Modernizace trati z Votic do Sudoměře dostala od ministerstva zelenou

Vizualizace jednoho z tunelů na rekonstruované trati Votice-Sudoměřice
  |  

Modernizace trati Sudoměřice–Votice má blíže k zahájení stavby. Získala od ministerstva životního prostředí souhlasné stanovisko o vlivu na životní prostředí EIA. Povolení ke stavbě ale bude mít až ve chvíli, kdy splní dalších 11 podmínek zmírňujících dopady staveb na životní prostředí a zdraví lidí.

Dvacetikilometrový úsek spojující Votice a Sudoměřice byl vybudován kolem roku 1870 a nyní jej čeká rozsáhlá rekonstrukce. Tyto úpravy značně zasáhnou do života obyvatel celého regionu. Zastávky více než sto let staré úplně zaniknou a jinde vzniknou nové. Profil trati se narovná tak, aby odpovídal požadavkům pro rychlost odpovídající dnešní době.

Zlepšení pohodlí a zvýšení bezpečnosti
Železniční trať Sudoměřice-Votice je jedním z posledních úseků železniční trati 220, jinak IV. tranzitního koridoru, které postrádají potřebnou modernizaci. Celý úsek trati prochází hornatým územím České Sibiře a po zahájení modernizace bude trať prakticky v celé své délce přeložena do nové stopy.

Výsledkem nové dvoukolejné trati bude zvýšení výkonnosti, životnosti a pohodlí v důsledku výstavby nové dvojkolejné trati spolu se zvýšením bezpečnosti železničního provozu. Letošní oprava koridorové trati ze Sudoměřic u Tábora do Votic ve středních Čechách vyjde na téměř 5,4 miliardy korun. Stavba má začít v srpnu a její ukončení je naplánováno na rok 2020.

Rychlost vlaků se více než zdvojnásobí
V současné době mohou vlaky mezi Sudoměřicemi a Voticemi jezdit rychlostí 60 až 100 kilometrů v hodině. "Aby i zde mohly vlaky dosahovat rychlosti až 160 km/h, je potřeba vést tuto část koridoru ve zcela nové stopě. Na trati budou vybudovány dva tunely, jedním z nich bude Deboreč o délce 660 a Mezno o délce 840 metrů," uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

A jaké změny trať po dokončení přinese? Má dojít ke zrušení tří železničních stanic, Střezimíř, Ješetice a Heřmaničky. Naopak vznikne nová zastávka Červený Újezd. Bezpečnost cestujících je zvýšena vybudováním nových nástupišť s bezbariérovým přístupem řešeným pomocí nových podchodů nebo stávajících mostních objektů a chodníky na nástupiště.

Mosty a nadjezdy
Dojde k modernizaci železničního spodku na sedmnácti kilometrech trati a vznikne nové nástupiště ve stanici Chotoviny. Postaveno bude 20 železničních mostů a sedm silničních nadjezdů. Díky nové dvojkolejné trati by vlaky měly v tomto úseku jezdit rychleji. Podle stanoviska ministerstva bude trať upravená tak, aby po ní soupravy mohly jezdit rychlostí 160, výhledově pak 200 kilometrů v hodině.

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru