Středověká pevnost v srdci Prahy: Ungelt fascinuje i děsí, třeba legendou o Turkovi

Ungelt byl po dlouhá staletí nejdůležitějším centrem pražského obchodu
Zobrazit fotogalerii (2)
  |   zajímavost

Co byste řekli na to, že se hned u Staroměstského náměstí nachází středověká pevnost? Mnozí pravděpodobně zakroutí hlavou. Přesto je to pravda. Historické centrum Prahy zkrátka nabízí k probádání řadu neuvěřitelných míst, jejichž hodnota je mnohým skryta.

Nemusíte pátrat v mapách, historických knihách či archivech, abyste našli Ungelt. Dvůr schovaný za Týnským chrámem si totiž ve 21. století zachoval tajemné kouzlo. Co o tomto unikátním místě nevíte?

Beze zbraně

Nazvat tuto soustavu budov pouze Ungelt by bylo nespravedlivé. Přítomnost nedalekého chrámu mu zajistila i další jména jako Týn či Týnský dvůr. Vznik tohoto místa se datuje souběžně se vznikem tehdejšího Staroměstského tržiště, tedy dnes významného náměstí.

Už v 10. století existuje zmínka o tom, že se jedná o největší tržiště slovanského světa, jak zmiňuje kunsthistorik František Dvořák. Dnes již nežijící osobnost akademického oboru se odkazuje na spis Ibráhíma ibn Jákúba o cestě Evropou. Tento židovský kupec tak zaznamenal nejstarší známý popis Prahy. „Město Frága je vystavěno z kamene a vápna a je největším městem co do obchodu,“ těmito slovy na počátku svých spisů popisuje Prahu. Centrum zahraničního obchodu se zde usadilo až do 19. století.

Dvůr byl ve středověku centrem Prahy. Pod ochranou krále a za opevněním žili a prodávali kupci, o které bylo dobře postaráno. Částečně se jednalo o luxusní středověký hotel s nádhernými, reprezentativními rezidenčními místnostmi. Do dvora se nesmělo se zbraněmi a poctivou obezřetnost dokazují dodnes zachované střílny u brány z Týnské ulice. Jednalo se tedy o uzavřenou pevnost. V těchto místech tak v podstatě začínala Praha. Většina zemských cest totiž mířila právě do Ungeltu.

Významná památka

Kromě významu a hluboké historie je dnešní Ungelt také krásnou uzavřenou soustavou 18 budov. Jedna z těch architektonicky nejvýznamnějších na sebe upozorňuje nepřehlédnutelnými renesančními prvky vytvořenými talentovanými autory z Itálie.

Palác Granovských z Granova je krásná palácová budova s ojedinělým arkádovým ochozem. Ikonické jsou především malby v prvním a druhém patře budovy, které mohou lidé obdivovat přímo ze dvora. Ty jsou vytvořené speciální technikou zvanou chiaroscuro. Alegorické postavy a biblické motivy vytvořil italský mistr Francesco Terzio. V současnosti se pochopitelně jedná o chráněnou kulturní památku.

O Turkovi

K Ungeltu se váže také několik tajemných příběhů a legend, jako je třeba ta o Turkovi. Když jednou přijel na dvůr kupec z Turecka, zamiloval se zde do české dívky. Zpočátku se dívka lásce bránila, ale přece jenom kouzlu Turka podlehla a měla s ním svatbu.

Turek se musel vrátit do Turecka a česká dívka musela čekat. Uběhlo několik let a on se stále nevracel, a tak se dívka zamilovala do jiného, za kterého se měla znovu provdat. V den svatby se však Turek vrátil a dal jí dopis, aby ho po obřadu navštívila. Od té doby ji už nikdo živou neviděl. Až o několik let později vyběhla vyděšená služka s tím, že ve sklepě je hlava. Hostinský nakonec vykopal tělo ztracené dívky. Od té doby se vypráví, že v Ungeltu straší Turek s její hlavou uloženou ve skřínce, kterou dostal darem právě od ní. 

Zdroje: redakce, praguecityline.cz, wikipedia.org, prague.eu, 

KAM DÁL: Královna Alžběta I. léta páchala sebevraždu jedem. Její krása pro ni byla přednější.