Spalovna v Mělníku? Spíš horký brambor, který si všichni přehazují

Nezadržitelně se blíží doma, kdy budou na celém území Česka zakázané skládky. Otázkou je, co pak s vyprodukovaným odpadem? Středočeský kraj zatím konstruktivní řešení nemá. Zdá se, že docela slušně tápe. 

reklama

Kontroverzní projekt spalovny v Mělníku budí emoce už dlouho. Možná je to ale úplně zbytečné, protože se vůbec nic stavět nebude až do chvíle, než se kraj probudí do jednoho krásného rána, kdy nebude mít kam dávat odpad. Od roku 2024 nás totiž čeká zákaz skládkování. Pokud se nechceme v odpadu utopit, vedení kraje musí začít jednat. Jedním z možných řešení by byla právě spalovna v Mělníku. Jenže...

Jaká je současná situace?

Abychom si udělali představu, je třeba říct, že Středočeský kraj ročně vyprodukuje asi 450 tisíc tun odpadu. Samozřejmě by se toto číslo mělo snižovat v závislosti na vyšší míře třídění. To však neznamená, že by spalovny neměly práci. Vymyslelo se tedy, že by se něco takového vybudovalo u Mělníka. Tam by se pak svážel odpad z celého regionu.

Je evidentní, že žádný podobný komplex se sám nepostaví. Takže má-li vůbec vzniknout a vyřešit budoucí problém, je akorát tak čas začít makat. Jenomže podle místostarosty města Milana Schweigstilla debata usnula. Řešení tak prý hledá především ČEZ. "Uhelná elektrárna v Horních Počaplech už nevydělává. Tak ČEZ chce vybudovat ZEVO, aby ji využil." A to je právě ono - chce, uvažuje, možná, měl by...

Co je to spalovna ZEVO?

ZEVO vlastně není spalovna jako taková. Má minimální energetickou účinnost ve výši 65 %. Pro srovnání, nejlepší elektrárny mají účinnost asi 40 %. Jde tedy o moderní zařízení, které z paliva s podobnou výhřevností, jakou má hnědé uhlí, využije o 50 % víc energie. A zatímco spalovna odpad jen spálí a odstraní bez využití energie, ZEVO z něj získá energii ve formě tepla a elektřiny.

Ovšem všechno je jen ve fázi příprav. "Pravdou je, že nezávislé studie Středočeského kraje vyhodnotily lokalitu elektrárny Mělník jako vhodnou pro vybudování ZEVO. My jsme pak vypracovali vlastní technologické analýzy a úvodní studie proveditelnosti," popisuje stav projektu mluvčí skupiny ČEZ Alice Horáková s tím, že vizualizaci zatím poskytovat nebude a nechce hovořit ani o případných nákladech na celý projekt. 

Jsou i jiné alternativy k ZEVU?

Je tedy fajn se ptát, zda náhodou neexistují jiná řešení. Jistě, možné by určitě bylo zaangažovat soukromé společnosti, které podnikají v odpadovém hospodářství. Naději by mohly představovat i nové technologie na zpracování odpadu, jakými jsou například pyrolýza a další biochemické postupy. ČEZ je však zřejmě nejvýhodnější alternativou. Vyřešil by se totiž zároveň i prodej tepla a snad i snížily poplatky za spalování odpadu. Nejdražší možností by pak zřejmě bylo vozit odpad do spaloven v sousedním Německu.

Proč Mělník a co překládací místa? 

Tohle město je ideální, protože je napojeno na železniční vlečku, a tím je splněn předpoklad ekologického svozu z celého kraje. Příjemné je i to, že by nebylo nutné stavět "na zelené louce" dokonale by stačil prostor stávající elektrárny. ZEVO by pak tak mělo zásobovat teplem Prahu i Mělník.

Aby však mohlo takto fungovat, muselo by vzniknout sedmnáct překladišť komunálního odpadu. Z těchto míst by se teprve převážel do Mělníka. "Překládací stanice by měly být co nejjednodušší a pod kontrolou obcí," vysvětluje středočeský radní pro životní prostředí Ivo Šanc. Zatím ale nikdo neví, kde by měla být. Takže další zádrhel v obrovské mozaice, ve které je zatím opravdu málo stoprocentně dosazených kamínků.

Proč už neskládkovat? Kromě toho, že jde o nařízení EU, je to hlavně neekologické. Výluhy ze skládky znečišťují podzemní vody, ze skládek uniká do ovzduší metan a další plyny, skládky hyzdí krajinu a v neposlední řadě na skládkách končí velké množství využitelného materiálu.

Boj o vzduch a dopravu

Místní obyvatelé se logicky ptají, jaký vliv na životní prostředí by to všechno mělo. "Já teda nevím, co to bude vypouštět do ovzduší tady. Ale že bych tu chtěl mít bordel z celého kraje, to asi ne. A že by to vozili všechno po železnici? To je hloupost. Kdo by to tam překládal? Doufám, že se nám sem nenavalí tisíce nákladních aut a kamionů s odpadem," doufá například mělnický občan Petr Nový.

Tato úvaha přitom vůbec není od věci. Kraj totiž počítá s tím, že bude při svozu kombinovat nákladní a železniční dopravu. V rámci toho by bylo pochopitelně nutné vybudovat síť překládacích stanic a obchvatů kolem samotného města Mělník, aby dopad ZEVO nenarušil místní dopravu. A to by samozřejmě trvalo další dlouhé roky a stálo pořádnou hromadu peněz.

Vedení města také zatím netuší, jak by se zachovalo v případě rozhodování, zda mít či nemít "spalovnu": "Myslíme si, že je to bezpečná věc, která nebude nijak obtěžovat obyvatele. Navíc musí projít přísnou kontrolou EIA. Pro nás je hlavní otázkou to, jak to bude s dopravou a jaké zatížení by to znamenalo pro naše komunikace. Zatím nemáme žádné informace, ale je jasné, že vyšší provoz by na stávajících silnicích možný nebyl," uvažuje místostarosta Milan Schweigstill. Jasno má však v tom, kudy by neměly jezdit náklaďáky: "Do města je rozhodně nepustíme!"

Laxní přístup Středočeského kraje

Kraj podle všeho počítá s tím, že do roku 2024 se situace nějak vyřeší sama. "Nejpozději v roce 2024 by mělo ZEVO fungovat," říká totiž Ivo Šanc. "Samozřejmě, že základním krokem by mělo být předcházení vzniku odpadů a maximální míra recyklace jednotlivých složek odpadů z domácností." Takže lidé budou moci za to, když bude nedostatečná kapacita pro spalování, protože málo třídí, nebo jak tomu rozumět?

Hodit odpovědnost by se dala i na ČEZ. "Úlohou Středočeského kraje je pomoci městům a obcím připravit se na řešení odpadu v okamžiku, kdy už nebude možné směsný komunální odpad ukládat na skládky," dodal Šanc. Což je velmi objevné, ale to asi všichni tak nějak tušíme. Bohužel jsme se ani zde nedozvěděli, jaké tedy bude konkrétní řešení? Jednotlivé subjekty si problém přehazují jako horký brambor. Takže zatím zřejmě nezbývá, než se naučit stavět z odpadu domy, auta a třeba dělat i oblečení. Pak ho bude hned méně, ne?

reklama
#Mělník #ekologie #nakládání s odpady #Spalovna #politika odpadní #ČEZ #spalování odpadu

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

reklama
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz

© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.