Foto: Roztomilé děti koledovaly na Berounsku

Berounské koledování zahájili skauti střediska Radost a Naděje – Oceloti, kteří po centru Berouna chodili v úterý 5. ledna.
Zobrazit fotogalerii (14)
  |  

Na Berounsku jste mohli v minulém týdnu potkávat řadu skupinek malých koledníků. Ke Tříkrálové sbírce Charity ČR se spontánně připojili i senioři z berounského Domova pro seniory. 

 

Tříkrálové sbírky se rozběhly pod záštitou Charity ČR napříč republikou. Toto období se tradičně nese v duchu pomoci potřebným. Výtěžek z Tříkrálové sbírky na Berounsku půjde na školní pomůcky a aktivity pro děti ze sociálně slabých rodin a na opravu herních prvků na hřišti azylového domu pro matky/otce s dětmi v Lochovicích. Další pomocí bude oprava vodovodní přípojky pro nemocného nízkopříjmového seniora pana K. Výši vykoledované částky zveřejní místní pořadatel, Farní charita Beroun, po rozpečetění všech sedmnácti pokladniček na Městském úřadě v Berouně 14. Více podrobností nám prozradila koordinátorka sbírky Jitka Papežová.

Berounské koledování zahájili skauti střediska Radost a Naděje – Oceloti, kteří po Berouně chodili v úterý 5. ledna. Ve středu., čili přímo na Tři krále jste mohli děti v kostýmech potkat v okolí berounského Penny marketu na Třídě Míru a na Husově náměstí. Na další koledníky jste mohli v průběhu týdne narazit v Suchomastech, Tetíně, Tmani, Louníně, Koněprusích a Lochovicích. Závěrečným počinem byl koncert pěveckého sboru Comodo v kostele sv. Václava v Loděnicích. Na to, jak koledování probíhalo se můžete podívat v naší fotogalerii.


Jak úspěšná byla tříkrálová sbírka v minulém roce?
Vloni se nám v Berouně a okolí do patnácti sbírkových pokladniček podařilo vybrat 49 323 Kč. Díky tomu jsme mohli naplnit avizovaný záměr a pořídit do Stacionáře sv. Anežky České v Berouně speciální nábytek pro seniory.


Jedna skupina koledníků se letos připojila vůbec poprvé. Jak často se přidávají nový členové, ať už na tříkrálovou sbírku nebo na další (charitativní) aktivity?
Ano, dva tatínkové ze Suchomast se svými dětmi vyrazili letos koledovat a pro obec, kde žijí, to bylo historicky první zapojení do Tříkrálové sbírky. Počet skupinek se nám rok od roku rozrůstá právě díky takovým nabídkám.

Jinak pokud se ptáte na dobročinné smýšlení, tak máme skvělé zkušenosti každoročně před zimou, kdy vyhlásíme sbírku zimního ošacení pro naše klienty na ulici. Pokaždé nám krátce po vyhlášení lidé začnou nosit věci, které už sami neužijí a naši terénní pracovníci mají co distribuovat klientům - bezdomovcům na přečkání zimy. Ale netýká se to jen zimy a oblečení. Prakticky jakákoliv urgentní výzva zvedne vlnu solidarity.

Tito Tři králové z Domova pensionu pro seniory se ke koledníkům spontánně připojili.


Máte pocit, že je o charitativní činnost u mladé generace zájem, nebo dochází spíše k úpadku sociálního cítění?
Naopak, cítíme, že mladí mají o sociální oblast stále větší zájem.


Chtěla byste se našim čtenářům zmínit o dalších aktivitách, do nichž bude možné se v dohledné době zapojit?
Ráda bych upozornila na, dá se říct západní, styl prezentace, a zároveň i financování neziskové organizace. Jde o benefiční obchod, který organizace sama provozuje.  Farní charita Beroun jeden takový má od roku 2013 v Hořovicích, od roku 2014 v Berouně a právě teď otevřela další „Charitku“ ve Zdicích. Obchůdky fungující na principu darování nepotřebných věcí si rychle našly své stálé zákazníky. Levně si zde nakoupíte domácí potřeby, oblečení, boty, knihy a ve Zdicích nyní nově i nábytek. Výtěžek obchodu jde zpátky na sociální služby.

Kromě darovaných věcí v krámku najdete i výrobky klientů Farní charity Beroun a naší Šicí dílny, kde pracují dlouhodobě nezaměstnané ženy. Ty žehlí, mandlují, šijí a opravují oděvy na zakázku. I jejich služby si můžete v obchodech objednat. Pomoc s fungováním může každý. Můžete přivést jakýkoliv věcný dar, anebo si přijít jiné věci nakoupit. Můžete nám pomoci třídit nebo prodávat, každá ruka dobrovolníka se hodí. 

Více informací o Farní charitě Beroun najdete na jejich webových stránkách www.beroun.charita.cz.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru