Kam kráčí Újezd? Rozpočet získá až po novém roce

Provizorium v Újezdu stále trvá, rozpočet vznikne až po novém roce
  |  

V uplynulých týdnech jsme vás informovali o tom, že sitauace na Praze 21, tedy v Újezdě nad Lesy, je velmi napjatá. Rozpadla se zde koalice a nastalo bezvládí. Na výhled situace jsme se zeptali Šárky Zátkové, dočasně pověřené výkonem funkce starostky.

Jak došlo k bezvládí v Újezdu?

Po rozpadu koalice ANO - TOP 09 - ČSSD - Pro Prahu v říjnu, kdy ještě následně zajišťovala chod městské části tříčlenná rada (starosta a 2 neuvolnění radní - všichni ANO), byli 11.11.2015 zbývající radní odvoláni. Zastupitelé k odvolání celé rady bohužel přistoupili, aniž měli promyšleno, jak bude městská část dále fungovat. Nakonec po apelu pana tajemníka a úředníků mne zastupitele pověřili výkonem funkce starostky, takže má městská část statutárního zástupce a nemá funkční radu.

 

Jak to vypadá s rozpočtem městské části?

Rozpočet je připraven v tzv. provizoriu, dle zákona. Finální rozpočet bude připraven až po novém roce novým vedením. Schvalování je také závislé na schválení rozpočtu hlavního města Prahy.

 

Kdy se plánuje další zasedání, co bude jeho obsahem?

Zastupitelstvo nyní vykonává funkci Rady MČ Praha 21, tzn. že na příštím jednání zastupitelstva, které se koná 14.12.2015 od 16 hodin, budou zařazeny i body, které by mělo na svém programu jednání rady a dále všechny body, které se do tohoto řádného zastupitelstva připravují již od září.

 

Jaké jsou další scénáře?

Nejpravděpodobnější scénář je takový, že na prosincovém jednání zastupitelstva bude zvolen nový starosta a nová rada. Já jsem k výkonu funkce pověřena do 14.12.2015 včetně. Pokud by nedošlo k dohodě ani do té doby, což nepředpokládám, potom může být moje pověření prodlouženo nebo může být pověřen jiný zastupitel výkonem funkce.

 

Situaci v Újezdu pro vás budeme sledovat i nadále.  

O rozpadu koalice jsme vás informovali od začátku, tedy od snah odvolat starostu, až po stav bezvládí...


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru