Dobrý den. Jsem ze statistického úřadu a přišel jsem změřit vaši chudobu

průzkum
Zobrazit fotogalerii (2)
07.03.2017 - 07:30   |  

Zazvoní a budou se vás ptát na další členy rodiny, výši vašeho platu, na půjčky, dluhy, jestli máte auto, jak je vybavená vaše domácnost, kolik zaplatíte za energie a bydlení. To všechno a řada dalších, pro někoho možná citlivých otázek, bude zajímat statistiky v rámci probíhajícího průzkumu životních podmínek.

Statistici a speciálně vyškolení tazatelé vás mohou navštívit už v těchto dnech nebo příštích týdnech a měsících až do 28. května. A do šetření toho, jak si naše domácnosti stojí ve srovnání s ostatními domácnostmi v Evropské unii, budou zahrnuty všichni, kdo mají ve vybraných bytech své bydliště.

Proč se vás ptají na takové věci

Účelem šetření je získávat reprezentativní údaje o příjmovém rozdělení jednotlivých typů domácností, údaje o způsobu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení, vybavenosti domácností předměty dlouhodobého užívání a o pracovních, hmotných a zdravotních podmínkách dospělých osob žijících v domácnostech.

"Sesbíraná data slouží k výpočtu ukazatelů peněžní a materiální chudoby, intenzity ekonomické aktivity a úrovně sociálního vyloučení. Neméně důležitým cílem je získat data, která poskytnou potřebné informace jak pro směřování sociální politiky státu v oblastech, jako je nezaměstnanost, sociální péče, daňový systém apod., tak i pro hodnocení dopadu přijatých opatření," uvedla mluvčí ČSÚ Petra Báčová.

Zneužití údajů prý nehrozí

Domácnosti, které tazatelé navštíví, vybral počítač a zjišťování osobních údajů probíhá anonymně. Nikdo se tak nemusí bát, že by se právě jeho pro něho tak citlivé údaje dozvěděl někdo další. Získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona o státní statistické službě a o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci ČSÚ zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování dat jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu zákona o státní statistické službě.

Průzkum se uskuteční v celé republice a domácností, které jsou do něj vybrány, je jedenáct a půl tisíce. Kromě České republiky se šetření koná ještě v dalších jedenatřiceti evropských zemích.

Průkazy tazatelů a jejich ověřování

Tazatelé Českého statistického úřadu vyrážejí v lednu do terénu s novými průkazy. Lidé si budou moci snadněji ověřit jejich identitu prostřednictvím internetové aplikace. Průkaz tazatele je vyroben z polykarbonátové karty, která je oboustranně potištěná, nese logo ČSÚ a je opatřena ochrannými znaky. Na přední straně je umístěn 16místný identifikační kód tvořený náhodnými alfanumerickými znaky.

"Když vás osloví tazatel ČSÚ, musí předložit svůj průkaz tazatele a občanský průkaz. Pokud si přesto nebudete jisti jeho identitou, stačí na našem webu zadat do ověřovacího formuláře kód z průkazu," vysvětlil místopředseda ČSÚ Roman Bechtold. Aplikace je od začátku roku 2017 dostupná na adrese www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele.

Jste materiálně deprivováni?

Životní úroveň domácností se hodnotí mimo jiné i jejími materiálními podmínkami. Evropská unie k tomu používá indikátor míry materiální deprivace. O tom, jestli jste schopni pokrýt své materiální potřeby nebo jste materiálně deprivováni, rozhodují následující ukazatelé, vyplývající z otázek, zda jste schopni:

1.    Zaplatit neočekávaný výdaj ve výši několika tis. Kč (9 600 Kč v roce 2014).
2.    Jíst maso, drůbež nebo ryby (nebo jejich vegetariánské náhražky) každý druhý den.
3.    Dostatečně vytápět byt.
4.    Zaplatit ročně všem členům domácnosti alespoň týdenní dovolenou mimo domov.
5.    Mít pračku.
6.    Vlastnit barevnou televizi.
7.    Mít telefon.
8.    Používat osobní automobil.
9.    Hradit náklady spojené s bydlením – nájemné, splátky hypotéky, platby za energie (elektřinu, teplo, plyn a vodu) a splátky ostatních půjček, úvěrů nebo leasingu.

To, že každý má jiné fyzické a psychické potřeby, které chce naplnit, jiné priority a deprivuje jej něco jiného, už průzkum EU neřeší. A tak miliony euro na zjišťování statistických dat skončí jen v řadě čísel a údajů, místo toho, aby se dostaly k lidem skutečně potřebným nebo sociálně vyloučeným. Kdo si možná o něco polepší, budou statistici a spolupracující tazatelé.