Oslavte s vaším mazlíčkem Světový den veterinářů

Veterináři každý den zachraňují našim mazlíčkům životy
 

9. července každoročně slavíme Světový den veterinářů. Cílem je poděkovat jim za jejich péči o naše domácí mazlíčky i o hospodářská zvířata.

Dnes slavíme Světový den veterinářů. Hlavním záměrem tohoto dne je seznámení lidí s prací veterinárních lékařů, jak pomáhají zvířatům, našim mazlíčkům, a jak my sami jim můžeme pomoci.

Někteří z nás jsou u veterináře častěji, než u svého doktora

Státní veterinární správa vyzývá majitele domácích mazlíčků, aby dnešní den oslavili darováním pamlsku nebo nové hračky pro své chlupaté nebo opeřené přátele. Podle mluvčího Státní veterinární správy Petra Pejchala je to výborný způsob, jak ocenit práci veterinářů.

Historie veterinářů se prolíná s léčením lidí

Historie veterinární péče sahá do dávné minulosti. Během společenských změn v rámci rozvoje dělby práce vznikala nová, zemědělsko-chovatelská kultura. V úrodných oblastech pak lidé domestikovali ovce, kozy, skot a prasata, později i drůbež, osly a koně.

Zvířata se stala nejen zdrojem obživy, ale také pomocníky při hospodářských pracích a nabývala tak na důležitosti. V té době se začal člověk o zdraví a životní podmínky zvířat podle svých možností starat.

Víkend bude tropický. Dejte pozor na přehřátí organismu zvířete. Následky mohou být smrtelné.

Je potřeba vědět, že se dějiny veterinární péče a veterinárního lékařství v mnohém prolínají s dějinami péče o zdraví lidí a humánní medicíny. Velkým problémem života všech národů však byly nejen přírodní katastrofy, ale také epidemie a epizootie (nakažlivá onemocnění zvířat) a boj proti nim.

Již od středověku začala postupně vznikat zdravotní a veterinární péče, která nabývala stále více veřejné povahy. Povinností orgánů zdravotní a veterinární správy bylo sledovat výskyt a šíření nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, a chránit tak zdraví lidí.

Oslavili jsme světový den uprchlíků. Podívejte se, jak to chodí v detenčním táboře.

Veterináři neprospívají pouze zdraví zvířat, ale i zdraví našemu

Při oslavách Světového dne veterinářů je nutné připomenout významnou roli, jakou veterinární profese přispívá k dobrému zdraví zvířat i lidí, pohodě zvířat, bezpečnosti potravin, bezpečnému obchodu se zvířaty a produkty živočišného původu a ochraně spotřebitele.

 


Životní styl

Hobby