Silvestr ve světě: Rvačka se sousedy, vyhazování nábytku z oken i vodní bitva

Nový rok přináší nejrůznější tradice
  |   zajímavost

Silvestr se v průběhu let stal především svátkem večírků a hodování. Tradice oslav Nového roku spadá ale již do období pravěku. Tehdy byly tyto oslavy spíše rituální. Jednalo se o poděkování Bohu za bohatou úrodu či dobré počasí. Sjednocení data oslav Nového roku proběhlo až v 16. století. Do té doby slavil každý stát Nový rok v jinou dobu. A i dnes slaví odlišně. Zatímco u nás je symbolem Silvestra ohňostroj, v Thajsku je to vodní bitva. V Dánsku zase rozbíjí talíře o vchodové dveře.

Změna nastala až s příchodem gregoriánského kalendáře. Oslavy dříve nebyly takové, jaké je známe dnes. Lidé dodržovali tradice, jako je půlnoční pojídání ovaru, krup nebo křenu s jablky. Věřili, že jim tento zvyk přinese do nového roku štěstí a blahobyt.

Gregoriánský kalendář: Název nese dle papeže Řehoře XIII. Měl korigovat nepřesnosti přestupných let Juliánského kalendáře. Některé země zavedly jeho užívání až ve 20. století. V Čechách proběhla reforma kalendáře v roce 1583. Posledním městem v Čechách, které gregoriánský kalendář přijalo, byla Kadaň až v roce 1588.

Některé pověry však přetrvávají dodnes. Například praní a věšení prádla je na Nový rok zakázáno. Pověra praví, že by jinak mohlo přinést úmrtí někoho blízkého. Dnešní podoba oslav Nového roku je známá až od století páry. Z tohoto období pochází tradice novoročního jídla – čočky, která má přinést do dalšího roku bohatství. Vyhnout byste se naopak měli pojídání drůbeže, jinak vám uletí štěstí.

Nový rok napříč náboženstvím

Nejen každý stát, ale i každé náboženství se pyšní vlastními tradicemi a zvyky. Právě Nový rok je dnem, kdy zatímco jedni oslavují do rána na bujarých oslavách, jiní dávají přednost střídmosti a odříkání. 

Židé

Nový rok, označovaný názvem Roš ha-šana, se v kultuře náboženství judaismu velmi liší od toho našeho. Židé mají ve zvyku Nový rok oslavovat v průběhu září či října. Samotné datum se každý rok liší. Oslavy nejsou rozhodně tak bouřlivé, jako je zvykem u nás. Židé mají v době jednoho až dvou dnů zakázáno pracovat a tradiční jsou i návštěvy synagogy a čtení textů z modlitebních knih. Typickým znakem oslav Nového roku Roš ha-šana je zvuk trubky vyrobené z beraního rohu, nazývaný šofar. Oblíbenou pochoutkou jsou jablka namočená v medu. Ta mají symbolizovat zdraví a naději, že nový rok bude sladký.

Hinduisté

Oslavy Nového roku podle hinduismu jsou velmi rozmanité. Jelikož samotná Indie je rozlehlá, i Nový rok se tedy v každé části Indie označuje jiným názvem. Najdete jich minimálně osm. Přesné datum oslav Nového roku se liší, ale připadá na jarní měsíce března až dubna. Stejně jako se liší názvy Nového roku, jsou v Indii známé i různé druhy oslav a tradic. Najdete zde jak tradiční tance a hudbu, nejrůznější festivaly, tradiční pokrmy nebo zapalování olejových lamp a bohatou květinovou výzdobu.

Muslimové

Muslimský Nový rok začíná v červenci. Oslavy Nového roku se liší v rámci dvou skupin. První z nich – šíitští muslimové dodržují deset dní smutku, smuteční pochody a někteří dokonce sebebičování. Je pro ně připomínkou utrpení al- Husseina. Proti těmto krutým tradicím se mnozí z muslimů bouří. Sunitští muslimové z druhé skupiny dodržují též půst a modlitbu. Činí tak však kvůli poctě Mohamedovi, který tento půst vykonal na cestě do Medíny. Mezi oblíbené pokrmy pak patří šafránová rýže nebo mléčný nápoj, konzumovaný jako připomínka žízně al- Husseina během smrtelné bitvy.

Nový rok jako oslava života

Nový rok je po celém světě vnímán rozdílně. Rozhodně však existují státy, jejichž zvyky vás překvapí.

  1. Skotsko: Skoti se skutečně ničeho nebojí. Oslavy Nového roku zahajují průvodem, během něhož točí ohnivé koule nad hlavou.
  2. Chile: V Chile probíhají oslavy Nového roku na hřbitově. Lidé chtějí tyto oslavy prožít se svými mrtvými příbuznými. Nechybí ani popíjení a jídlo nad hroby zemřelých.
  3. Thajsko: V Thajsku se o Novém roce nudit rozhodně nebudete. Nový rok oslavují vodní bitvou, která může trvat až tři dny. Používají skutečně vše, od balónků, kýblů s vodou, po vodní pistole.
  4. Dánsko: Dánsko využívá oslav Nového roku k přivolání štěstí. Toho se snaží docílit rozbíjením talířů o vchodové dveře.
  5. Brazílie: Brazilci dávají přednost rozinkám. Po půlnoci jich zkonzumují sedm a jejich semena si schovávají do peněženky, aby tím v novém roce získali více peněz.
  6. Peru: Oslava Nového roku v Peru by se jistě zamlouvala i u nás. Jejich tradicí je rvačka se sousedy. Vyřeší si tak spory z celého roku a do nového vstupují s čistým štítem.
  7. Johannesburg: Opravdu netradičním způsobem slaví v Jihoafrické republice. Na Nový rok tu totiž uvidíte starý nábytek padající z oken.

Zdroje: history.com, adotrip.com, nationalgeographic.com, 

KAM DÁL: Nečekejte s cvičením po Novém roce: Zaměřte se už teď na most nebo klasické dřepy.

Klíčová slova: