Demence: Běžná aktivita, která snižuje vznik nemoci o 21 %

S prevencí vzniku demence vám pomůže mimo jiné i práce na zahrádce
  |   zajímavost

Tato závažná degenerativní mozková choroba se projevuje mimo jiné ztrátou paměti, změnou osobnosti i neschopností samostatně fungovat. Naštěstí jí ale můžeme alepoň do určité míry předejít pomocí běžné aktivity, kterou zvládně naprosto každý.

Pojmem demence se označuje hned několik degenerativních mozkových chorob. Tento druh chorob se projevuje mimo jiné i ztrátou paměti, problémy s myšlením a změnami v sociálním chování pacientů, jak na svém webu uvádí Mayo klinika.

Neznamená to ale automaticky, že pokud trpíte ztrátou paměti, vznikla u vás nějaká forma demence.Tento symptom totiž může mít celou řadu dalších příčin.

Degenerativní mozkové choroby bohužel v současnosti nelze zcela vyléčit, proto bychom se měli soustředit na jejich prevenci. Ideální je ale také dávat si pozor na příznaky tohoto typu nemocí, nelze je sice vyléčit, je ale možné zpomalit jejich šíření.

Mezi symptomy degenerativních mozkových chorob patří:

 • ztráta paměti
 • problémy s koordinací
 • zhoršení komunikace, člověku trpícímu demencí se často nedaří najít ta správná slova
 • zhoršená schopnost řešit komplexní úkony, řešit problémy, plánovat či organizovat
 • zmatení a dezorientace
 • problémy s prostorovým vnímáním
 • deprese
 • úzkost
 • paranoia
 • halucinace
 • nevhodné chování
 • změny osobnosti
 • podrážděnost

Pokud na sobě nebo na vašich blízkých pozorujete tyto příznaky, co nejdříve se o nich poraďte s lékařem.

Prevence

Vzniku demence nejlépe předejdete pomocí dodržování celkového zdravého životního stylu, do kterého patří pravidelná fyzická aktivita, vyvážený jídelníček a vyhýbání se zlozvykům, jako je nadměrná konzumace alkoholu a kouření.

Nápoj, který vám s prevencí demence pomůže, najdete zde.

S prevencí vzniku degenerativních mozkových chorob vám ale může pomoci mimo jiné i práce na zahrádce, jak dokazují studie. Vykopáváním plevele nebo zaléváním záhonů můžete podle výzkumníků snížit riziko vniku demence až o 21 %. Stejný efekt mají i běžné domácí práce.

Zdroj: Medical News Today, Neurology, Mayo Clinic

KAM DÁL: Infarkt: Zvýšené riziko poznáte i podle uší.