Hitlerova vize Prahy: Výmysly nemocného člověka, židovské město mělo zůstat

Vůdce měl s Prahou velké plány, například v blízkém okolí náměstí Republiky se měla vybudovat zcela nová třída Adolfa Hitlera
Zobrazit fotogalerii (2)
  |   zajímavost

Budování nacistické říše mělo být monumentální. Nacisté vyhlazovali národy, rasy a v plánu měli měnit architekturu měst podle vlastní potřeby. S Prahou bylo spojeno hned několik radikálních proměn, ale jedna byla opravdu překvapivá.

Pravděpodobně nejznámější architektonickou obětí měla být Petřínská rozhledna. Hitler údajně při jediné návštěvě Prahy pohleděl z okna Pražského hradu a okouzlen výhledem sdělil, že jedinou vadou na kráse je právě menší kopie Eiffelovy věže. Jaké další změny měl Hitler v plánu?

Památková rezervace

Nejpřekvapivější řešení si Hitler schovával pro Staré Město. Traduje se, že ke všem židovským památkám v Praze byl velmi shovívavý. Důvodů, kvůli kterým se tak rozhodl, je více. Údajně se nechal okouzlit myšlenkou, že se celá čtvrť zachová a promění v židovskou rezervaci s muzeem, kam už během války převážel všechny vzácné předměty s významnou hodnotou. Chystal se tak vytvořit unikátní vzdělávací ukázku pro lidi „čisté rasy“, kteří by se tak mohli podívat, jak Židé žili.

Dodnes je židovské město v Praze častým cílem turistických návštěv právě kvůli unikátním předmětům a vzácně zachované podobě čtvrti. Zda je legenda o Hitlerově plánu pravdivá, je dodnes předmětem diskuze. Někteří jsou přesvědčení, že stopy židovské kultury byly v Praze ponechány v původní podobě z praktičtějších důvodů.

Na vypalování bylo pozdě

Všechny monumentální změny, které nacisté plánovali, se neuskutečnily z ekonomických důvodů. Berlín Alberta Speera nakonec nebyl takový, jak si jej Hitler vysnil. Jednoduše na podobně obrovské a nákladné stavby nezbyly peníze. V pražských plánech na zachování židovských památek hrála roli i praktičnost.

Vypalování synagog probíhalo hlavně během „křišťálové noci“ a v té době jsme jako Československo měli stále nezávislost. Následně nacisté zhodnotili, že domy se mohou využít jako sklady. Jak to s plány na vytvoření židovské rezervace a muzea bylo doopravdy, je zajímavým úkolem pro historiky. Dodnes se nenašel žádný exaktní důkaz a jde jen o domněnky, které vycházejí z faktu, že bylo do Prahy převáženo velké množství cenností židovské kultury z celé Evropy, kterou nacisté dobyli.

Třída Adolfa Hitlera

Petřínská rozhledna nebyla jediná významná česká stavba, která měla skončit v prachu. Obecní dům byl nacisty pokládán za symbol, který nekorespondoval s myšlenkami třetí říše, a tak měl jít secesní klenot k zemi. V blízkém okolí náměstí Republiky se měla vybudovat zcela nová třída Adolfa Hitlera, která by směřovala k Vítkovu. Celý plán však původně pocházel již ze třicátých let a paradoxem doby bylo, že o stejném urbanistickém řešení uvažovali i komunisté.

Stejný vývoj architektonických plánů byl i u Nuselského mostu. Mezi další kontroverzní změny patřila přestavba Staroměstské radnice, přeměna Střeleckého ostrova, kde mělo být centrum sportovišť Hitlerjugend – společně s internátem a reprezentativním palácem. Petřín měl zase sloužit jako univerzitní kampus a zastavěna měla být i Kampa. Němci chtěli z Prahy udělat německé město, protože sami ho tak z historického hlediska vnímali.

Vývoj války a velké vojenské náklady však způsobily, že většina nápadů skončila pouze na papíře. V případě šílené nacistické ideologie je jen dobře, že na podobné zásahy už nezbyl čas a strašný válečný konflikt společně s Hitlerovou propagandou definitivně skončil.

Zdroje: rozhlas.cz, ceskatelevize.cz, muzivcesku.cz

KAM DÁL: Výchova nových kádrů: Komunistický Pionýr valil dětem klíny do hlavy podobně jako Hitlerjugend.