Demence: S prevencí nemoci vám pomůže zlatavý nápoj

S prevencí demence vám pomůže mimo jiné i obyčejný čaj
  |   zajímavost

Pojmem demence se označuje skupina onemocnění ovlivňující paměť, myšlení a další důležité aspekty našeho každodenního života. Riziko jejího vzniku se zvyšuje spolu s věkem, naštěstí jí lze, alespoň do jisté míry, předcházet.

Nejčastější formou demence je Alzheimerova choroba, která se vyskytuje zejména u seniorů. Do této skupiny degenerativních mozkových onemocnění patří ale mimo jiné také Parkinsonova choroba a další, jak na svém webu uvádí Mayo klinika.

Některé druhy demence se nedají léčit, ani zvrátit, je proto velmi důležité se zaměřovat na jejich prevenci a případně zpomalení jejich progrese. Rozhodně byste tedy měli vědět, jakými symptomy se demence projevuje, a v případě, že na sobě některé z nich zpozorujete, se okamžitě poradit s vaším praktickým lékařem.

Mezi příznaky demence patří mimo jiné:

 • ztráta paměti
 • problémy s koordinací
 • zhoršení komunikace, člověku trpícímu demencí se často nedaří najít ta správná slova
 • zhoršená schopnost řešit komplexní úkony, řešit problémy, plánovat či organizovat
 • zmatení a dezorientace
 • problémy s prostorovým vnímáním

Mezi symptomy nemocí, které označujeme jako demenci, patří ale také hned několik psychických změn:

 • deprese
 • úzkost
 • paranoia
 • halucinace
 • nevhodné chování
 • změny osobnosti
 • podrážděnost

Existuje hned několik rizikových faktorů, které zvyšují riziko demence a kterým se můžeme vyhnout v rámci prevence této nemoci. Jde mimo jiné i o nezdravou stravu, nedostatek fyzické aktivity, nadměrnou konzumaci alkoholu a kouření.

Riziko vzniku demence zvyšuje ale i vystavení se znečištěnému prostředí, úraz hlavy, hypertenze, deprese, cukrovka, spánková apnoe, nedostatek vitamínů D, B-6, B-12 a folátu a některé léky, které mohou zhoršovat paměť.

To, jestli se u nás objeví nějaká forma demence, nebo ne, závisí ale i na naší rodinné historii nemoci a dalších faktorech, které ovlivnit nemůžeme, jako Downův syndrom a přibývající roky.

Mátový čaj

Naštěstí ale existuje několik potravin a nápojů, které nám s prevencí demence mohou pomoci. Patří mezi ně mimo jiné i mátový čaj. „Máta klasnatá zlepšuje paměť,“ prozradila Dr. Gill Jenkins pro Tea advisory panel. Dále dodala, že čaj z máty klasnaté může zlepšit naši paměť při jeho pravidelné každodenní konzumaci až o 15 %.

Zdroj: Mayo Clinic, Tea Advisory Panel

KAM DÁL: Rakovina: S prevencí pomůže jedno exotické ovoce.