Podvod i spása důvěřivých. Numerologie je pseudovědecký obor, který má však velkou oblibu

Než zajdete k numeroložce, je dobré si přečíst něco o historii tohoto směru
 

Svět byl vždy plný pověr, legend, bájí, pomluv a výmyslů. Až 21. století díky internetu a dostupné literatuře způsobilo, že dnes může být každý odborníkem, na cokoliv si pomyslí. Podhoubí pro konspirační teorie, dezinformace a instantní esoterické rady do života tak plodí jeden nesmyl za druhým. Patří do této kategorie i numerologie? Nejsou ti, kteří ji neuznávají, až moc přísní? 

Fakticky jde o zcela iracionální a nevědecké výklady čísel. Na posvátnou matematiku, která by odhalila teorii strun, tak rozhodně zapomeňte. Zde nejde o fyziku ani vědecký výzkum. Numerologové však tyto pragmatické zákony porušují a čísla jsou pro ně pokladem významů. Jak numerologie vlastně vznikla a lze z ní usuzovat něco důvěryhodného? 

Každý má pravdu

Můžete otevřít dveře do vyvolené místnosti nebo z pohodlí domova zamířit na jednu z milionu esoterických webových stránek, které vám nabízejí numerologické věštění. Hledat pravdu, budoucnost a záhady minulosti v číslech prostě lidi láká. Důvěřivost zákazníka a vylhané představení numeroložky je jeden z extrémů, na který narazíme v každém esoterickém oboru. 

Numerologie však není výmyslem posledních let. Jedná se o velmi hlubokou tradici, která má silné kořeny a svůj největší rozmach zažila v antice během 1. až 3. století. Slovo numerologie se však poprvé objevilo v roce 1911 a je spíše výsadou velkého zájmu o okultní jevy, kterými se zabýval třeba také slavný Sigmund Freud. Podle kritiků numerologie vychází z iracionálních základů středověké gnóze a středověké kabaly. 

Kritici většinou jednohlasně popisují numerologii jako vědu bez jakékoliv logiky. Podle nich čísla nemají žádný vztah k lidem a jejich osudy rozhodně nikterak neřídí ani nemapují. Proč se však stále více lidí k numerologům obrací? Co od nich vlastně slyší? 

Hloubka v nedohlednu

O soudnosti těch, kteří navštíví nějakou esoterickou kancelář a nechají si z čísel vyprávět zaručené pravdy ze svého života, bychom měli raději pomlčet. Je každého svobodná vůle důvěřovat klidně i šarlatánům. Ta pravá numerologie však vychází z mnohem složitějšího komplexu zájmů a vzdělání, které není možné na formátu jednoho článku obsáhnout. 

Jedním z prvních klíčových slov je však směr zvaný gnosticismus. Nábožensko-politický přístup ke světu zcela odmítal hmotný svět a šel proti poznání jako spáse a motoru lidstva. O počátcích tohoto směru toho moc nevíme. Známe tak spíše otázky než odpovědi. V antickém Řecku byl pojem gnóze používán pro označení pro rozumovou podstatu poznání všech věcí na světě. 

Postupně si však tento směr získával oblibu svoíi lákavou nedotknutelností. Jen několik vyvolených skrze něj šlo po stopě pravé božské podstaty a smyslu světa v komplexním slova smyslu. Dva termíny gnóze a gnosticismus se v dalších stoletích, až už ve středověku, renesanci či baroku staly terčem debat a kritiky. Dodnes není zcela jasné, jaké filosofické myšlenky jeden či druhý ukrývají. O to záhadnější je tento směr pro okultisty a později pro esoteriky, kteří v záhadách nacházejí ideální příležitost pro zbohatnutí. Někteří se však do svých záhadných pravd zamotají natolik, že jim začnou doopravdy věřit. Vyšlapaných cest je totiž hned několik a některé vedou až do hluboké historie. 

Esoterika na prvním místě

Při povrchním nahlédnutí do tajů numerologie a gnosticismu by mělo být kriticky uvažujícím jedincům jasné, že se jedná o jen těžko uchopitelný směr lidského myšlení, kterému sluší pozice v tajuplných komnatách vědění. Tam, kde okultisté hledají detailní spojení čísel a pozic pyramidy v Gíze s polohou slunce, tam, kde jsou číslovky v narození svatého pouhou náhodou a mnohem zajímavějším předmětem je pohled na hvězdy. 

Komplexnost materiálů a jejich nekonečné vrstvení stojí za tím, že si šikovný esoterik vždy najde cestu z nesnází. Vždy předloží dokonalou pravdu, kterou člověka paralyzuje a získá si jeho pozornost. Nakonec však i peníze. Je tedy mnohem zábavnější a také levnější otevřít některou z knih, které se numerologii věnují, a sám pak může odhalovat tajemství lidstva a vesmíru. 

KAM DÁL: Češtinářské podivnosti. Úplně nejdelší slovo, příjmení a věta ze souhlásek.

 


Životní styl

Zdraví