Rakovinu oka u dítěte můžeme odhalit i z obyčejné fotografie. Retinoblastom se rozvíjí již od narození

Retinoblastom - rakovina oka, která se objevuje hlavně u dětí
  |   zajímavost

Rakovina může postihnout jakoukoliv část lidského těla a v nebezpečí jsou dokonce i oči - a to zvláště u malých dětí. V tomto případě může ke včasnému odhalení problému ještě před vznikem metastáz přispět docela obyčejná fotografie. Tímto způsobem bylo již odhaleno mnoho podobných případů.

Rakovina oka a zvláště tak zvaný retinoblastom, představuje nebezpečí i pro děti doslova od narození. Čím dříve je odhalena, tím větší je naděje na úplné uzdravení, záchranu oka a dokonce i života maličkého pacienta. Při zanedbání se objevují metastázy na játrech, ale i na plicích, v podkoží, v páteři i v dalších částech těla. Doba přežití od stanovení diagnózy se liší podle stadia, v němž byl problém stanoven. 

Rakovina je strašák - a oprávněně

Rakovina je onemocnění, kterého se bojíme doslova jako čert kříže. Bohužel jsou to ve většině případů obavy oprávněné. Její léčba mnohdy zahrnuje chemoterapii, složité operace a navíc nebývá jisté, zda se podaří nemocnému zachránit život. Riziko předčasného úmrtí se navíc zvyšuje při pozdějším stanovení správné diagnózy. Proto je třeba dobře sledovat jakékoliv varovné příznaky a okamžitě je konzultovat s lékařem. Pomoci může i amatérská fotografie. 

Diagnostika z obyčejné fotografie

Jistě jste si všimli, že se na mnoha fotografiích pořízených s bleskem objevují lidé s červenýma očima. Jde o odraz světla od sítnice. Na fotografiích takový jev nepůsobí dobře, ale měli bychom být rádi, když na něj narazíme. Znamená to totiž, že zachycení lidé jsou nezdraví - alespoň pokud budeme hovořit o “rakovině oka”. Ve chvíli, kdy se zdá, jako by oko svítilo spíše bíle, je nezbytné zpozornět a snímek ukázat lékaři. Dnes již dokonce můžeme k prozkoumání fotografie použít také aplikaci pro chytré telefony, kterou vyvinul a otestoval tým výzkumníků z Baylor Univerzity spolu s dalšími odborníky z massachusettské oční a ušní kliniky, harvardské medicíny a dalšími vědci a lékaři. O co jde? 

Mnoho případů rakoviny oka je bohužel odhaleno až v pozdějších stadiích, kdy jsou v těle nemocného rozšířeny metastázy. Nejčastěji jde o játra (v 60 - 70 % případů), dále v podkoží (až ve 24 % případů), v plicích nebo v páteři (7 %), případně ve 2 % i v centrální nervové soustavě. 

Mobilní aplikace pomůže i laikům

Aplikace pro mobilní telefony je schopná i na poměrně nekvalitní fotografii objevit tak zvané bílé oči. Tento jev vzniká ve chvíli, kdy se mezi zornicí, kterou prochází světlo blesku dovnitř oka, a jeho odrazovou plochou (sítnicí), objeví překážka, která tam samozřejmě nepatří. Může jít o počínající zákal, ale třeba i o ještě nebezpečnější nádor sítnice - například retinoblastom, který je schopen nemocného připravit o oko, případně mu způsobit ještě větší problémy. Právě pro účely odhalování zhoubného onemocnění přišla na svět zmiňovaná aplikace, o níž její autoři informovali již před třemi lety v odborném časopisu Science Advances a podle jejich testů funguje na více jak 95 %. 

Aplikace prošla úspěšně mnoha testy

Aplikace, která je od té doby dostupná i v různých variacích, byla testována na fotografiích skupiny dětí, u nichž byl zmiňovaný retinoblastom již odhalen. Jejich rodiče poskytli výzkumníkům digitální fotografie, pořízené od prvních dnů života jejich dítěte. Vědci se tak mohli ujistit, že jejich aplikace nejenže funguje téměř bezchybně, ale dokonce v mnoha případech odhalili problém na snímcích, pořízených i celý rok před stanovením diagnózy. Pokud by tedy byl tento postup použit, bylo možné zahájit léčbu o mnoho měsíců dříve. Vědci o tom informovali ve své zprávě. 

Nebezpečná rakovina oka - nejen retinoblastom

Retinoblastom je sice poměrně vzácný, jde ale o nebezpečnou formu dětské rakoviny oka, s níž se lékaři dokáží vypořádat v případě, že je odhalena včas. Dále se může v oku objevit také jen velmi těžko diagnostikovatelný intraokulární lymfom, případně benigní (tedy nezhoubný) hemangiom, ale i další. Sám člen týmu výzkumníků, kteří se na vzniku uvedené aplikace podíleli, doktor Brian Shawa, vycházel bohužel ze zkušeností své vlastní rodiny, kdy jeho syn právě vinou retinoblastomu nakonec přišel o oko. 

Zdroj: Medicalxpress, Science, MUNI, wikipedie

KAM DÁL: Unesená Elizabeth prožila měsíce hrůzy, policie jednala příliš opatrně. Hlavní roli v záchraně sehrála její desetiletá sestřička.

Klíčová slova:
Oko