Okamžitá výpověď: Nová výhoda pro zaměstnance, nebo zaměstnavatele?

Dát zaměstnanci výpověď není pro zaměstnavatele lehký úkol
Zobrazit fotogalerii (4)
  |   zajímavost

Boj mezi zaměstnavateli a zaměstnanci se rozhořel! Zatímco donedávna se ani laxní pracovníci nemuseli bát, že by jim na stole přistála výpověď a skončili bez peněz, teď jim pohoda končí. Alespoň možná – proti návrhu okamžité výpovědi bez udání důvodu stojí oprávněné obavy. 

Zatímco v nás je silně zakořeněno právo na práci, pro zaměstnavatele je to stále jeho byznys, který chce chránit. Jenže zákony stojí pochopitelně na straně slabších, a tak jsou zaměstnanci daleko více chránění, než je mnohdy pro podnikatele prospěšné

Jak je to teď? 

Zaměstnavatel má dle českého práva velmi svázané ruce. V zákoníku práce jsou taxativně stanovené výpovědní důvody. Nesmí dát výpověď zaměstnanci, který je v tzv. ochranné době, k výpovědi učiněné vůči některým skupinám si dokonce musí vyžádat předchozí souhlas příslušných orgánů a zaměstnavatel je dále časově omezen (obvykle zkušební dobou), kdy může zaměstnance vyrazit na minutu.

Zaměstnavatel navíc musí dodržet všechny povinné náležitosti, jakákoliv malá chybička vede k neplatnosti, a dokonce musí bedlivě uvážit důvod, aby nebyl zaměnitelný s jiným. Zákon zkrátka předpokládá, že ztráta zaměstnání je pro řadového zaměstnance velmi riziková, mnohdy až ekonomicky likvidační, a omezuje důvody, pro které lze k takovému kroku přistoupit. Jde o organizační důvody, kdy má zaměstnanec nárok na odstupné, zdravotní důvody, kdy musí být výpověď podložená zdravotním posudkem, nesplnění předpokladů nebo požadavků pro řádný výkon práce anebo porušení pracovních povinností.

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele už zákoník pochopitelně zná, dovoluje ho však jen ve chvíli, kdy dojde k zvlášť hrubému porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů (napadení kolegy, krádež majetku zaměstnavatele aj.) nebo odsouzení pro úmyslný trestný čin. Nelze tak zrušit pracovní poměr například s těhotnou zaměstnankyní, ženou na mateřské dovolené nebo zaměstnancem, jenž čerpá rodičovskou dovolenou. 

Zaměstnance nic netrápí

Zatímco zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, který ve své výpovědi ani nemusí specifikovat, zaměstnavatel nemusí s jeho výpovědí souhlasit a automaticky ho za dva měsíce propustit „na svobodu“.

O úpravě, která by zaměstnavatelům rozvázala ruce, se dlouhodobě uvažuje. Zatím však není jasné, jestli bude zákonodárci navrhnut. Mezi zaměstnanci vzbudil velkou vlnu nevole a je otázkou, jaké mantinely by skutečně měl. Zda by dával zaměstnavateli až moc širokou příležitost ohrozit zaměstnancovu jistotu a zda by se poté pracovní poměr uchazečům o práci vyplatil. Na druhou stranu je nutno říct, že i pro zaměstnance by to skrývalo jisté výhody. Kupříkladu při lepší pracovní nabídce by to přinášelo mnohem snadnější možnost odchodu, případně rychlejší. Otázkou je, jak bude návrh v konečném znění vypadat. Na to si musí zaměstnavatelé, ale i zaměstnanci ještě počkat. Zda by to ekonomiku nakoplo, se můžeme zatím jen domnívat.

Zdroj: autorský článek, zákoník práce

KAM DÁL: Nechodíte na preventivní prohlídky? Porušujete zákon a můžete dostat pokutu.