Malé důchody a vysoké ceny: Senioři mají nárok na dávky až desítky tisíc. Mluvte s nimi o penězích

Osud mnoha seniorů vůbec není růžový, ale i přesto se stydí požádat o pomoc
  |   analýza

Celý život pracovali a teď je ohrožuje chudoba. Mnozí senioři jen tak tak vyjdou s důchodem a na nic jiného než základní živobytí jim rozhodně nezbývá - někdy i to je těžké zaplatit. Je tedy dobré vědět, na jakou podporu od státu mají lidé ve vyšším věku (a nejen oni) nárok. O co mohou žádat? 

Základním a většinou také jediným příjmem seniorů jsou důchody, které sice čas od času projdou nějakou tou valorizací, ale co si budeme povídat, ani tak to není nic, z čeho bychom měli jásat. Vezmeme-li v potaz ceny bydlení, oprav, energií, jídla a základních potřeb včetně léků, dostaneme se často za samou hranici možného. Pak jsou dvě možnosti - buď se odevzdat pocitu bezmoci, nebo požádat stát o pomoc. A ne - opravdu to není žádná ostuda. Právo a nárok na to je, tak proč jich nevyužít? 

Výchovné bude (téměř) automaticky

Pokud bychom měli začít od příspěvku, na který bude mít většina oprávněných příjemců od příštího roku nárok i bez žádosti, pak jde o pětisetkorunové navýšení důchodu za každé vychované dítě - tedy tak zvané výchovné. Tady se ale prozatím jasně projevuje “genderová nerovnost”, protože systém automaticky přiznává tyto peníze ženám, zatímco v případě, kdy se o děti starali z většiny muži, budou si muset o tento příspěvek sami požádat a tuto skutečnost doložit. Za návštěvu České správy sociálního zabezpečení nebo vyplnění formuláře na webu to ale stojí. 

Příspěvek na bydlení

Další dávky již nejsou vypláceny automaticky, ale ve většině případů, pokud na ně seniorům (i všem ostatním) vznikne nárok, není velký problém je získat. Jen musíme počítat s tím, že k žádosti je nutné doložit některé doklady, bez kterých to zkrátka nejde. Podívejme se třeba na příspěvek na bydlení, o který může na úřadu práce požádat každý, kdo vydá “za bydlení” více než 30 % svého měsíčního příjmu, pokud jde o Pražáky, tak pro ně platí hranice o 5 % vyšší - tedy 35 %. K žádosti je třeba doložit doklady o příjmech osob, žijících ve společné domácnosti a skutečných nákladech na bydlení, tedy na nájem a energie. K podané žádosti je pak nutné požadované dokumenty dokládat každých šest měsíců, jde však o rutinu, která příliš nezatíží a může přinést i významný příspěvek k důchodu. Ostatně není nemožné zkusit si částku, na kterou máte nárok, vypočítat na webové kalkulačce...

Potřebujete občasnou pomoc nebo celodenní péči? 

Zdravotně znevýhodnění mají dále nárok na příspěvek na péči, o který se - stejně jako v případě příspěvku na bydlení, žádá na úřadu práce. Příslušný formulář je možné vyplnit buď elektronicky a odeslat jej buď s ověřeným podpisem nebo datovou schránkou, případně klasicky ve vytištěné podobě a doručit na patřičný úřad. V tomto případě je ale řízení trochu delší a žadatel musí očekávat nejprve návštěvu pracovníků úřadu, kteří provedou šetření a předají zjištěné informace České správě sociálního zabezpečení. Ta zajistí další zprávy od zdravotníků a vše vrátí ke stanovení výše dávky úřadu práce.

Podle stupně závislosti žadatele na pomoci druhých se vyplácené sumy dělí do několika kategorií - v nejlehčích případech jde o 880 korun a při úplné závislosti na péči druhé osoby se jedná o 19 200 Kč. O této možnosti ale jistě bude každého oprávněného žadatele informovat i jeho lékař. 

Pro skutečnou krizi

V situaci, do které se nikdo z nás nechce dostat, tedy v tak zvané okamžité nouzi, je možné požádat o mimořádný finanční příspěvek, určený právě pro tyto okamžiky. Co je míněno takovou nouzí? Jde například o přírodní katastrofy, požáry a podobně, které často bez předchozího varování zcela ochromí náš život. V tuto chvíli může stát jednorázově vyplatit až několik desítek tisic korun, ale jde vždy o posouzení každého konkrétního stavu jednotlivě. Není tedy možné přesně uvést, na jak vysoký příspěvek bude mít žadatel nárok. Ve chvíli, kdy dojde k nějaké podobné katastrofě, se ale jistě hodí každá koruna. 

Nemusí jít jen o seniory

Nakonec je třeba poznamenat, že uvedené dávky nejsou omezeny věkem žadatele, nejsou tedy určeny výhradně seniorům a o jejich přiznání mohou požádat i mladší lidé, kteří se ocitnou ve finanční nouzi, jako jsou například samoživitelé a podobně. A ještě jednou si připomeňme: požádat o příspěvek, na který máme nárok, není žádná ostuda! Je zbytečné žít na hranici nebo i za ní, když stát nabízí v oprávněných případech svoji pomoc. Rozhodně je lepší vyplnit dotazník, než si stěžovat, že ostatní dávky dostávají a na dotyčného stát zapomněl. Nezapomněl, jen se o něm nedozvěděl…

Zdroj: ČSSZ, MPSV

KAM DÁL: Měnová reforma brala peníze i životy: Soudruzi v roce 1953 nasadili akci Kulomet a ožebračili vlastní lidi.


Zdraví a styl