Manžel prezidentské kandidátky Nerudové je partnerem ve firmě, která se mohla zaplést do politické kampaně

Danuše Nerudová a Robert Neruda jsou manželé od roku 2002
  |   rozhovor

Manžel kandidátky na prezidentku Danuše Nerudové je vlivný právník. Robert Neruda je spolumajitelem momentálně největší české advokátní kanceláře Havel & Partners. Majoritní vlastník této firmy JUDr. Jaroslav Havel mohl, ať už přímo nebo nepřímo, zasáhnout do loňských senátních voleb v obvodu Karlovy Vary. Tvrdí to bývalý senátor a starosta Božího Daru Jan Horník.

Potenciální "první muž" Robert Neruda je partnerem advokátní kanceláře Havel & Partners. Tedy ve firmě, která zpracovává i státní zakázky a jejíž hlavní majitel prý mohl mít co do činění s kampaní proti bývalému senátorovi Janu Horníkovi. Možná kvůli odporu proti "špindlerizaci" Božího Daru, kde je Horník starostou. Pan Neruda se opakovaně odmítl vzdát svého partnerství ve zmíněné advokátní kanceláři přesto, že vzhledem k zaměření firmy by jako "první muž" mohl být podezřelý ze střetu zájmů.

Když byla Danuše Nerudová rektorkou Mendelovy univerzity v Brně, Havel & Partners od univerzity získala pět zakázek. Neruda také prohlásil, že Havel & Partners je apolitická advokátní kancelář. Podle starosty Horníka je to ale nesmysl.

O rozhovor jsme požádali také prezidentskou kandidátku Danuši Nerudovou. Plánovali jsme jí dát stejný prostor jako panu Horníkovi. Ač nejprve rozhovor slíbila, nakonec slib nedodržela a na naše prosby přestala reagovat.

Loni jste v senátních volbách neúspěšně obhajoval senátorské křeslo v obvodu Karlovy Vary. Na sociální sítě jste napsal, že jste v rámci kampaně přišel do styku s advokátní kanceláří Havel & Partners. O co šlo?
Nejprve bych chtěl upřesnit, že se nejednalo přímo o AK Havel & Partners. Ale o společnosti, které jsou na tuto vlivnou advokátní kancelář personálně napojené a JUDr. Havel je jejich konečným vlastníkem. Již několik měsíců před zmíněnými senátními volbami byla založena facebooková stránka, instagramový profil a webová doména, které svorně nesly jméno "Horník nebo vekslák".

Jan Horník
- v letech 2004 až 2022 senátor za obvod Karlovy Vary
- v letech 2018 až 2022 místopředseda Senátu PČR
- od roku 2000 zastupitel Karlovarského kraje
- od roku 1990 starosta města Boží Dar
- v letech 2017 až 2019 místopředseda hnutí STAN

Dobře, ale jak to souvisí s Havel & Partners či "společnostmi personálně na ně napojené"?
Když se později v Karlových Varech objevil billboard se stejnou grafikou i mottem, oslovil jsem vlastníka reklamního zařízení, společnost BigBoard. Bylo mi sděleno, že objednatelem billboardu je společnost PFB Promo & Event Agency a.s., jejímž 100% vlastníkem je společnost Naptison a.s., stoprocentně vlastněná JUDr. Jaroslavem Havlem. Ten je tedy evidován jako koncový majitel PFB Promo a je, mimo jiné, majoritním společníkem advokátní kanceláře Havel & Partners.

Co se na vámi zmíněných profilech objevovalo?
Vše bylo spuštěno den po mém oficiálním oznámení kandidatury. Na webu i na stejnojmenných profilech na sociálních sítích se takřka denně objevovaly dezinformace, pomluvy a manipulativní lži, týkající se mé osoby. Jednotlivé posty byly systematicky sdíleny do všech větších regionálních FB skupin souhrnně s desítkami tisíc sledujících, přičemž výše uvedená FB stránka byla navíc podpořena placenou reklamou cílenou na celý region.

