Napolenský komplex se projevuje potřebou zastrašit ostatní: Se svou výškou do něj spadá i Putin

Svou politickou moc Putin opírá o stranu Jednotné Rusko, která je od roku 2003 nejsilnější v Dumě, a dále o určité kruhy oligarchů a tzv. "siloviků" z prostředí bezpečnostních složek
  |   zajímavost

Napoleonský komplex, neboli syndrom malého muže můžeme podle specialistů vidět všude kolem nás. Muži, kteří nedosahují průměrné výšky, se často snaží ostatní psychicky zastrašit. Jejich výbušná povaha a agrese je v nich nejspíše evolučně zabudována. Snaží se tak nahradit chybějící centimetry, tvrdí vědci.

Jmenovec napoleonského komplexu, francouzský vojevůdce, státník a císař měřil pouhých 157,5 cm, jak informuje The Telegraph.

Možné příklady napoleonského komplexu lze najít i mezi nechvalně proslulými diktátory:            Josif Stalin – 165 cm

Benito Mussolini - 168 cm

Kim Jong Il – 162 cm

Teorie napolenského komplexu totiž předpokládá, že tento slavný vojevůdce byl tak úspěšný zejména proto, že byl motivován snahou vykompenzovat svůj malý vzrůst. Napoleonský komplex říká, že nižší muži se častěji chovají okázale nebo dokonce agresivně. Většina z nich se pokouší dosáhnout dominantního postavení. Stejně jako slavný jmenovec tohoto komplexu.

Podobné příklady můžeme vidět i na pozicích moci v současné politice. Světoví lídři Emanuel Macron nebo Vladimir Putin měří pouhých 170 cm, jejich výška je tedy hned několik centimetrů pod celosvětovým průměrem.

Okázalé ambice a plány vzrůstem malých mužů jsou spojovány se snahou dokázat sobě i ostatním, že dokonce i přes svou malou výšku jsou velmi schopní.

Malí muži se ale často mohou na kompenzaci své podprůměrné výšky příliš upnout a jejich snaha o dosažení dominantního postavení se může stát posedlostí. Tato obsese jim poté může bránit v rozvoji zdravých mezilidských vztahů.

Napoleonský komplex postihuje pouze muže

Spojitost mezi agresivním chováním a výškou pozorovali specialisté pouze u mužů. Data poukazují na to, že nižší muži se často chovají nepřátelsky vůči ostatním.

Vědci tento fenomén přisuzují tomu, že v momentě, když muž není fyzicky statný a svou stavbou těla tak není schopen zastrašit, musí zkrátka hledat jiné způsoby.

Nižší muži nezastrašují fyzicky, ale psychicky

Specialisté prozradili, že lidé vnímají muže, kteří jsou schopni psychického zastrašování a působí mocněji, jako vyšší, než ve skutečnosti jsou.

Roli v chování nižších mužů hraje ale nejen to, jaké dosahují výšky, ale i do jaké míry jsou s ní smíření. To přitom není z evolučního hlediska vůbec jednoduché.

Věří se, že lidé dorůstající nižší výšky nejsou jen naštvaní, že nepřevyšují ostatní, ale dokonce je v nich evolučně zakódováno, aby byli naštvaní a vynahradili tak jejich nižší výšku.

Jak se napoleonského komplexu zbavit?

Důležité je se s nižším vzrůstem zkrátka smířit. Muž trpící napolenským komplexem by se měl soustředit zejména na pozitivní aspekty svého těla. Také na to, v jakých ohledech je naopak vysoko nad průměrem. Může se jednat o jeho intelekt, smysl pro humor a celou řadu dalších vlastností. Ideální je si všechny takové vypsat na papír.

V případě, že tento způsob zbavení se syndromu malého muže nepomůže, je doporučeno obrátit se na profesionála.

Zdroj: The TelegraphHarley Therapy

KAM DÁL: Nejmenší království na světě. Za jeho vznikem stála legenda o pozlacených zubech koz.