Gymnázium Oty Pavla v Radotíně přijme nové žáky. Zn. chytré hlavy

Děti s výborným prospěchem se podle ředitelky školy nemusí bát přihlásit. Alespoň na čtyřletém oboru mají velké šance, že budou přijati.
  |  

Máte doma jedničkáře a právě vybíráte gymnázium? Dvě třídy otevírá i Gymnázium Oty Pavla v Radotíně. Jak je náročné se na školu dostat? A kdy si můžete vyzkoušet testy nanečisto?

V současné době je možné podat až tři přihlášky na střední školy nebo víceletá gymnázia. Gymnázium Oty Pavla v Radotíně otevírá jednu třídu pro šestiletý a druhou pro čtyřletý studijní obor. Máme pro vás odpovědi na nejdůležitější otázky týkající se výběrového řízení. Odpovídá ředitelka Gymnázia Oty Pavla RNDr. Jana Hrkalová.

Jaká bude kapacita pro čtyřletý a šestiletý obor studia?

Do třídy šestiletého studia bude přijato 30 žáků, do třídy čtyřletého studia z kapacitních důvodů jen 17 žáků. Druhým cizím jazykem ve třídě šestiletého studia bude němčina nebo francouzština (dle zájmu), ve třídě čtyřletého studia pouze němčina.

Kolik bylo přihlášených a přijatých studentů v minulých letech?

Talentovaní žáci 9. tříd s vynikajícím prospěchem nemusí mít přehnané obavy z nepřijetí. V loňském roce ze 70 přihlášených žáků 9. tříd byli nakonec přijati všichni zájemci s výborným prospěchem, neboť více než polovina z přijatých žáků zvolila nakonec jiné gymnázium. Letos očekáváme přibližně stejnou situaci. V šestiletém studiu je situace odlišná, vloni se na 30 míst hlásilo 137 uchazečů. Gymnázium Oty Pavla se tak umístilo na 7. místě v ČR mezi nejžádanějšími šestiletými gymnázii.

Kdy se koná přijímací řízení a z jakých částí se skládá?

Přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení do čtyřletého studia se budou konat 15. dubna 2016, do šestiletého studia 18. dubna 2016, a to písemné z českého jazyka a matematiky v rozsahu učiva základní školy. Gymnázium Oty Pavla se účastní pilotního ověřování přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Ukázky přijímacích testů a více informací najdete na www.cermat.cz a www.gop.cz.

V rámci přijímacího řízení bude také hodnocen prospěch ze základní školy (přibližně 25%) a dále umístění na předních místech v obvodních a krajských kolech předmětových soutěží, které musí být doloženo diplomem či potvrzením v přihlášce ke studiu.

Zájemci si mohou vyzkoušet přijímací zkoušky „nanečisto“ ve dnech 7. a 9. 3. 2016. Přihlásit se můžete prostřednictvím mailu sekretariat@gop.cz.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru