Vitamín, který běžně bereme jako doplněk stravy, může podpořit rozvoj rakoviny prsu a její metastázy, zjistili vědci

Také si myslíte, že čím víc vitamínů získáte, tím budete zdravější? Vědci ale bijí na poplach...
  |   zajímavost

Ze všech možných zdrojů se dozvídáme, že nedostatek vitamínů není pro naše tělo dobré, a tak se snažíme je doplňovat, jak jen to jde. Jak se ale ukazuje, všeho moc může škodit i v tomto ohledu. Některé z nich dokonce podle nejnovějších studií mohou být spojovány se vznikem závažných onemocnění. Na co bychom si měli dát pozor? 

Podle výsledků nedávných výzkumů, provedených a univerzitě v Missouri, podali lékaři zprávu, která informuje o - pro mnohé překvapujících - problémech, spojených s nadbytečným užíváním doplňků stravy s obsahem látky, nazývané nikotiamid ribosid, tedy jednodušeji řečeno alternativní forma vitamínu B3. Zatímco doposud byly zdůrazňovány hlavně pozitivní účinky zmiňovaného vitamínu, jako je působení na kardiovaskulární či nervový systém, ale také na metabolismus člověka, dnes se hovoří také o jeho negativech. 

Pomáhá, ale může i škodit

Zkrátka - jako i ve většině ostatních případů, i u vitamínu B3 je možné konstatovat, že všeho moc škodí. Mezinárodní výzkumný tým je toho názoru, že vysoká hladina nikotiamid ribosidu v těle člověka může až na trojnásobek zvýšit riziko vziku a rozvoje rakoviny prsu. Navíc podporuje i šíření metastáz do dalších částí těla, včetně mozku, což už je stav, který je prakticky bez možnosti nápravy. Důvodem je schopnost tohoto doplňku zvyšovat hladinu buněčné energie, kterou následně využívají rakovinotvorné buňky ke svému množení a prostupování tělem nemocného člověka. 

Výzkumný tým zjišťoval obsah nikotiamid ribosidu ve zdravých a rakovinových buňkách a došel k závěru, že zdravé tělní buňky obsahují této látky nižší množství. Ke zkoumání byla využita tak zvaná bioluminiscenční metoda, která umožňuje neinvazivní měření, tedy bez zásahu do těla pacienta. 

Informací není nikdy dost

"Někteří lidé berou vitamíny a doplňky stravy, protože automaticky předpokládají, že mají pouze pozitivní zdravotní přínosy, ale o tom, jak skutečně fungují, se ví jen velmi málo," řekla členka výzkumného týmu Elena Goun, docentka na katedře chemie univerzity v Missouri. “Tímto nedostatkem informací jsme byli inspirováni ke studiu základních otázek ohledně fungování vitamínů v těle,” doplnila žena, která se ve své profesi zajímá také o možnosti “přeprogramování” rakoviny a rozvoji dalších metod jejího výzkumu a včasného odhalování. 

Další výzkumy mohou přinést naději

Podle vědců je nyní více než důležité pokračovat v započatých výzkumech, které mohou pomoci odhalit i další momenty, jež by mohly napomoci v léčbě rakoviny, jako je vývoj nejrůznějších inhibitorů, jež by působily cíleně na jednotlivé typy a stadia rakoviny a pomohly tak zefektivnit chemoterapii. Jde ale o nesmírně složitou disciplínu, protože toto onemocnění nelze jednoduše rozdělit do několika stejnorodých kategorií. Je možné, že se u každého z pacientů rozvíjí trochu jiným způsobem.

Můžeme tak jen doufat, že vědecké poznatky půjdou i v příštích letech dopředu co nejrychleji a přinesou tak naději dalším a dalším nemocným lidem, kteří doslova čekají na zázrak. Prozatím si musíme pamatovat, že ani vitamíny nemusí být tak nevinné, jak si to pamatujeme ze školy.

Zdroj: sciencedirect, chemistry missouri.edu, neurosciencenews

KAM DÁL: Půjčka na Vánoce je cesta k dluhovému otroctví. Ekonom vysvětluje, o kolik peněz lidé přijdou.