Neměla by s tímto osoba veřejná činná počítat?
Samozřejmě jsem si vědom toho, že jako každá politicky exponovaná osoba bych měl, zvlášť před volbami, unést různou míru kritiky nebo jistá zavádějící vyjádření a přehánění. Zde však nešlo o nahodilé výroky, ale o masivní a promyšlenou dehonestaci se spoustou kriminalizujících tvrzení, přičemž architekti této kampaně si dali záležet na tom, aby zůstali po celou dobu anonymní. Podal jsem trestní oznámení na neznámého pachatele.

Robert Neruda
- v letech 2000 až 2003 pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nejprve na mezinárodním odboru, později byl ředitelem analytického odboru a zástupcem vrchního ředitele
- v letech 2004 a 2005 byl asistentem soudce Nejvyššího správního soudu
- po návratu na ÚOHS působil jako předseda rozkladové komise pro oblast ochrany hospodářské soutěže a člen rozkladové komise pro oblast veřejných zakázek
- od roku 2007 stál v čele Sekce hospodářské soutěže
- v roce 2009 byl jako první místopředseda pověřen řízením Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
- je spoluautorem zákona o veřejných zakázkách
- přednáší na Masarykově univerzitě v Brně
- v Havel & Partners je od roku 2010, od roku 2012 je partnerem

Proč by ale měl pan Havel nebo případně kdokoli z kanceláře Havel & Partners zájem na tom, aby vás poškodil?
Předpokládám, že nejspíše se jednalo o službu na klíč. Mohlo jít o placenou službu, barter či součást nějakých byznysových aktivit, anebo jen o „výpomoc“ kamarádům. Kromě toho, že jsem zastával funkci místopředsedy Senátu, jsem již tři desítky let sloužícím starostou turisticky atraktivního města Boží Dar. A protože dlouhodobou snahou vedení města je zabránit tzv. "špindlerizaci" tohoto horského střediska, kdy jsem jako starosta několikrát stál v cestě snahám vlivných byznysových skupin a investorů s nadregionální působností vytěžit z něj co nejvíce pro sebe, v jejich očích mohu být ten, kdo překazil buďto úplně nebo částečně jejich byznys plány.

Minoritním podílníkem Havel & Partners je pan Neruda, manžel kandidátky na prezidentku Danuše Nerudové. Nejen ve světle výše uvedeného vám přijde jeho vyjádření o nepolitičnosti AK uvěřitelné?
Z podstaty věci tato advokátní kancelář nemůže být apolitická, když má tolik zakázek z veřejné sféry. Každý byznys, když překročí určitý obrat, je nějak spojený s politikou. A od chvíle, kdy se pan Neruda jako podílník stal aktivní součástí kampaně své ženy, sám k politizaci této AK významně přispívá. Havel & Partners běžně pracují na státních zakázkách, pan Neruda má i z minulosti řadu napojení na veřejné orgány a politiky. 

Je obecně takto veřejně činný partner prezidentské kandidátky či kandidáta bezpečný, pokud jde o tak zásadní post, jakým je hlava státu? Jde mi například i o to, že nový prezident bude vybírat hned šest ústavních soudců a předsedu této instituce...
Dle mého v takové situaci platí presumpce viny. A jesti existuje byť jen teoretická možnost, že největší právní korporát v Česku a na Slovensku a dost možná v celé střední Evropě bude mít vliv na orgány justice, je potenciálně velkým problémem pro demokracii. Pan Neruda se měl podílu vzdát už dávno. Otázkou je, nakolik by to věc řešilo, protože vazby na H&P by samozřejmě existovaly i tak. Pokud se stane Danuše Nerudová prezidentkou, stín pochybností tam bude vždy.

KAM DÁL: Andrej Babiš působí jako hysterický, prolhaný a arogantní psychopat. Ale také cool chlápek, který se postará.


Zdraví a styl