Nymburk boj s firmou AZOS nevzdává a chystá další úder. Zinkovna je zatím v klidu

Nymburk vymyslel novou taktiku proti AZOSu, bude ale fungovat?
Zobrazit fotogalerii (3)
  |  

Už jsou to dlouhé čtyři roky, co si občané nymburského Zálabí stěžují na zápach z firmy AZOS CZ. V červnu tohoto roku proběhl soud, který iniciovalo město. Rozsudek však vyzněl ve prospěch zinkovny. Radnice se s tím však nehodlá smířit a plánuje další kroky. My víme, co se chystá.

Město Nymburk se rozhodlo, že bude pokračovat ve zdánlivě nekonečném boji proti zinkovně AZOS CZ. Jejich dalším postupným krokem bude snaha získat žádost na pořízení systému, který kontroluje znečištění ovzduší. "Pokud s žádostí o dotaci na systém Purenviro uspějeme, slibujeme si od něj přesnou lokalizaci zdroje zápachu," vysvětluje záměr místostarostka Adriena Gabrielová.

Systém je vhodný pro problémové podniky

Systém byl vytvořen takřka na míru podnikům, které mají problém se stěžovateli. Stejně tak ale i pro evidenci a rozhodování státní zprávy. Dokáže efektivně odhalit oprávněné a neoprávněné stížnosti a v podstatě tak "vynést rozsudek". "Je to pro nás důležité. Stoprocentně tak prokážeme, jestli je na vině opravdu firma AZOS CZ, jak si stěžují občané," doplňuje Gabrielová.

Hlavními výhodami systému Purenviro je vlastní evidence zápachu dle normy ČSN 83 5030, statistické výstupy, možnost postoupení stížností příslušným orgánům státní správy a aktuální přehled o výskytu zápachu v konkrétní oblasti ve městě.

Systém Purenviro je kompletní integrovaný systém řízení kontroly vzniku znečištění ovzduší. Jedná se o registr stížností na zápach, který se zobrazuje přímo v mapovém rozhraní. Automaticky zaznamenává proudění větru a vyhodnocuje rozptyl hlášeného zápachu do okolí.

Prostřednictvím něj mohou občané v mapě označit místo, kde zaznamenali zápach. Systém stěžovateli odpoví zpět, jaké jsou na základě aktuálních povětrnostních podmínek možné koncentrace pachových látek v místě, kde se v daném okamžiku nacházel.

Hlášení lehce přes mobilní telefon

Pokud máte někdo zájem zápach nahlásit oznamovateli, musí disponovat tzv. chytrým telefonem a v něm mít nainstalovanou aplikaci Purenviro. Existuje ale i varianta hlášení přes webové rozhraní.

Firma AZOS CZ, s.r.o., byla založena dne 24. června roku 2005. Jejich provozovna je v Nymburku na adrese Pražská 2589.

"Systém je schopen sledovat až 5 konkrétních zdrojů. Pro správné vyhodnocení je tedy důležité zápach hlásit ihned, aby mohla být relevantně vyhodnocena záležitost povětrnostních podmínek v tom daném okamžiku, a tedy i co nejpřesnější lokalizace zdroje," vysvětlil tiskový mluvčí města Nymburk Petr Černohous.

AZOS ze systému kontroly strach nemá

Nymburský soud v červnu rozhodl, že Nymburk neprokázal, že právě zinkovna AZOS obtěžuje obyvatele zápachem nad míru přiměřenou poměrům a žalobu zamítl. V její druhé části, která se týkala toho, aby se AZOS zdržel užívání stavby, pak rozhodl tak, že zastavil řízení a věc podstoupil dalším příslušným úřadům.

Nyní se tudíž pokusí město přijít k dalšímu soudu se silnějšími důkazy, a proto se pokusí získat dotaci na systém kontroly zápachu v blízkosti firmy. AZOS se ale prý nebojí. "Opakovaně jsme prošli kontrolami několika systémů měření a nikdy se nezjistilo, že bychom porušovali platnou legislativu nebo vypouštěli jakékoli nadlimitní či zdraví škodlivé emise," zdělil nám mluvčí AZOS CZ Karel Samec.

V roce 2011 se společnost AZOS CZ s. r. o. zapojila do projektu Komplexního vzdělávání zaměstnanců společnosti. V rámci projektu budou zajištěny vzdělávací aktivity pro zaměstnance zaměřené především do oblasti: aktivní a pasivní bezpečnosti, 3D měření, povrchové úpravy dílů a současně do oblasti obecného vzdělávání – měkké a jazykové dovednosti.

Zinkovna si zkrátka stojí za tím, že neprodukuje zápach, který by byl jakkoliv legislativně nadlimitní. "Předpokládáme, že i nový systém, který chce instalovat město, potvrdí to samé," doplnil Samec.

Ten nám také sdělil, že se díky podobnému systému dostanou pod dohled všechny subjekty v nymburské průmyslové zóně a už to tak nebude jen o stále kritizovaném AZOSu. "Jdeme v tomto ohledu správným směrem a se systémem kontroly zápachu nemáme problémy."

Dotace může pokrýt maximálně 85 %

Pořizovací cena systému je 467 060 korun včetně DPH, podpora je poskytována s maximální hranicí 85 % celkových výdajů na konkrétní projekt. V pořizovací ceně je započítaná meteostanice, která je nutná pro provoz celého systému a je nutné ji instalovat v blízkosti průmyslové zóny na Zálabí.

Na systém je možné čerpat dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Město musí podat do 20. 12. 2017 žádost o dotaci Státnímu fondu životního prostředí ČR "na pořízení a aktualizaci systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší (zejména tvorba, aktualizace a vývoj databází, softwaru pro zpracování dat, modelování a simulaci)".