Churavé středočeské nemocnice má na nohy postavit spolek šesti statečných

Asociace středočeských nemocnic má s partnery vyjednat lepší provozní podmínky
Zobrazit fotogalerii (6)
  |  

Středočeské nemocnice trochu marodí. Nejprve proto kraj jako zřizovatel obměnil šéfy některých z nich a teď ještě zakládá spolek Asociace středočeských nemocnic, aby posílil kondici zdravotnických zařízení. Dostane spolek nemocnice z ekonomické letargie? Promění červená čísla na černá?

Rada kraje minulý týden projednala a doporučila zastupitelstvu schválit založení spolku s názvem Asociace středočeských nemocnic. Jeho členy budou Středočeský kraj spolu s pěti oblastními nemocnicemi založenými krajem. Činnost spolku má přispět ke zvýšení efektivity ekonomického řízení krajských nemocnic.

Noví ředitelé a vznik asociace – náplast na bolavé zdravotnictví

Nové ředitele dostaly po nástupu krajské rady vedené Jaroslavou Jermanovou již tři středočeské nemocnice. Jako první přišla na řadu již v prosinci mladoboleslavská, od počátku března mají nové vedení i nemocnice v Kladně a Benešově.

"K založení spolku sdružujícího všechny krajské nemocnice nás vede snaha zajistit ekonomický rozvoj těchto zdravotnických zařízení a dosáhnout efektivnějšího ekonomického řízení. Cestou k tomu je společný postup při zadávání veřejných zakázek, hledání moderních nástrojů řízení, úspor a také posilování vyjednávací pozice vůči dodavatelům i zdravotním pojišťovnám. Díky společnému postupu ušetříme nemocnicím i kraji peníze," vysvětlil náměstek pro zdravotnictví Martin Kupka. Připomněl také, že bývalé vedení kraje složené z koalice ČSSD a KSČM do značné míry na možnost úspor díky společnému postupu rezignovalo.

Ztráty jdou do stovek milionů

Podle náměstka hejtmanky Martina Kupky jsou problémy hlavně v kladenské a mladoboleslavské nemocnici. Jejich hospodaření je ztrátové a potýkají se s velkými dluhy. "V případě Kladna dokonce přesahují částku 200 milionů korun," poukázal.

Nový ředitel kladenské nemocnice Petr Polouček pak přiznal, že ho stav zdravotnického zařízení nepříjemně překvapil. "Věděl jsem, že není v úplně dobré ekonomické kondici, ale že je v tak špatné ekonomické kondici – nebo spíš nekondici – to jsem nevěděl," prozradil šéf kladenské nemocnice. Ani nemocnice v Benešově nemůže zrovna jásat, její hospodaření skončilo jakousi plichtou, tedy víceméně na nule.

Noví ředitelé se přitom současně s úsporami musí zabývat i potřebnými investicemi. V Benešově například chybí centrální příjem. "Pacienti jsou z terénu od záchranných služeb přiváženi přímo na jednotlivé ambulance. Mísí se s pacienty, kteří přicházejí na pravidelné kontroly, je přetěžován personál a v nemocnici vládne chaos," popsal situaci nový ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie Roman Mrva.

Vyjednat lepší podmínky s pojišťovnami a dodavateli

Klíčovými funkcemi nového spolku Asociace středočeských nemocnic by mělo být jejich společné zastupování v jednáních se zdravotními pojišťovnami i dodavateli léků a zdravotnického materiálu, organizace centrálních výběrových řízení na služby, dodávky zdravotnického materiálu a léků, sledování dotačních příležitostí pro rozvoj nemocnic spolu s přípravou případných společných záměrů a projektových žádostí. Pořádání odborných seminářů a konferencí, sledování ekonomických ukazatelů nemocnic a správa a rozvoj SW Manažerského informačního systému.

"Pokud zastupitelé návrh krajské rady schválí, bude mít spolek šest členů, tedy kraj a pět oblastních nemocnic. Každý z nich bude mít při rozhodování jeden hlas a Středočeský kraj si ponechá právo veta," upřesnil vnitřní rozložení sil v novém spolku náměstek Kupka.

Kraj by měl během členských schůzí spolku zastupovat jako předseda člen krajské rady pro oblast zdravotnictví a vedoucí příslušného odboru. "Jediným placeným představitelem spolku by měl být generální sekretář, který bude zajišťovat a koordinovat činnost spolku," dodal náměstek.

Kolik to bude stát?

Peníze na činnost Asociace středočeských nemocnic zajistí jeho členové. V počátku by mělo jít o 20 tisíc korun měsíčně na každého člena, což představuje měsíční náklady ve výši 120 tisíc korun a roční ve výši 1,4 milionu korun. Spolek bude sídlit v budově krajského úřadu.

Jestli se vznikajícímu spolku a šestici statečných podaří za půl druhého milionu korun nasadit účinnou léčbu a vytáhnout středočeské nemocnice z vleklé ekonomické choroby, je zatím ve hvězdách. Záleží také na platbách za lékařské úkony od pojišťoven, ty by měly být podle kraje vyšší, pokulhávají totiž za pražskými nemocnicemi.