Libor Lesák: Budu tlačit na obchvat Kralup. Pomůže celému regionu a odlehčí Praze

V zastupitelstvu města Kralupy nad Vltavou je Libor Lesák od roku 2002 a roku 2009 se stal místostarostou města
Zobrazit fotogalerii (3)
 

Místostarosta Kralup nad Vltavou Libor Lesák je novým radním Středočeského kraje, na starost má oblast investic, majetku a veřejných zakázek. Co dělat s nevyužívaným krajským majetkem, existuje vůbec nějaký jeho soupis a celková hodnota? Nevidí rozpor mezi zájmy jednotlivých měst či svazků v prosazování vlastních zájmů? Nejen o tom jsme se bavili v našem rozhovoru.

Pane Lesáku, oblast investic, majetku a veřejných zakázek vám zřejmě teď závidí jen málokdo. Už máte jasno v tom, jaké investice budou muset být pozastaveny a na které se peníze nejspíš najdou?
Název pro moji oblast je trošku nadnesený. Oblast majetku je v pořádku, oblast veřejných zakázek také, ale oblast investic obnáší pouze servis pro ostatní odbory a příspěvkové organizace kraje, spočívající v pomoci při přípravě výběrových řízení pro jednotlivé investice a kontrola prováděných investic spolu s TDI. Návrh jednotlivých investic předkládá každý radní jako garant za jednotlivé oblasti náměstkovi hejtmanky pro finance a o zařazení do zásobníku investic kraje rozhoduje zastupitelstvo kraje. Následně jsou z tohoto zásobníku vybírány investice k realizaci, podle stavu připravenosti a potřebnosti, které jsou zařazeny do rozpočtu kraje na daný rok.

Přesto asi není důvod k radosti...
Bohužel v roce 2021, po zásahu sněmovny a vlády, budou prováděny pouze investice, které jsou podpořeny financováním z jednotlivých státních a dotačních programů, a to převážně rekonstrukce mostů, silnic a energetické úspory na budovách.

Libor Lesák
- od roku 2002 zastupitel města a od roku 2009 místostarosta města Kralupy nad Vltavou
- od roku 2008 zastupitel Středočeského kraje, od roku 2020 také krajský radní
- člen ODS
- vystudoval Střední lesnickou školu v Písku a od roku 1984 pracoval u Státních lesů jako lesník a vedoucí polesí
- je ženatý a vychoval tři již dospělé děti

I přes méně finančních prostředků – jsou investice tím, co by mělo být pro nové vedení kraje zásadní? Vnímáte to jako jeden z motorů, který by měl znovu nakopnout ekonomiku?
Určitě pro nastartování celé ekonomiky jsou investice kraje, ale i obcí zásadní. Jsou to investice, které dodavatelům prací, staveb a služeb zajišťují příjmy, které budou proplaceny. Stav investic municipalit pro rok 2021 určitě, jak už jsem řekl, nebudou v takové výši, jak se očekávalo, a nepříznivě ovlivní nastartování ekonomiky po COVID 19.

Už jste se stihl seznámit a agendou, proběhlo předání od minulého vedení bez problémů a je na co navazovat, jsou hotové projekty, které dávají smysl i vám?
Předání agendy od radního Řiháka proběhlo bez problémů. S agendou se stále ještě seznamuji, ale protože na kraji působím v pozici zastupitele již 4 období, tak jsem nepřišel do úplně neznámého prostředí a jde to rychleji. Rozpracovaných projektů je mnoho a v současné době vyhodnocujeme, v čem pokračovat a co přenastavit. Ale určitě jsou projekty, ve kterých se bude pokračovat.

Je možným řešením, jak sehnat potřebné finance, například i prodej krajského majetku, který často "leží ladem" a nikdo ho nevyužívá? V první řadě jde o přímý zisk z prodeje, ve druhé pak o to, že se tam nebudou "utápět" peníze, které se dají využít jinde.
Prodej nepotřebného majetku kraje je jedním z řešení, jak do krajského rozpočtu získat prostředky navíc. Tyto finance je však potřeba použít na opravy a rekonstrukce majetku, které kraj a jeho příspěvkové organizace bude dále využívat. Objem těchto prostředků nebude pro kraj zásadní a určitě nevyřeší potřebu krajských investic

Existuje vůbec ucelený soupis takového nepotřebného majetku a jeho ocenění?
Soupis nepotřebného majetku je velice malý. Nutností pro další hospodaření s majetkem je vytvoření pasportizace všech budov v majetku kraje (cca 2 100), vyhodnocení jeho stavu a určení nepotřebného majetku, který se použije pro případnou potřebu nebo výměnu s obcemi a státními organizacemi a nakonec pro prodej v aukcích nebo výběrových řízení.

