Mohu vydědit dceru, která se o mě nezajímá? Zákon hovoří jasně

Hádky mohou v rodině nadělat pěknou paseku
Zobrazit fotogalerii (3)
  |   zajímavost

V rodině se opakují drsné hádky, potomek žije nezřízeným životem, bere drogy, zadlužuje se, nepomohl rodiči v těžké nemoci, ublížil mu, nebo dokonce sedí ve vězení – v takovém případě rodiče často pátrají po možnosti, jak ochránit majetek a dítě vydědit. Jde to? Ano, ale má to svá pravidla.

Vydědění je vůle zůstavitele, tedy toho, kdo má majetek. Vydědit lze jen nepominutelné dědice, mezi které zákon řadí potomky zůstavitele. I to má však své zákonné limity a nelze někoho vydědit jen proto, že si s rodiči nerozumí. Výčet důvodů je omezený a nelze pro tyto účely využít jakýkoliv další. Zákon jich momentálně připouští šest.

Platné důvody pro vydědění svého dítěte

Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který: 

  1. mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
  2. o něj neprojevuje opravdový zájem
  3. byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze,
  4. vede trvale nezřízený život,
  5. je zadlužený nebo si počíná marnotratně, 
  6. je nezpůsobilý dědit, a proto je z dědického práva vyloučen.

Neposkytnutí pomoci

Potřebnou pomocí v takovém případě soud rozumí zejména situaci, kdy je zůstavitel nemocný či neschopný se o sebe sám postarat v důsledku zdravotních potíží či stáří. Zároveň se však musí jednat o objektivní nemožnost poskytnutí pomoci – to znamená, že potomek musí být schopný takovou pomoc poskytnout, kdyby chtěl. Pokud by byl například sám těžce nemocný, nelze mu takový důvod přičítat a pro vydědění pravděpodobně nebude důvod.

Opravdový zájem

Jde možná o nejčastější a také nejspornější důvod vydědění. Prokázat ho bývá těžké. V takovém případě se totiž posuzuje, zda bylo v možnostech potomka takový zájem projevovat (i zda zůstavitel stál o svého potomka). Na to mají strany často pochopitelně rozdílné názory. Do velké míry posouzení tohoto důvodu leží v rukou soudu.

Trestný čin

Ani tady to nebude jednoznačné hned poté, co se vám dostane do rukou odsuzující rozsudek. Musí jít o čin, který svědčí o zvrhlé povaze pachatele. Taková klasifikace není přitom limitována délkou uděleného trestu. Dané jednání musí být posouzeno ve všech konsekvencích – v konečném důsledku musí soud zvážit, zda to skutečně splňuje podmínku vydědění potomka. 

Trvale nezřízený život

I nezřízený život bude v tomto případě hodnotit soud. Obecně může jít o dlouhodobou drogovou či alkoholovou závislost, gamblerství, trestnou činnost, zanedbávání povinné výživy a další.

Marnotratnost a zadlužení

Částečně souvisí s bodem předchozím. Lze ho vysvětlit jako nezřízené utrácení peněz – například za drogy, gamblerství, alkohol, půjčování si peněz a podobně.  

Nezpůsobilý dědic

Jde o případy, kdy by bylo amorální, aby dědic nabyl majetku – například se dopustil trestného činu proti zůstaviteli, vyvíjel nátlak při sepsání závěti a podobně.

Zdroj: redakce, občanský zákoník, justice.cz, nkcr.cz

KAM DÁL: Alkohol za volantem: Můžete mít i víc než 0 promile.