Hitlerův nástupce: Kdo měl se spojenci bojovat proti Stalinovi?

Adolf Hitler před sebevraždou sepsal politickou závěť, kde svým nástupcem určil velkoadmirála Karla Dönitze
  |   zajímavost

Adolf Hitler měl být zlikvidován mnohokrát, atentátů na jeho osobu byla celá řada. Snad sám ďábel držel nad jedním z největších zločinců historie lidstva ochrannou ruku. Na to doplatil i jeden z jeho nejvýraznějších kritiků a oponentů Carl Friedrich Goerdeler. Manažer, konzervativní politik a monarcha měl také po jeho skonu stanout na místě říšského kancléře.

Během druhé světové války rozhodně nebylo jednoduché být Němcem, který nesouhlasí s šíleným plánem Adolfa Hitlera. Ti, kteří byli finančně zajištění, hráli nepříjemnou dvojroli. Mezi nimi byl i Carl Friedrich Goerdeler, jenž byl součástí tzv. Kreisavského kroužku.

Odbojová skupina připravovala převrat, sabotovala nacistické aktivity a hlavně počítala se smrtí Adolfa Hitlera. Hledala jeho potenciálního nástupce, který by pomohl svět uklidnit a Německo zachránit od jisté válečné prohry. Měl to být právě konzervativní politik Goerdeler. 

Hitler musí skončit

Politický idealismus stranou. V případě odstranění Hitlera v roce 1944 šlo hlavně o peníze Goerdeler byl sice oponentem Hitlera, ale zároveň byl blízkým tajemníkem mocného průmyslníka Roberta Bosche, vlastníka největších elektrotechnických koncernů. 

Carl Friedrich Goerdeler
- monarchistických konzervativní politik
- oponent Adolfa Hitlera
- byl přítelem rodiny Kruppů, která ho chtěla jmenovat členem dozorčí rady jejich firmy
- popraven byl ve věznici Plötzensee

Když se frontová linie v roce 1944 nevyvíjela dobře, německé bankovní a průmyslové koncerny začaly Hitlera upozorňovat, že mu podobné jednání nemusí donekonečna tolerovat. Když jim Hitler odpověděl výhružkou, bylo ten den jasné, že se pokusí o jeho likvidaci. 

Válka se Sověty bude pokračovat

Kdyby likvidace Hitlera v roce 1944 vyšla, měli spiklenci dva plány. Jeden počítal s rychlým státním převratem, zahájením mírového jednání s USA a Velkou Británií a překvapivě pokračováním útočných bojů na východě se Sovětským svazem

Druhý plán počítal s tím, že hned po započatém mírovém jednání se západními mocnostmi se vojenské jednotky ze západu přesunou na východ, aby udržely stávající linii se Sovětským svazem. 

Potenciální nástupce Goerdeler měl však plán mnohem propracovanější a překvapivější. Sovětský svaz podle něj musel být zlikvidován. Z dochovaných historických dokumentů je známé jeho vyjádření ještě před neúspěšným pokusem o atentát na Hitlera: „Přesun západních armád na východ je nutný k tomu, abychom Rusy vrátili na linii Pripjať - Dněstr, a tím osvobodili sebe a Angličany od strašného nebezpečí. Takový vývoj vztahů s Velkou Británií je možný.”

Jak známo, atentát nevyšel a Goerdeler byl jako jeden z hlavních organizátorů převratu dopaden 12. srpna 1944 a 2. února 1945 popraven oběšením. Jeho scénáře tak zůstaly pouze v rovině teoretické.

Zdroje: History, Prima Zoom, Česká televize

KAM DÁL: Hitlerův nejlepší přítel z mládí byl Čech. August Kubizek odhalil intimní detaily ze života vůdce.