Mladí nechtějí vše věnovat kariéře, říká personalistka

28.04.2016 - 12:06  

Kdy začít s hledáním práce? A kdo to má nejtěžší? To jsme probrali v rozhovoru s personální poradkyní Veronikou Motlovou.

 

Veronika Motlová vystudovala obor andragogika a personální řízení. Pracovala mimo jiné na personálních odděleních ve společnostech Deloitte Toronto v Kanadě nebo v pojišťovně AXA. Od roku 2011 provozuje soukromou praxi v oblasti kariérového poradenství. Od roku 2015 spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Praze, kde působí jako externí vyučující předmětu "Rozvoj profesní kariéry" a jako kariérová poradkyně v rámci Rozvojového a poradenského centra.

Jaké si s klienty kladete cíle? Považujete za úspěch, když sežene práci například do dvou měsíců?

Cílem je poradit a pomoci při hledání uplatnění na trhu práce a mnohdy podpořit sebejistotu klienta při jednání se zaměstnavateli. Konkrétní cíle jsou vždy otázkou dohody, často se jedná o úspěšné zvládnutí výběrového řízení včetně Assessment Centra. Z každého umístěného klienta mám vždy velkou radost. Mám radost i z toho, když dostanu zpětnou vazbu, že věci, které jsem klientovi doporučila, opravdu fungují. Na umístění klienta má vliv mnoho faktorů, včetně aktuální situace na trhu práce. Přesto sehnat práci do dvou měsíců není v Praze výjimečné.

Získání práce je jedna věc. Spolupracujete s klienty i poté, aby si práci udrželi, přečkali zkušební dobu a podobně?

S některými klienty končí spolupráce tím, že nastoupí do zaměstnání. Jsou ale i klienti, kteří mají zájem o další spolupráci. 

Musíte si s klientem sednout i lidsky?

Mnohdy řešíme velmi citlivé otázky a vztah mezi mnou jako poradcem a klientem je důvěrný. Musíme si proto sednout lidsky. Je pravda, že už jsem musela dva klienty odmítnout, protože by to zkrátka nefungovalo. Za mnou by měli přijít lidé, kteří opravdu chtějí něco změnit a myslí to vážně. V tomto směru jsem se poučila a chci spolupracovat jenom s takovými klienty.

Když pracujete s mladými lidmi na VŠE, vidíte u nich určité odlišnosti oproti starší generaci? Například v tom, jaké mají ambice, požadavky, jakým způsobem vidí svoji kariéru?

Podle mne mladí lidé bez životních zkušeností nemají chuť všechno věnovat kariéře. Chtějí si udržet svůj osobní život. Netouží pracovat deset nebo dvanáct hodin denně. Chtějí se realizovat i ve svém volném čase.

Nejčastěji řešené otázky v rámci kariérového poradenství jsou:

·         Plánování a řízení kariéry a orientace na trhu práce

·         Sebehodnocení, včetně pojmenování silných stránek

·         Volba a výběr povolání

·         Osobnostní diagnostika

·         Jak a kde hledat pracovní místo

·         Profesní životopis, včetně motivačního dopisu

·         Profil na profesní sociální síti LinkedIn

·         Průběh výběrového řízení, včetně přípravy na pohovor a AC

·         Jak se úspěšně prezentovat

·         Jak se domlouvat na podmínkách nástupu

Je mezi vašimi klienty nějaká vyloženě problematická skupina? Kdo má nejtěžší startovní pozici, když si hledá práci?

Možná je to přespříliš naivní, ale myslím si, že každý, kdo chce pracovat, práci sežene. Je pravda, že člověk občas musí udělat ústupek a musí vzít práci o úroveň níž. Lepší je udělat tento krok zpátky, než být třeba půl roku nebo dva roky nezaměstnaný, bez pracovních zkušeností. Neztratíte tak pracovní návyky a můžete přitom dál hledat práci podle svých představ. 

V čem dělají lidé při hledání práce největší chyby? Je to spíše v tom, že mají nereálné představy, nebo že třeba neví konkrétní věci, například kde všude práci hledat?

Je důležité začít s hledáním zaměstnání již v době, kdy jsem se dozvěděla, že můj stávající pracovní poměr skončí. Někteří uchazeči to odkládají a naordinují si odpočinek, ale čas bohužel velice rychle letí. Najednou se z týdne stanou dva měsíce a v ten okamžik už je těžké naskočit zpátky do pracovního procesu. Důležitá je sebedisciplína, protože hledání práce je práce sama o sobě. Klientům na akademické půdě říkám, ať hledají práci nebo odbornou praxi už v průběhu studia. Diplom neznamená automatické uplatnění na pracovním trhu. Čím dříve začnou hledat práci v oboru, tím lépe. Totéž platí i pro zkušené uchazeče o zaměstnání. Není výjimkou, že výběrové řízení běží šest týdnů.

Kdo je váš typický klient?

Typického klienta nemám. Spolupracuji se všemi věkovými a profesními skupinami.

Proč jste se rozhodla z personálního oddělení velké firmy přejít na volnou nohu?

Důvodů bylo několik. Hlavním z nich bylo co nejlépe sladit práci s výchovou dcery.

V průběhu individuálních nebo skupinových setkání jsou používány tyto techniky:

·         Diskuze a konkrétní příklady z praxe

·         Mentorink

·         Praktické procvičení a hraní rolí

·         Kreativní metody a hry

Pociťujete nějaké trendy na trhu práce? Máte více klientů v době krize a naopak?

Začínala jsem s kariérovým poradenstvím v roce 2011, kdy už bylo po největší finanční krizi. Zájem se pohybuje ve vlnách. Mohu říct, že konečně začíná opět stoupat zájem o uchazeče. Zaměstnavatelé přijímají.

Stává se, že k vám přichází klienti, kterým nepomohli na úřadu práce?

Ano, mezi mými klienty jsou i klienti úřadu práce.

Když jste na volné noze, máte pocit, že jste pánem svého času? 

Jsem na volné noze kvůli tomu, abych si mohla sama organizovat svůj čas, protože jsem v prvé řadě maminka. Na druhou stranu není to tak, že bych pracovala osm hodin denně. Jsou dny, kdy pracuji deset hodin, v noci nebo o víkendech. Jindy si zase mohu udělat den volna a vyřídit osobní věci. Tahle flexibilita mi maximálně vyhovuje.

Kdy se vám v podnikání začalo dařit?

Dnes už to šlape, trvalo to přibližně dva roky. Dobrým rozhodnutím bylo začít podnikat na mateřské, resp. rodičovské dovolené.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru