Symptomy, které se mohou objevit týden před vznikem mrtvice: Bolest hlavy, závrať i rozmazané vidění

Malá mrtvice se může projevit mimo jiné i rozmazaným viděním
  |   zajímavost

Mrtvice je jedním z těch nejnebezpečnějších a nejobávanějších zdravotních stavů. Ve velké části případů totiž končí úmrtím nebo doživotními následky. Rozhodně proto není od věci vědět, jaké symptomy nás mohou před mrtvicí varovat již týden před vznikem tohoto zdravotního stavu.

Cévní mozková příhoda neboli mrtvice je způsobena blokací dostatečného přívodu krve do části mozku, může ji ale způsobit i prasklá céva v mozku, jak informuje CDC.

Ať už jde o prasklou cévu v mozku, nebo zablokování přívodu krve do určité jeho části, dochází k jeho poškození, které může vést k úmrtí člověka, který mrtvici utrpěl, nebo mu způsobit doživotní následky.

Mozek je totiž nejen zdrojem našich myšlenek, emocí a jazyka, ale také řídí celou řadu životně důležitých funkcí, jako je mimo jiné i dýchání. K tomu, aby náš mozek správně fungoval, potřebuje dostatečný přísun kyslíku. V momentě, kdy dojde k blokaci přívodu krve do mozku, dochází i k blokaci přívodu kyslíku do mozku a mozkové buňky tak začínají do několika minut odumírat.

Vzniku cévní mozkové příhody lze ale naštěstí do určité míry předcházet, a to dodržováním několika zásadních pravidel.

Prevence mrtvice

Existuje hned několik rizikových faktorů, které zvyšují riziko vzniku mrtvice, naštěstí se jim ale můžeme vyhnout pomocí dodržování zdravého životního stylu, do kterého patří:

Jaké potraviny nám mohou pomoci s prevencí mrtvice najdete zde.
 • vyvážený jídelníček – zaměřit bychom se měli zejména na zařazení velkého množství čerstvého ovoce a zeleniny do naší stravy, dále je ideální se vyhnout potravinám s vysokým obsahem nasycených tuků, trans tuků a cholesterolu
 • udržení si zdravé tělesné hmotnosti
 • pravidelná fyzická aktivita – pravidelné cvičení nám pomůže nejen udržet si zdravou tělesnou hmotnost, ale také snížit naši hladinu cholesterolu v krvi
 • vyhýbání se kouření a nadměrné konzumaci alkoholu
 • léčba zdravotních problémů – onemocnění srdce, vysoká hladina krevního tlaku a cukrovka mohou zvyšovat riziko vzniku mrtvice

Symptomy mrtvice

Dokonce ani důkladná prevence vás někdy nemusí od vzniku cévní mozkové příhody zachránit.

Je tedy důležité přesně vědět, jak se tento nebezpečný stav projevuje. Pokud na sobě nebo na někom z vašich blízkých zpozorujete dané příznaky, na nic nečekejte a okamžitě přivolejte lékařskou pomoc. V případě mrtvice jde totiž o každou minutu. Včasná odborná pomoc vám může pomoci zachránit život daného člověka nebo předejít doživotním následkům, kterými by trpěl.

Mezi příznaky mrtvice patří:

 • problémy s řečí či s porozuměním
 • snížená schopnost chůze či pohybu
 • závrať
 • problémy s rovnováhou a koordinací
 • slabost nebo ztráta citu v obličeji, v nohou, v ruce (většinou pouze na jedné straně těla)
 • silná bolest hlavy
 • mdloby či záchvat
 • náhlá nevolnost nebo zvracení
 • zmatenost nebo kóma

V momentě, kdy na sobě nebo na někom z vašich blízkých zpozorujete tyto symptomy, na nic nečekejte a přivolejte lékařskou pomoc.

Metoda FAST

Mrtvici poznáte velmi jednoduše.

 1. Stačí jen daného člověka poprosit, aby se usmál. Padá jedna strana jeho obličeje směrem dolů?
 2. Dále ho poproste, aby zvedl obě ruce. Padá jedna ruka směrem dolů?
 3. Přimějte ho, aby vám řekl jednu větu. Nebylo mu dobře rozumět?
 4. Pokud jste si na předešlé otázky odpověděli "ano", na nic nečekejte a volejte záchranku.

Malá mrtvice

Zhruba ve 43 % případů lze ale symptomy mrtvice pozorovat již několik dní, nebo dokonce celý týden před jejím vznikem.

Jedná se o symptomy tzv. malé mrtvice neboli přechodného ischemického záchvatu. V případě malé mrtvice jde pouze o dočasnou blokaci přívodu krve do mozku. Jde ale o varovaní, že v následujících několika dnech můžete čelit mrtvici, rozhodně bychom tedy přechodný ischemický záchvat neměli brát na lehkou váhu.

Projevuje se ve většině případů stejnými symptomy jako mrtvice, na rozdíl od cévní mozkové příhody ale příznaky malé mrtvice do několika minut samy odezní.

Může se ale projevit také následujícími symptomy:

 • náhlá ztráta zraku
 • úplná paralýza jedné strany těla
 • rozmazané vidění
 • dvojité vidění
 • závrať
 • nevolnost
 • zmatek
 • potíže s polykáním

Zdroj: Centers for Disease Control and Prevention, Northwestern Medicine, Cardiac Screen

KAM DÁL: Rakovina střev: Riziko jejího vzniku zvyšuje dokonce i jen jeden alkoholický nápoj denně.