Vědci potvrdili: Kouření marihuany je škodlivější než tabáku. Zplodiny z konopného kouře vedou i k rakovině plic

Téměř tři čtvrtiny zkoumaných uživatelů konopí trpěly emfyzémem, tedy rozedmou plic
  |   analýza

Onemocnění rakovinou plic kvůli kouření je již mnohokrát prokázanou skutečností. „Není to jediná příčina, rozhodně však největší,“ potvrzuje pro Čtidoma.cz MUDr. Vlastimil Kohoutek. Nejvíce se mluví o klasických cigaretách. Vědci ale nedávno zjistili, že kouření marihuany je nebezpečnější než kouření tabáku. Rakovina plic má celou řadu příznaků.

Rakovina plic je velký strašák. Ruku v ruce s rakovinou plic jde celá řada příznaků, včetně například bolesti zad. Není žádné tajemství, že zásadní roli hraje kouření. Největším problémem kouření jsou zplodiny hoření bez ohledu na spalovanou substanci. Přesto se již dlouhá desetiletí diskutuje, zda má pravidelné kouření marihuany závažnější dopady na plíce než stejné užívání tabáku.

Jak uvedl MUDr. Libor Havel z Fakultní Thomayerovy nemocnice, rozdíl mezi škodlivostí cigaret a marihuany se dá trefně popsat jako rozdíl mezi pádem z desátého či patnáctého patra: „Kuřáci konopí mohou argumentovat tím, že skutečně jen málokdo z nich vykouří dvacet jointů denně, což je běžná dávka kuřáka cigaret. Na druhou stranu jointy jsou poněkud objemnější než slim cigareta a to, jakým způsobem se z marihuany uvolňují škodliviny, je vidět velice dobře na cigaretovém papírku. Doslova jím prostupuje mastnota, jak se v něm při kouření kumuluje olejovitá látka THC obsažená v marihuanovém kouři,“ popisuje přední český pneumoonkolog pro vzdělávací platformu Plice.online.  

Poškození plic - příznaky

Rovněž výsledky nové studie publikované v listopadovém vydání odborného časopisu Radiology přinášejí důležité upozornění: spotřebitelé by neměli podlehnout domněnce, že je marihuana pouze neškodnou bylinkou. K tomu může svádět poměrně rychlý postup legalizace konopí k rekreačnímu využití po celém světě. Podle prvotních zjištění týmu univerzity v kanadské Ottawě je kouření marihuany rozhodně určujícím faktorem pro poškození plic, včetně rizika vzniku nádorového onemocnění.

Avšak nejen to – uživatelé marihuany v této studii byli řadou zdravotních komplikací postiženi výrazně častěji nejen ve srovnání s nekuřáky, ale i na rozdíl od kuřáků konzumujících výhradně tabákový kouř. „Zatím pouze víme, že kouření marihuany může představovat vyšší riziko, než si spotřebitelé připouštějí,“ shrnuje pilotní výsledky profesorka Giselle Revah pro zpravodajský server U. S. News a dodává: „Ještě jsme na úplném začátku, ale je potřeba, aby si uživatelé byli vědomi možnosti potíží.“  

Rozedma plic u tří čtvrtin kuřáků marihuany

Revah připomíná, že dle tisíců snímků evidovaných v radiologických databázích je jasné, že plíce těžkého nebo dlouhodobého kuřáka cigaret jsou na CT snímku rozeznatelné na první pohled. Samotnou ji ale překvapila absence potřebných údajů, co se týče pacientů, kteří sice nekouří tabák, ale jsou kuřáky marihuany – tedy druhé nejčastěji kouřené substance po tabáku. Rozhodla se zjistit, zda podobné výsledky zobrazovací metody počítačové tomografie vykazují také jejich plíce. Tým proto porovnával výsledky hrudních CT vyšetření 56 kuřáků marihuany, z nichž někteří kouřili i tabák, se 33 čistými nikotinisty a 57 nekuřáky. Jaké je zjištění?

Téměř tři čtvrtiny uživatelů konopí trpěly emfyzémem, tedy rozedmou plic. Chronickým onemocněním, které je způsobeno trvalým poškozením či úplným zánikem přepážek uvnitř plicních sklípků (alveolů). U kuřáků tabáku se jednalo o 67 % a z nekuřáků postihl plicní emfyzém pouhých 5 %. Nejčastěji byla u příznivců marihuany identifikována paraseptální plicní rozedma. Ta je důsledkem destrukce buněk přenášejících potřebné sekrety mezi plicními sklípky a CT ji zobrazuje jako oblast snížené hustoty plic. Kuřáky konopí také častěji postihovaly plicní záněty.

Zvětšovala se jim prsa

Zajímavý vedlejší efekt se projevil u některých mužských konzumentů konopí – skoro u 40 % z nich se objevilo zvětšení prsou. To samé potkalo jen 11 % kuřáků tabáku a 16 % nekuřáků. Mezi oběma skupinami kuřáků nezjistili výzkumníci žádné rozdíly v průchodnosti hlavních srdečních tepen. Přesto označují celkové výsledky svého výzkumu za alarmující. Toxiny, usazující se ve sklípcích plic postižených rozedmou, tyto životně důležité útvary poškozují a způsobují nezvratné prohlubeniny. Plicní sklípky mají přitom nezastupitelnou funkci, protože zajišťují přenos kyslíku do krve.  

„Problém je, že neexistuje normální způsob, jak by se plicní tkáň mohla na poškozených místech zahojit, což zásadně znehodnocuje potřebnou výměnu plynů mezi organismem a okolním prostředím,“ vysvětluje Giselle Revah. „Ze začátku nemusí pacient pociťovat žádné obtíže, ale postupující rozedma se obvykle ohlašuje kašlem, sípáním a dušností.“ Zatímco většina pacientů s rozedmou plic někdy v životě kouřila, zdaleka ne všichni kuřáci jsou jí postiženi. Riziko však roste s množstvím vykouřeného tabáku.

To samé platí pro rakovinu plic, jejíž riziko roste u kuřáků přímo úměrně s délkou provozování kuřáckého návyku a celkovým počtem vykouřených cigaret. Oproti nekuřákovi má člověk kouřící balíček cigaret po dobu dvaceti let celkem dvacetinásobně zvýšené riziko, že se u něj rozvine zhoubný nádor na plicích, jak upozorňuje web prevenceproplice.cz. Proto také byl v ČR spuštěn program časného záchytu rakoviny plic zaměřený právě na kuřáky s uvedenou náloží, a to i bývalé. Mnozí odborníci však opakovaně apelují na kohokoliv, kdo kouří, aby možnost vstupu do tohoto programu konzultoval s ošetřujícím lékařem – což by s ohledem na škodlivost konopného kouře měli zvážit také kuřáci marihuany.

Jedná se o základní prohlídku u pneumologa, který doporučí, zda je na místě provést také bezbolestné CT vyšetření. To v současnosti představuje jedinou možnost, jak plicní karcinom odhalit v počáteční fázi; a právě časný záchyt je naprosto zásadní. Přestože se díky rozvoji imunoterapie a cílené léčby významně zvyšuje délka přežití také u lidí s pokročilou rakovinou plic, plné vyléčení je možné pouze u pacientů v počáteční fázi nemoci. Podrobnosti o programu časného záchytu jsou k dispozici na www.prevenceproplice.cz.

"Výhoda" cigaret je v hygieně výroby

I když je jakékoliv kouření smrtelně nebezpečné, tabákové cigarety jsou obvykle vybaveny filtrem zachytávajícím alespoň část škodlivin. U vlastnoručně ubaleného jointu používají kuřáci marihuany častěji pouze do ruličky smotaný kousek silnějšího papíru. Vinou nulové filtrace se tak mohou dostat do plic další nečistoty. Kuřáci marihuany si také obvykle dopřávají vydatnější potažení a snaží se kouř déle udržet v plicích za účelem vstřebání většího množství účinné látky THC. Výsledkem mohou být miniaturní trhliny na dýchacích cestách.

Potvrdit vliv kouření konopí na počty případů plicních chorob bude podle autorů studie vyžadovat výzkum pracující s rozsáhlým vzorkem populace. „Panuje obecný dojem, že marihuana je bezpečná, dokonce bezpečnější než cigarety, ale podle našich zjištění to není pravda,“ tvrdí Giselle Revah. „Může být dokonce škodlivější, než si lidé myslí, protože málokoho napadne souvislost s nevratnými změnami dýchacího ústrojí.“ Pochybnosti vyjadřuje také o marihuanových pokrmech, které sice nemohou poškodit plíce, ale jejich vliv na ostatní části těla nebyl dostatečně sledován.

Zástupce lékařů sdružených v americké plicní asociaci Albert Rizzo označil výše zmíněnou studii za potvrzení panujících podezření o škodlivém vlivu marihuany na celé dýchací cesty. Rizzo se na studii nijak nepodílel. „Víme, že marihuanový kouř obsahuje stejné karcinogeny, jedy i dehet jako cigarety. Bohužel nám chybí dlouhodobé studie, jakými disponuje tabákový průmysl. Většina dotázaných kouření nelegální marihuany nepřiznala, navíc hodně z nich kouřilo oboje. Pak je těžké dokazovat, co způsobila která látka,“ uznává Rizzo. A i když některé státy zlegalizují marihuanu pro osobní potřebu, dost lidí si ji bude stále obstarávat na černém trhu. To znamená zvýšené riziko jejího znečištění, protože výrobní a distribuční řetězec zcela postrádá přísnou regulaci jakosti, které podléhají tabákové firmy.

Rizzo chápe pacienty, kteří užívají marihuanu v rámci léčby. Doporučuje jim využít alternativní metody užívání lékařského konopí. „Lidé, kteří k pocitu větší úlevy potřebují proces kouření, by tak měli činit pod lékařským dohledem,“ myslí si Rizzo. „Za takových deset, dvacet a možná ani třicet let nebudeme stále vědět, jestli kouření marihuany způsobuje rozedmu plic, nebo ne. O tabáku jsme to nevěděli mnohem déle, a proto by nás to mělo zajímat.“

Zdroje: MUDr. Libor HavelChest CT Findings in Marijuana Smokers, prevenceproplice.cz

KAM DÁL: Rakovina plic zabije drtivou většinu těch, u nichž se objeví. Lékaři hovoří o prvních příznacích i o tom, co je nejdůležitější.