Říčany připravily pocitové mapy. Co místní v městě nejvíce trápí?

Bezpečná cesta do škol trápí říčanské nejvíce
  |  

Říčanská radnice uspořádala forum Desatero problémů a zeptala se občanů na to, co je v městě nejvíce trápí. Využili také tzv. pocitové mapy, zeptali jsme se jejich tvůrce Jiřího Pánka z olomoucké univerzity, oč jde. 

Pocitové mapy ukáží, kde se nám líbí a kde ne

"Pocitové mapy jsou koncept, který k nám přichází ze zahraničí a v českém prostředí jsou využívány teprve krátkou dobu. Mapy mají obrovskou moc prezentovat prostorové informace v srozumitelné a široce akceptovatelné formě. Mentální mapování a mentální mapa jsou koncepty, které hrají důležitou roli především v prvních fázích tvorby prostorových představ a informací o našem okolí," sdělil zpravodaji Čtidoma.cz Jiří Pánek. 

 

Pocitovou mapu mohou občané Říčan doplňovat do konce listopadu

 

Místní se aktivně zapojují

"Pocitové mapy přináší možnost aktivně zapojit občany do sběru informací, ale i názorů na lokalitu, ve které bydlí. Nápad vychází z konceptu GeoParticipace - pojem, který popisuje využití prostorových nástrojů v zapojení občanů do rozhodovacího procesu, který se jich týká. Nejčastěji se jedná o rozhodování o prostoru, který je veřejný, ale může se také jednat o sdílení informací či pocitů o okolí, ve kterém žijí," uvedl Jiří Pánek. 

 

Takto se vytváří pocitová mapa

 

 

Jaké problémy trápí místní nejvíce? 

 

Bezpečné cesty do škol
Rekonstrukce budov 1. ZŠ a výstavba nové budovy školy na Komenského náměstí
Omezení tranzitu kamionů (ul. Široká a ul. Černokostelecká)
Vyřešit budovu kina - spolkový dům
Vyřešit oblast bývalé věznice
Zajistit asistenty pedagogů na školách a finančně je zajistit
Zavést separované nádoby na kovy apod.
Zlepšit okolí Mlýnského rybníka
Zlepšit podporu sociálního podnikání
Zlepšit pořádek u shromažďovacích míst s tříděným odpadem
Zpřístupnění radniční věže