Kouzelná místa: Louňovice návštěvníky lákají bohatou historií i krásou přírody

Na náměstí vedle kostela stojí louňovický zámek
Zobrazit fotogalerii (7)
  |  

V mírně zvlněné krajině Podblanicka, na úpatí bájného Blaníka nalezneme městys Louňovice pod Blaníkem. Historické a kulturní centrum Kraje blanických rytířů je hojně navštěvováno cyklisty, výletníky i rodinami s dětmi. Zdejší kraj má pro každého nachystáno něco, co ho zaujme. Nejvíc lidi láká výstup na bájný Blaník.

Jedni tu hledají krásu přírody, výhledy do okolí, jiní touží poznat historické souvislosti doplněné četnými bájemi malebného kraje a další si zase chtějí užít sportování a zdejší venkovské pohostinnosti. Jsou i tací, kteří přijedou spíš náhodou, a ti bývají překvapení bohatostí a rozmanitostí mixu historie, přírody a klidu neporušené krajiny vzdálené jen kousek od Prahy.

Náměstí s kostelem, zámkem a Včelařským muzeem
V Louňovicích pod Blaníkem nalezneme řadu historických památek. Náměstí dominuje kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je jediným pozůstatkem bývalého kláštera premonstrátek. Klášter za husitských válek lehl popelem a zůstal tu jen gotický kostel, který byl později přestavěn do dnešní podoby. Uprostřed obce nepřehlédneme zámek v těsném sousedství kostela. Zámek byl původně gotickou tvrzí a i on byl po několika změnách majitelů v šestnáctém století přestavěn do současné podoby.    

"V zámku je stálá expozice věnovaná městysu, dále hoře Blaník a archeologickému výzkumu bývalého kláštera premonstrátek. Uvidíte tu kosterní ostatky, keramiku, dobové archiválie, fotodokumentaci i repliku pokladu nalezeného na Blaníku v první polovině šedesátých let minulého století," přiblížila starostka Louňovic Růžena Kučerová nejstarší dějiny obce. V těsném sousedství zámku pak najdeme unikátní Včelařské muzeum mapující historii včelařství regionu.

Zámecký informační servis
Přímo na zámeckém nádvoří můžeme dostat kompletní servis informací ve zdejším infocentru.   "Pracovníci infocentra doporučí i tipy na výlet nebo pomohou zajistit ubytování, případně poradí, kde hledat další služby či pomoc. Nechybí tu veřejný přístup na internet a prodej map, propagačních materiálů i upomínkových předmětů," řekla louňovická starostka Růžena Kučerová a dodala, že infocentrum se kromě poskytování bezplatných služeb v rámci stále se rozvíjející turistiky podílí také na zajišťování různých akcí, jako jsou podzimní Svatováclavské slavnosti, Podblanický hudební podzim a Jarní slavnosti u keltského ohně.

Vzhůru na horu Blaník
Jen málokteré místo v Čechách je opředeno tak působivou legendou jako bájná hora Blaník, jehož vrchol se vypíná nad okolní krajinu do výšky 638 metrů. Vrch v sobě podle legendy ukrývá rytíře čekající na okamžik, kdy bude národu nejhůře, aby vyjeli v čele se svatým Václavem na pomoc. Síla mýtu vedla v historii české vlastence například k tomu, že kámen vylomený z hory byl položen do základů Národního divadla. Na vrchol Blaníka vede naučná stezka s mnoha originálními hravými zastaveními.

Nepřehlédnutelná hora s hrotem rozhledny na vrcholu se nalézá mezi obcemi Louňovice a Načeradec. Vlastně tu najdete Blaníky dva. Vedle legendárního Velkého Blaníku se tyčí jeho návštěvnicky poněkud opomíjený sourozenec, Malý Blaník, s troskami kaple svaté Máří Magdalény. I ten byl vyhlášen přírodní rezervací a rozhodně stojí za návštěvu.

Největší kulturní akce
Druhá půle září se v Louňovicích každoročně nese ve znamení tradičních Svatováclavských slavností. Jejich zlatým hřebem bývá průvod vojska blanických rytířů, který vyjíždí z nitra Blaníka v čele se svatým Václavem. Louňovice se mohou pochlubit i významným rodákem Janem Dismasem Zelenkou. Ten patřil k významných evropským skladatelům období vrcholného baroka. Proto tu každoročně vrcholí série koncertů Podblanický hudební podzim. Příznivci klasické hudby by si tak rozhodně neměli nechat ujít příležitost letošního hudebního svátku.

Chráněná krajinná oblast Blaník
V okolí Louňovic návštěvník najde spoustu zajímavých historických památek, drobných sakrálních staveb i přírodovědně zajímavých lokalit, jako jsou pramenné louky, meandrující Blanice s unikátní flórou a faunou i mokřady. Dále pak zajímavé horniny a geomorfologické jevy. Příroda tu nabízí původní bučiny, smíšené suťové lesy, nivní louky a vrbové křoviny.

"V okolí nalezneme lidové chalupy, statky i vesnické zámečky. Dominantami sídel jsou kostely a kapličky. Krajina je protkána sítí polních cest, alejí a rozcestí s křížky," řekl Martin Klaudys ze Správy CHKO Blaník, která v Louňovicích sídlí. Návštěvníci kraje blanických rytířů ocení také fakt, že krajina je  tu stále živá a udržovaná pro příští generace.