O Běchovický a Říčanský potok se bude starat Praha

Praha se bude starat také o Rokytku, ve které žijí nutrie
  |  

Hlavní město Praha se bude nově starat o několik desítek potoků, které byly původně ve správě například místních samospráv. A důvod? Předchozí správci se o ně prý nestarali dobře. 

Pražské potoky jsou ve špatném stavu

Koryta mnoha potoků jsou prý ve špatném stavu, jsou zanesené a v havarijním stavu. Mezi nově převzatými potoky bude například Říčanský potok, Rokytka nebo Běchovický potok. Praha se bude o potoky nejenom starat, ale zapojí je také do systému protipovodňové ochrany. Prahu stojí péče o drobné toky ročně 85 milionu korun, na vyčištění a rekonstrukci potoků hodlá vynaložit dalších 25 milionu korun. 

 

V Praze stovky kilometrů potoků

Prahou protékají potoky o úhrnné délce 374 kilometrů. Mezi nejvýznamější potok patří Botič, který je největším pražským potokem a jehož meandry byly prohlášeny přírodní památkou, neboť zde hnízdí mnoho chráněných ptáků, dále jsou významnými potoky Dalejský, Drahaňský, Kunratický, Litovicko-Šárecký, Motolský a Rokytka. Zatímco naši předci se usidlovali v blízkosti vodních toků, za dob socialismu byla snaha pohlížet na vodu a potoky jako na nebezpečný živel, který byl odvádděn z města pryč. Kvůli značné podzemní výstavbě docházelo také k oddréňování a vysychání koryt hned několika potoků. 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru