Když už jsou dva jen rodiče, a nikoliv partneři. Co bude s dětmi? Formy péče i možnosti

Držet vztah kvůli dětem nemusí být nejvhodnější řešení
  |   analýza

Když dojdou partneři do fáze, kdy už jsou více rodiči než zamilovanými hrdličkami a rodina se začne rozpadat, není vždy nejlepším řešením vztah držet právě kvůli dětem. Někdy je zkrátka lepší překonat počáteční obtíže a najít své štěstí v budoucnu než držet nefunkční rodinu, ze které si dítě vezme příklad do budoucna. Budete ale muset vyřešit několik právních otázek.

Pokud nejste manželé, rozvod vás nečeká, ačkoliv si stejně budete muset vyřešit to, co se vám za dobu společného žití doma nastřádalo. Nejdůležitější však v tomto bodě budou děti. Zákon zná čtyři formy péče po odloučení rodičů, a to:

  • výlučná péče jednoho z rodičů, 
  • společná péče, 
  • střídavá péče,
  • svěření do péče jiné osoby. 

Svěření dítěte do péče

Pokud se rozchází partneři, kteří společně pečují o nezaopatřené dítě (případně děti), je určení formy péče nezbytností. Mnohdy i proto, že partneři spolu nefungují na bázi dohody a je dobré mít jasně dané hranice, na co má kdo nárok. Nejčastěji takové rozhodnutí náleží soudu, může však dojít i k mimosoudní dohodě rodičů, kdy se sami domluví bez zásahu veřejných orgánů. Pokud dohody nejsou schopni, rozhodne soud. Jste-li manželé, je třeba návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí na dobu po rozvodu podat ještě před rozvodem.

S návrhem může pomoci advokát nebo pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí (zkráceně také OSPOD). Sepsat si jej ale můžete i sami. V takovém případě nezapomeňte, že návrh musí obsahovat požadovanou formu péče, ale i navrhovanou výši alimentů. 

To, jaké máte zájmy vy jako rodiče, pro soud až tolik rozhodující není. Vždy zohlední zájmy dítěte, a to primárně. Soud se zajímá o dětská přání, o vztah k rodičům a případně také sourozencům. Nepochybně hrají svou roli i schopnosti rodičů v oblasti výchovy, jejich časové možnosti, stabilní zázemí, domov nebo to, jakým způsobem se rodič na výchově podílel před rozchodem (příp. rozvodem).

Výlučná péče jednoho z rodičů

Při této formě pečuje jen jeden rodič, druhý platí alimenty a je mu určen rozsah styku a s dítětem. Jde u nás o nejběžnější formu, ke které soudy přistupují. 

Střídavá péče

V takovém případě žije dítě střídavě s každým z rodičů. Intervaly jsou určeny dohodou, může jít o týdny či o měsíce. Čas s rodičem je zpravidla podobný. Při této péči ale musí být zhodnocena míra zachování stabilního zázemí dítěte. Nelze například požadovat, aby dítě střídalo každých 14 dní školu nebo vynechávalo kroužky, které jsou v jeho zájmu. Hodnocena je také míra zachování kontaktu s přáteli. 

Společná péče

Tato forma péče se používá zřídkakdy, jde o to, zda jsou rodiče schopni se stoprocentně dohodnout a fungovat nadále v tom rozsahu, jako tomu bylo doposud. Přichází v úvahu například ve chvíli, kdy rodiče zůstávají nadále v jedné domácnosti. 

Svěření do péče jiné osoby

Jde rovněž o méně častou formu péče. Využije se ve chvíli, kdy soud ani jednoho z rodičů neshledá způsobilým k tomu, aby se o dítě postaral. Většinou se využívá péče příbuzné či blízké osoby. 

Zdroj: vasevyzivne.cz, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KAM DÁL: Očkujte, nebo si najděte nového pediatra, slyší rodiče. Může lékař vyřadit vaše dítě z evidence?

Klíčová slova: