Oprava mostu v Sedlci-Prčici dvojměstí rozdělí. Jak se lidé dostanou na druhou stranu?

Most Karla Burky přes Sedlecký potok bude 9 měsíců mimo provoz
Zobrazit fotogalerii (5)
  |  

Už včera měla začít rekonstrukce mostu Karla Burky spojující Sedlec a Prčice. Zahájení prací kraj posunul o jeden týden. Rovněž objízdné trasy začínají platit až od 10. dubna. Příprava oprav mostu trvala dva roky a rekonstrukce mostu přes Sedlecký potok potrvá 9 měsíců.

Krajský úřad posunul začátek oprav mostu Karla Burky o jeden týden. Den D, který rozdělí dvojměstí na dvě poloviny, se však neúprosně blíží. Při přípravě stavby město původně požadovalo, aby most zůstal částečně průjezdný a opravoval se vždy jen z jedné poloviny, což by tak nenarušilo život ve městě. Jelikož se jedná o památkově chráněný most, památkáři po jednání s projektantem a investorem žádosti města nevyhověli.

Kudy ze Sedlce do Prčice?

Oprava mostu potrvá až do půli prosince, objížďka z jedné části města do druhé se tak lidem notně prodraží. Při jedné cestě denně například do práce nebo s dítětem do školky či školy najedou lidé po objízdných trasách o 22 kilometrů více. Za tu dobu oprav tak najedou zhruba o 4 tisíce kilometrů navíc. Místní komunikace, které by objížďku zkrátily, nesplňují normu pro objízdnou trasu a do jejich rozšíření by kraj musel investovat miliony.

Vozidla do 12 tun tak budou nucena z Prčic do Sedlce, případně naopak, jet po objížďce vedoucí z Prčice přes Přestavlky, Vrchotice, Jetřichovice do Sedlce. Auta nad 12 tun budou muset jet delší objízdnou trasou, a to z Votic na Kosovou Horu a dále přes Dohnalovu Lhotu, Jesenici do Sedlce; případně přes Votice, Arnoštovice do Prčice. Pěší a cyklisté budou moci na druhou stranu dostat po zbudované provizorní lávce široké 1,5 metru.

Most Karla Burky - plastikami zdobený empirový kamenný silniční most spojuje dvě starobylá městečka, dnes dvojměstí Sedlec-Prčice ve Vlašimské pahorkatině. Oblouky mostní stavby pocházejí z let 1815-1823 a sochy - sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána - jsou z dílny Ignáce M. Platzera a datované do roku 1819. Most byl nově opatřen betonovým zábradlím.

Bezpečnost především

Zástupci města Sedlec-Prčice na poslední schůzce znovu zopakovali své požadavky na zajištění řádného dopravního značení, které bude v dostatečném předstihu o uzavírce a objízdných trasách informovat, znovu požádali o instalaci dopravního značení na objízdné trase do 12 tun, aby byla zajištěna bezpečnost všech účastníků silničního provozu, tedy nejen řidičů, ale i chodců.

Zástupci města poukázali na vyšší výskyt chodců ve vozovce mezi Prčicí a Přestavlky a v samotné osadě Přestavlky. Zároveň byl opětovně předložen požadavek na včasnou informovanost složek záchranného systému tak, aby mohly být zajištěny dojezdové časy sanitních vozů, hasičů i policie.
 

Město se v souvislosti s uzavírkou mostu a objízdnými trasami zároveň obrátí na Dopravní inspektorát Policie ČR Benešov a Obvodní oddělení Policie ČR ve Voticích se žádostí o preventivní opatření, tedy zvýšený dohled na objízdných trasách a případně měření rychlosti a kontrolu dodržování pravidel silničního provozu.

Autobusová doprava

Dopravce vydal autobusové jízdní řády ze Sedlce-Prčice do Votic, Červeného Újezda a do Sedlčan. Některé autobusy nebudou jezdit po objízdných trasách, ale budou přesměrovány tak, aby byly zajištěny včasné dojezdy k návazným spojům – vlakům, autobusům v Heřmaničkách, Voticích či Sedlčanech.

Znamená to, že některé z linek budou mít upravenou konečnou a nástupní stanici v Prčici nebo v Sedlci a bude nutné pěšky dojít na tento spoj. Objížďkové autobusové řády budou vylepeny nejen na vývěsky, ale budou zveřejněny na webových stránkách města Sedlec-Prčice a o změnách budou cestující informováni přímo řidiči autobusů. Informace budou také prostřednictvím školy předány rodičům žáků, kteří dojíždějí.