Důchodcům chybí peníze na sluchadla. Ty lepší si dovolit nemohou a pojišťovny je neproplatí

V jaké výši vlastně pojišťovny obecně na sluchátka přispívají
Zobrazit fotogalerii (3)
 

V jaké výši vlastně pojišťovny obecně na sluchátka přispívají? Ať už důchodci, ale leckdy i velmi mladí lidé chtějí v tomto případě pro své uši to nejlepší. Bohužel právě starší lidé nemají dostatek financí, a proto nutně potřebují podporu pojišťoven. Jaká jsou pravidla a jak často zdravotní pojišťovny v tomto případě poskytují finanční injekce?

Na úvod je nutno poznamenat naprosto zásadní informaci. Výše úhrad zdravotnických prostředků včetně sluchadel je určena platnou legislativou (č. 48/1997 Sb., příloha č. 3, oddíl C). Všechny zdravotní pojišťovny v tomto případě hradí pouze legislativou nastavenou výši příspěvku. Samozřejmě tu ale je snaha poskytovat i sluchadla bez doplatku pacienta.

Jaká jsou pravidla?

Zdravotní pojišťovny v tomto případě přispívají na zakoupení sluchadel jednou za 5 let. U dětí do 18 let na 2 kusy sluchadel, u dospělých pak pouze na jeden kus. Částka se v tomto případě značně liší a rozhodující je především závažnost sluchové vady a také věk postiženého.

U dospělých je úhrada stanovena u sluchadel pro vzdušné vedení na 2 700 Kč (pro středně těžkou nedoslýchavost od 40 do 59 dB), respektive 3 900 Kč (pro těžkou nedoslýchavost od 60 do 79 dB) nebo 5 100 Kč ( pro velmi těžkou nedoslýchavost, zbytky sluchu a hluchotu). Úhrada ve výši 6 800 Kč by pacientovi náležela na sluchadlo pro kostní vedení, které poskytuje ve specifických případech, a to jen se souhlasem revizního lékaře.

Sluchátka mohou být i voděodolná nebo mohou poskytovat možnost komunikace s chytrými telefony. Jelikož ale zdravotního účelu, jehož má být poskytnutím sluchadla dosaženo, je možné docílit i se sluchadly levnějšími. Pak je úhrada z veřejného zdravotního pojištění omezena na ně.

Sluchadlo nemůže předepsat praktický lékař

Může tak učinit pouze a jen specialista, a to buď smluvní lékař odbornosti foniatrie, nebo smluvní lékař odbornosti otorinolaryngologie, který ale musí navíc vlastnit osvědčení Společnosti ORL, které opravňuje k přidělování sluchadel hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Sluchadla, příslušenství a ostatní foniatrické pomůcky se předepisují na speciální Poukaz na foniatrickou pomůcku. Lékař v tomto případě musí uvést kód příslušné indikační skupiny s maximální úhradou pojišťovny a konkrétní kód navrhované foniatrické pomůcky.

Výběr přitom není vůbec snadnou záležitostí. K dispozici jsou jak sluchadla, na která není třeba doplácet, tak sluchadla  s různou výší doplatku. Ta finančně náročnější často disponují i funkcemi navíc. Nejen tak, že mohou zajistit kompenzaci sluchové vady, ale také daleko lepší komfort uživatele.

"V každém případě je ale nutností dostat k vyzkoušení sluchadla stejné kategorie nejméně od tří výrobců uvedených v Úhradovém katalogu. Musí vám být také nabídnuto sluchadlo bez doplatku, které je hrazeno plně z veřejného zdravotního pojištění," sdělil nám tiskový mluvčí VZP Oldřich Tichý. Sluchadlo s doplatkem tak může lékař předepsat pouze v případě dohody se samotným pacientem.