Když se podíváme na několik let zpět, běžné výdaje kraje neustále rostou. Asi to nebude jen kvůli spravovanému majetku. Jaké další důvody vidíte?
Důvody jsou stejné jako u jiných krajů a i měst. Hlavními jsou navyšování mezd, zvyšování cen služeb. Ale i zvyšováni počtu zaměstnanců a pracovních smluv na dohodu. Zde však lze velice rychle dosáhnout značných úspor.

Už ve čtvrtek 3. prosince si můžete přečíst rozhovor se statutárním zástupcem hejtmanky Středočeského kraje pro oblast silniční dopravy. Jak Martin Kupka udělá avizovaný pořádek v Krajské správě a údržbě silnic? Jaké nové projekty chystá a na jaké mu nezbydou peníze? Jak to bude s jeho funkcemi poslance, starosty a radního?

Nebojíte se toho, že se budou i v rámci koalice vytvářet skupinky tu podporující Kladensko, tu Kolínsko, nakonec vy Kralupy nad Vltavou a okolí, kteří mezi sebou budou „válčit“ o co nejvíce peněz?
Nebojím, i když vždy bližší košile nežli kabát. Věřím, že hlavním důvodem bude vždy potřebnost a oprávněnost každé navrhované investice.

Budete vy osobně tlačit na realizaci obchvatu Kralup, který už je potřeba?
Na obchvat budu určitě tlačit. Stavba obchvatu byla i v našem volebním programu jako jedna z priorit. Určitě obchvat pomůže Kralupům, ale i celému regionu v okolí propojení D7 a D8. Tedy okresům Praha-východ, západ, Kladno a Mělník a odlehčí i Praze.

Když se zastavíme u veřejných zakázek, jejich transparentnost nebyla doménou předešlého krajského vedení. Změníte to, bude jasná kontrola?
Transparentnost, nediskriminace uchazečů a co největší zveřejnění zakázek bude naší prioritou v tomto volebním období. V našem prohlášení jsou navrženy způsoby, jak toho dosáhnout, i na kterých už se pracuje. Například je to platforma MPSV.

Vy už máte s krajským zastupitelstvem velké zkušenosti, jako opoziční politik jste tam byl třikrát. Jaké to bylo?
Marné, všichni odkývají, že váš návrh je správný, a potom koalice zvedne ruku tak, jak se dohodne i když výsledek je zcela odlišný od vašeho návrhu.

Vaším mottem je s poctivostí nejdál dojdeš. Kdybyste si měl tipnout, kam dojde premiér Andrej Babiš, kde ho vidíte za rok touto dobou?
Věřím, že minimálně v opozici. Lepší by bylo úplně mimo politiku.

A kam dojde současné vedení Středočeského kraje? Věříte, že koalice vydrží celé volební období a bude úspěšná?
Věřím, že vydrží celé 4 roky a že bude úspěšná, protože se zatím shodujeme na tom, co pro kraj udělat a jak toho docílit. Mnoho z nás přišlo z komunální politiky a zná potřeby jednotlivých okresů i občanů a v obecních volbách bylo zvoleno opakovaně. Takže to dělají dobře. Finanční situace tomu nenahrává, ale i bez peněz se dá docílit mnoha změn, které budou prospěšné.

KAM DÁL? Čtěte rozhovory s novými členy vedení středočeského kraje: 
Hejtmanka Pecková: Převrat ve veřejných financích je totální. Budeme utahovat opasky, kde se dá.
Středočeský radní Snížek: Vylidňování venkova je problém. Ale netroufám si lidem říkat, kde mají žít.
Středočeský radní Pavlík: Ve všech nemocnicích kraje dokážeme zajistit léčbu pro covid pozitivní pacienty.
Věslav Michalik: Kostlivců po minulém vedení kraje se nebojím. Ukážeme je lidem a pohřbíme.
Středočeský radní Hrabánek: Testování v domovech seniorů mělo začít dříve, pro klienty je to nápor na psychiku.
Středočeský radní Vácha: Rodiče dětí po škole často žádají to, co měli oni. Svět je ale jinde.