Lepší peníze na sport a koníčky dětí, než hasit kriminální problémy, řekli si v Týnci

O tom, že sportování dětí a mladých lidí je nejlepší investicí do budoucna, jsou přesvědčení v Týnci nad Sázavou. Vyzvali proto organizace, které se věnují volnému času mládeže, aby se ucházely o peníze z dotací města.

16.01.2017 - 18:54   |  
Týnečtí školáci se věnují například stolnímu tenisu

Vedení týnecké radnice si je vědomo, že podporou zájmové činnosti dětí se snižuje možnost rizikového chování dětí a předchází tak i možnému nárůstu kriminality užívání drog u nejmladší generace. Proto se rozhodlo podpořit zájmovou činnost bezmála milionem korun.

"Účelem dotace je podpořít subjekty, které zajišťují dlouhodobě volnočasové aktivity dětí a mladých lidí v našem městě. Chceme tak pomoci rozvoji sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti dětí a mládeže," informoval místostarosta Týnce nad Sázavou Bedřich Pešan s tím, že peníze jsou vázány na krytí neinvestičních výdajů příjemce.

Podpora škol, sportovních a uměleckých organizací

První z programů, který vedení města vypsalo, slouží k vytváření podmínek pro zapojení dětí a mládeže do 18 let do pravidelné sportovní, umělecké a zájmové činnosti. Sem patří i aktivity škol, které z ní mohou uhradit například pronájmy, cestovné, startovné, odměny trenérům, ceny nebo sportovní pomůcky. V tomto programu je připraveno k čerpání 520 tisíc korun.

"Další je určen spolkům bez ohledu na počet registrovaných dětí, které se chtějí konkrétní akcí podílet na společenském životě obyvatel v našem městě nebo propagovat jeho historii a současnost," dodal týnecký místostarosta a připomněl, že v tomto programu je k dispozici 140 tisíc korun.

Důvěřuj, ale prověřuj
Poslední z programů přispěje k modernizaci a údržbě sportovišť ve vlastnictví spolku nebo jeho pronájmu. Složí i k pokrytí například nákladů za vodu a energie nebo modernizaci sportoviště. Tady má město přichystáno 200 tisíc korun.

Vedení města potvrdilo, že si využití dotačních peněz náležitě pohlídá a ověří si správnost údajů uvedených v žádosti, zejména co do hospodárného a účelného využití příspěvku. "Jsme oprávněni provádět kontrolu od okamžiku podání žádosti podle zákona o finanční kontrole," připomněl Bedřich Pešan.

 

 


Přidat komentář

Pro vkládání komentářů se prosím přihlašte nebo zaregistrujte.

Výhody registrace:
Při registraci si můžete zvolit unikátní přezdívku a pod ní psát příspěvky. Tuto přezdívku vám nikdo nebude moci vzít. Registrace bude do budoucna jeden z našich nástrojů k udržení diskusí v přijatelných mezích.

Při registraci si můžete zvolit unikátní přezdívku a pod ní psát příspěvky. Tuto přezdívku vám v budoucnu nikdo nebude moci vzít. Zároveň registrací dáváte souhlas se zasíláním informací a nabídek tykajících se webu Čtidoma.cz nebo jeho provozovatele či obchodních partnerů.

Redakce si ponechává právo jakýkoli nevhodný příspěvek smazat bez udání důvodu.