Za vlády Heroda umírali kojenci i rodinní příslušníci

Herodes vedl Izrael dobře. Země byla bohatá a měla dobré vztahy s Římem. Krále samotného ale paralyzoval strach ze svrhnutí a smrti
Zobrazit fotogalerii (6)
  |   zajímavost

Herodes I. Ukrutný (Herodes Veliký) se vlastní smrti bál. Se životem druhých se ale nemazlil a nechal popravit stovky lidí. A to všechno jen pro klid na duši a místo na trůnu.

Třiatřicet let na trůnu (37–4 př. n. l.) udělalo z Heroda mocného vojevůdce a schopného politika. Přízvisko Ukrutný sice ukazovalo na to, že život v područí takového vladaře nebyl med, ale země vzkvétala a vztahy s Římem byly na jedničku. Poručil přestavět jeruzalémský chrámový komplex a královský palác, nechal vybudovat přístav Caerasea Maritima a Jeskyni patriarchů a pevnost Masadu, která je dnes jednou z nejvyhledávanějších památek Izraele (nejen kvůli výhledu na Mrtvé moře). Králova hrobka se našla až v roce 2007 hluboko v poušti v Herodeu. 

Děti jako hrozba pro krále 

Velkou slabinou Heroda byla jeho pověrčivost. Věřil všemu, co by se ho mohlo dotknout a překážet mu. Když se dozvěděl, že se šíří proroctví o narození jeho nástupce, zazmatkoval. Nemohl připustit, aby ho někdo nahradil na trůnu. Nevydržel čekat na moment, kdy se objeví konkurent a utne jeho vládu. Rozhodl se proto využít svých pravomocí a zacílil na Betlém, kde se měl nový král objevit. Všichni chlapci do dvou let byli bez milosti zavražděni. Každý z nich totiž představoval potenciální hrozbu a král se nechtěl nad někým, kdo by ho mohl později vyšachovat ze hry, slitovat.

Proroctví se naplnilo

Herodes zemřel na prahu sedmdesátky v Jerichu na selhání ledvin. K naplnění proroctví ale skutečně došlo. V Betlémě se narodil Ježíš Kristus. Chlapec unikl smrti díky vidění svého nevlastního otce, který na rady anděla popadl rodinu a odešel se skrýt do Egypta. Předepsanému osudu se tak Herodes vyhnul jen částečně a mohl ušetřit desítky životů. 

Trest na smrtelné posteli 

Herodes se oženil s princeznou Mariamné, a tím si otevřel cestu k trůnu.

Král byl žárlivý, paranoidní a bojácný. Svou ženu podezíral z četných nevěr a nechal ji hlídat svým bratrem. Když se vrátil z cest a vyslechl si, že manželka byla poslušná, nevěřil a nechal popravit aspoň svého sourozence, aby měl klid. O pár měsíců později přišla řada i na ženu a tři společné syny, kteří by mu záletnici jen připomínali. Poté, co jeho žena naposledy vydechla, padla na něj tíha rozhodnutí a nechal ji zalít do medu. K prapodivným praktikám chtěl na sklonku života, kdy trpěl nesnesitelnými bolestmi a selhávaly mu ledviny, přemluvit i svou sestru. Ta ale odmítla svolat na stadion na patnáct tisíc židovských mužů a nechat je postřílet. To aby se zármutek ze ztráty vladaře umocnil další tragédií. Herodes nakonec zemřel sám a žádný velký smutek se nekonal.

Zdroj: jewishvirtuallibrary.org, biblegetaway.com

KAM DÁL: Krutý král Richard III. cestou na trůn popravoval i děti. Jeho ostatky našli pod parkovištěm