manžela. 

Manželé mají dále povinnost:

  • udržovat rodinné společenství – počítá se s tím, že i když se manželé rozvedou, mohou nadále pečovat o děti a řešit věci týkající se její výchovy,
  • vytvářet zdravé prostředí – odborná veřejnost si pod tímto pojmem představuje rozlišné věci, v zásadě jde ale o to, aby členové rodiny žili v takovém prostředí, kde se cítí dobře, mohou se rozvíjet a kde je respektován jejich názor,
  • společně pečovat o děti.
     

Zdroj: občanský zákoník, epravo.cz

KAM DÁL: V létě nahradí příběh Kučerových pořad Zlatá labuť u sporáku.