Demence: S prevencí nemoci vám pomůže běžné hobby

S prevencí degenerativních mozkových onemocnění vám pomůže mimo jiné i hra na hudební nástroj
  |   zajímavost

Tato degenerativní mozková choroba se nejčastěji objevuje u seniorů, není ale přirozenou součástí stárnutí. To znamená, že existují způsoby, jak se demenci vyhnout. Patří mezi ně dokonce i jeden oblíbený koníček.

Demence je souhrnný lékařský termín, kterým se popisuje celá řada degenerativních mozkových chorob, jak na svém webu uvádí Mayo klinika.

Tyto nemoci se většinou projevují zejména změnami v myšlení, problémy s pamětí a ztrátou některých sociálních schopností. To, že je jedním z nejčastějších příznaků demence ztráta paměti, ale neznamená, že všechny případy ztráty paměti jsou způsobené degenerativní mozkovou chorobou.

Mezi příznaky chorob, které je možné popsat jako demenci, spadají ale také psychologické změny. Patří mezi ně mimo jiné:

  • změny charakteru
  • úzkost
  • deprese
  • nevhodné chování
  • halucinace
  • paranoia

Demence tedy může negativně ovlivnit život člověka, u kterého vznikne hned v několika směrech. Určitě proto není od věci vědět, co přesně ji způsobuje a jaké existují způsoby prevence degenerativních mozkových onemocnění.

Vznik a prevence

Demence vzniká, když se nějakým způsobem poškodí nebo zaniknou nervové buňky v mozku. Může se jednat téměř o jakoukoliv oblast mozku, proto se také demence projevuje u každého pacienta rozdílně. Záleží totiž na tom, jaká část jeho mozku byla poškozena a co přesně tato část mozku ovládá.

Naštěstí se vzniku demence můžeme vyhnout mimo jiné i pomocí celkového zdravého životního stylu, vyhýbáním se nadměrné konzumaci alkoholu a úrazům hlavy. Pomoci nám podle výsledků některých studií ale může velkou měrou také hra na hudební nástroj.

Tento koníček totiž udržuje mozek aktivní a předchází tak jeho degeneraci.

Zdroj: Mayo Clinic, National Library of Medicine

KAM DÁL: Chuť na led může být příznakem nedostatku železa.

Klíčová slova: