Šéf Správy CHKO Blaník: Lidé by se k přírodě měli chovat slušně, vandalů tu máme spoustu

Lubomír Hanel tako vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
Zobrazit fotogalerii (4)
  |  

Během turistické sezony přijíždí do Podblanicka spousta lidí. Ti nejčastěji navštěvují horu Blaník, která je centrem stejnojmenné chráněné krajinné oblasti. CHKO Blaník byla vyhlášena proto, aby si území kolem bájné hory uchovalo typický ráz české krajiny. V čele správy nejmenší krajinné oblasti u nás stojí přední český zoolog Lubomír Hanel, odborník na ichtyologii, hydrobiologii, entomologii a ekologii.

V CHKO Blaník, která byla založena před šestatřiceti lety, se nacházejí tři přírodní rezervace, kromě Velkého Blaníku je to Malý Blaník a Podlesí, jsou tu i dvě přírodní památky, Částrovické rybníky a rybník Louňov.

Čím se Správa CHKO zabývá?
Správa plní funkce, které mají všechna velkoplošná chráněná území v republice. Máme poměrně širokou agendu a práci, která směřuje především k ochraně a péči o krajinu.

Jaké jsou vaše vize do budoucnosti?
Přál bych si, aby CHKO Blaník byla vnímána i nadále jako organizace, která je otevřená veřejnosti, jako odborně zdatné pracoviště s kvalitními pracovníky. Rádi bychom dále využívali ten potenciál podblanické krajiny k ekologické výchově a ke vzdělávání.

Má nejmenší chráněná oblast na našem území nějaké klady a zápory v porovnání s většími?
CHKO Blaník měří jedenačtyřicet čtverečních kilometrů a je skutečně nejmenším velkoplošným chráněným územím u nás. Výhody jsou asi v tom, že my tu máme těch problémů asi méně než velké chráněné krajinné oblasti. Na druhou stranu personálně musíme být značně zúženi, takže počet pracovníků je tady přiměřeně nízký.

Kolik lidí pracuje ve Správě CHKO Blaník a co je jejich pracovní náplní?
V současné době tu pracují čtyři lidé. Věnujeme se jednak státní správě, v terénu pak máme na starost nejen kontrolní činnost, ale i vlastní péči o krajinu. Při tom využíváme peněz například z Programu péče o krajinu, kde se ročně desítky akcí věnují zvelebování podblanické krajiny.

Důvodem vzniku CHKO Blaník byla ochrana harmonické, vyvážené krajiny Středních Čech, jejíž ústřední dominantou je památná hora Blaník. Základní charakteristikou oblasti je mozaikovité střídání lesních celků, polí, luk a menších rybníků s vhodně začleněnou zástavbou obcí.

Jaké jsou tu zajímavé lokality a kteří zvláštní živočichové nebo rostliny se na území CHKO vyskytují?
Nejcennější biotopy nacházíme v těch mokřadních prameništích. Roste tu několik desítek zvláště chráněných druhů rostlin a žije více než stovka zvláště chráněných druhů živočichů. Zajímavé je například to, že v Blanici se vyskytují všechny tři druhy velevrubů, které žijí v České republice, mihule potoční a mnoho dalších zajímavých druhů.

V sezoně se v CHKO Blaník pohybuje větší množství turistů. Není v rozporu ochrana přírody a krajiny s rozvojem turistického ruchu?
Tím hlavním místem, které je nejčastěji navštěvováno, je Velký Blaník a rozhledna na jeho vrcholu. Má to svou výhodu, že v těchto místech je vedena naučná stezka. Ten návštěvnický tlak je směrován do těch lokalit a cest, kde nám příliš nevadí.

Setkáváte se i s neukázněnými turisty, kteří porušují předpisy a nedbají vašich doporučení?
Jako všude. Samozřejmě ano. Týká se to například nelegálních vjezdů na Velký Blaník nebo na jeho úpatí. Případně tu máme poměrně často vandaly, kteří nám likvidují informační tabule naučných stezek a podobně.

Jak se mají turisté, kteří vstupují do CHKO Blaník, chovat?
Měli by se chovat k přírodě citlivě a slušně. To je i hlavním cílem naší ekologické výchovy. Kdyby v sobě každý měl zásadu, že ta příroda je zajímavá, krásná a potřebná, že jsme její součástí a že se k ní musí chovat slušně, tak by to bylo velice dobré.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru