Právo všedního dne: Když najdete peníze na zemi, nechat si je nesmíte

Jak často se vám podaří ztratit peníze? A vrátil vám je někdo?
  |   zajímavost

Pokud sníte o tom, že půjdete na procházku a před vámi bude zničehonic ležet dvoutisícovka, která vyřeší vaše momentální problémy, případně vám poskytne kapesné na vysněný výlet, máme pro vás jasnou odpověď – nechat si je nesmíte. Stejně tak cokoliv dalšího, co se před vámi zničehonic objeví. Ale možná za pár let...

Jdete po ulici a najdete peníze na zemi. Můžete si je nechat? Princip českého právního řádu je jednoduchý. Zákon předpokládá, že dotyčný věc neopustil, ale ztratil. A to znamená, že ji chce zpátky. Ať už se jedná o staré hrábě, peníze nebo stříbrný řetízek. Dokonce, když půjdete po silnici a zahodíte kelímek od kávy, i ten je v právním režimu ztracení, a nikoliv opuštění, a teoreticky ten, kdo ho najde, by vám ho měl vrátit. Otázkou je, zda by na služebně měli radost, kdyby jim tam lidé začali nosit odpadky. 

Komu nalezenou věc vrátit?

Pokud najdete peníze nebo jiný cenný předmět a nevíte, komu patří, máte povinnost odevzdat jej  na obecním úřadě. Případně vlastníkovi, pokud jste schopni ho dle dostupných indicií určit. Anebo na nejbližší policejní služebně, ačkoliv zákon o ní výslovně nemluví. Je to však jedna z alternativ, kterou může poctivý nálezce využít, aby pomohl najít majitele ztracené věci.

Pokud naleznete věc ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, měli byste věc vrátit provozovateli. Typickým příkladem jsou obchodní centra, která mívají četnou sbírku nálezů a ztrát, stejně tak dopravní podniky. 

Po odevzdání nálezu začne běžet lhůta, po kterou se může vlastník o ztracenou věc přihlásit. Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, můžete nemovitou věc za splnění dalších podmínek nabýt do svého vlastnictví. Neplatí to o nemovitostech – ty vždy připadnou státu. Povinnost odevzdat nalezenou věc na úřady nebo oznámit nález je důležitá proto, abyste nebyli obviněni z krádeže nebo bezdůvodného obohacení.

Pokud byste nález neoznámili, stali byste se nepoctivým držitelem a měli byste povinnost nahradit škodu, která může vlastníkovi vzniknout. Vlastnické právo takto nabýt nelze.

Nálezné

Součástí nalezené věci je také právo na nálezné, které činí 10 %. Není to však tak jednoduché. Pokud byste předpokládali, že když najdete peněženku s platebními kartami, náleží vám deset procent z účtu, jste na omylu. Částka by se pravděpodobně počítala z nákladů na zhotovení nových karet, protože účet je na „kousku plastu“ takřka nezávislý a může fungovat poté i dál. 

Kdybyste ale nalezli los či výherní tiket a poctivě ho odevzdali jeho vlastníkovi, v takovém případě by vám deset procent z výhry už náleželo. Dejte si pozor také na peníze z bankomatu, které nepozorný výběrčí zapomene. U bankomatů jsou kamery, takže by z vás okamžitě byl dobře dohledatelný zloděj. Navíc obvykle postačí, pokud zavoláte do banky, které bankomat patří, případně využijete dalších dostupných alternativ. To platí i pro peníze, které najdete na zemi a další.

Vrátit peněženku může být snazší

Když najdete peněženku, obvykle v ní budou i doklady, které vás k vlastníkovi zavedou. I tak ale můžete využít obecní úřad, který vlastníka kontaktuje. Osvojte si však několik pravidel: 

  • Nenechávejte peněženku bez dozoru: Pokud jste našli peněženku na veřejném místě, neponechávejte ji bez dozoru. Pokud možno ji podejte nejbližšímu zaměstnanci, jako je například personál obchodu, restaurace nebo banky, nebo ji odevzdejte na nejbližší policii.
  • Zkontrolujte obsah: Pokud není možné najít okamžitě vhodné místo pro odevzdání peněženky, zkontrolujte její obsah. Pokuste se najít nějakou identifikaci majitele, jako je občanský průkaz, řidičský průkaz nebo jiné doklady, které by vám mohly pomoci kontaktovat majitele.
  • Oznámení na policii: Pokud má peněženka nějaké identifikační údaje, které vám umožní kontaktovat majitele, můžete zkusit zjistit jeho nebo její kontakt a osobně mu či jí oznámit, že jste peněženku našli a kde si ji může vyzvednout. Pokud to není možné, oznámení o nálezu věci můžete podat na nejbližší policii.
  • Odevzdání na policii nebo na obecním úřadě: Pokud majitel peněženky není identifikovatelný, měli byste peněženku odevzdat na nejbližší policii nebo na obecním úřadě. Tam ji předáte s informacemi o místě a datu nálezu. Pokud se majitel peněženky dostaví a prokáže své vlastnictví, bude mu vrácena.

A nezapomeňte. Je důležité dodržovat tyto kroky, aby byla peněženka vrácena oprávněnému majiteli. Není dovoleno si nalezený majetek nechat a jednat nečestně. Vždy je lepší jednat poctivě a postarat se o to, aby cenné věci byly vráceny správnému majiteli.

Zdroj: občanský zákoník, finance.cz, redakce

KAM DÁL: Koupil si manžel auto za miliony bez vašeho souhlasu? Naklusejte do bazaru a zrušte smlouvu.