Zavražděný četnický praporčík Kliment Florián: Jakou úlohu sehrál v celém případu Masaryk?

Četník Florián nebyl cílem vraha. Chtěl zabít Karla Smutného
  |   zajímavost

Kliment Florián byl mužem zákona, který své poslání vykonával na četnické stanici v Želeticích u Znojma. Touha chránit zákony mu přivedla do cesty tuláka, který byl podezřelý z drobných krádeží. Rutina se stala jemu i jeho ženě osudnou, o život musely také bojovat jeho dvě děti. Na domě, ve kterém byli s manželkou zavražděni, byla až do příchodu nacistů umístěna pamětní deska. 

Četnické stanici v Želeticích tehdy velel čerstvě povýšený praporčík Kliment Florián, který měl služební byt v kasárnách. V něm bydlel s manželkou a dvěma dětmi – šestiletým synem a mladší dcerou.  Byt přímo sousedil se staniční kanceláří.

Muž se přišel četníků zeptat, zda ho náhodou nehledají

Psal se 7. říjen 1929. V podvečer přichází na četnickou stanici sedmnáctiletý tulák Josef Baloun ze Smědčic. Předstírá, že ho poslal místní starosta, aby mu četníci poskytli nocleh. Florián byl na stanici sám a odkázal Balouna k želetickému starostovi, nakonec se ale rozhodl, že jeho identitu ještě prověří. Mezitím, co byli oba muži společně ve staniční kanceláři, vešel do místnosti krejčovský pomocník a několikrát trestaný zločinec František Ellinger z nedaleké obce Žerotice. 

Hned co vstoupil, už se ptal četníků, jestli ho náhodou nehledají. Florián muže znal, jednalo se o člověka z rozvrácené rodiny, který byl už jako mladistvý v polepšovně a po vojně se dopustil žhářství. Navíc v době první světové války dezertoval a dopustil se ve Vídni loupeže, čímž si vysloužil deset let tvrdého žaláře.  

Florián sice Ellingerovi řekl, že hledaný není, ale ať setrvá na stanici, dokud nevyřeší věc s Balounem. Četník chtěl Ellingera vytěžit kvůli drobným krádežím, ke kterým v poslední době v okolí došlo. V té chvíli ale Ellinger vytáhl z kabátu zbraň a připravenou pistolí zezadu Floriána usmrtil. Výstřel slyšela jeho manželka Marie, která přiběhla ze služebního bytu do kanceláře. Ellinger ji bez váhání zabil.

Neobvyklá pomoc od Masaryka

Pokusil se také zabít jejich šestiletého syna, svůj cíl ale minul. Chlapec před střelbou utekl, stejně tak dcera se schovala v obytné části domu. Baloun s Ellingerem prohledali četnickou stanici, ukradli peníze a prchali. Ačkoliv se později Ellinger u soudu hájil svými zásluhami v době první světové války, prokázána mu byla vražda z nenávisti. Původně se chtěl totiž zaměřit na četníka Karla Smutného, který mu dle jeho úsudku věnoval až příliš pozornosti. Když ho na stanici nenašel, zavraždil Klimenta Floriána i jeho ženu. 

V únoru 1930 byl odsouzen k trestu smrti, v prosinci téhož roku byl také popraven. Osiřelé děti Klimenta Floriána dostaly tehdy od T. G. Masaryka podporu ve výši 60 000 Kč, což tehdy byla velmi vysoká částka. Krajský ředitel Vladimír Putna jim byl poručníkem. Na domě visela až do příchodu nacistů pamětní deska. Dnes je z domu školní jídelna.

Zdroj: kriminalistika.eu, encyklopedie.brna.cz

KAM DÁL: Komplikace v seriálu ZOO: Těhotenství Michaely Pecháčkové zasáhne do děje.


Zdraví a styl