Babišova neznalost? Nic hrozného, pořad sestříhali tak, aby ho poškodili, říká prezident Pedagogické komory

Měl by takto vystupovat prezident České republiky?
  |   rozhovor

Andrej Babiš nezná dílo Jaroslava Haška či Karla Čapka. Jeho chování k dětem v pořadu televize Prima bylo dle slov žáků velmi zvláštní. Prezident Pedagogické komory Radek Sárközi se bývalého expremiéra zastává. V rozhovoru pro Čtidoma.cz hovoří i o tom, že na diskreditaci Babiše mohl mít někdo zájem.

Kandidát na prezidenta Andrej Babiš v pořadu "K Tabuli!" pohořel, když prokázal elementární neznalost. Mnohem horší však bylo to, jak bývalý premiér k dětem ve třídě přistupoval. „Bylo to fakt zvláštní. Vůbec se k nám nechoval jako k dětem, spíš jako k novinářům, co jsou jeho nepřátelé, hrozně tvrdě,“ popsal Jáchym pro časopis Respekt. S každou otázkou couval dál od nás, až ho musela režie napomínat, ať pořád nevychází ze záběru. Pak už se nám vůbec nedíval do očí, nevydržel nás oslovovat jmény, která jsme měli napsaná před sebou, i když ho o to produkce prosila kvůli střihu, jen tak otráveně ukazoval,“ doplnila žákyně Lea. Babiš má zřejmě se vztahy k dětem problém, vždyť i jeho manželka Monika v rozhovoru na TV Nova potvrdila, že na jejich děti často řval.

Chování Andreje Babiše je případ pro odborníka. Stejně jako jeho neznalost. Je to opravdu špatné, když kandidát na prezidenta země nezná díla Karla Čapka či Jaroslava Haška a máme podle jednoho člověka hodnotit české (případně československé) školství? Zeptali jsme se prezidenta Pedagogické komory Radka Sárköziho, který si myslí, že pořad s expremiérem byl záměrně sestříhán tak, aby ho poškodil.

Co říkáte tomu, že prezidentský kandidát Andrej Babiš nedokázal vyjmenovat díla Karla Čapka či všechny planety?
Popravdě, když na mě někdo namíří kameru, tak v tu chvíli zapomenu i to, jak se jmenuji. Ale když doma sleduji nějakou vědomostní soutěž, tak skoro všechno vím. Ovšem jako učitele češtiny mě samozřejmě mrzí, že si Andrej Babiš nevzpomněl na Haškova Švejka a řekl jen jedno dílo Karla Čapka. Z kantorského hlediska ale zároveň vím, že když jste ve stresu, může se stát, že máte "okno". 

Mgr. Radek Sárközi
- vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem
- vyučoval češtinu, dějepis a informatiku na státním i soukromém víceletém gymnáziu, základní škole a střední odborné škole
- dnes učí učitele v kurzech zaměřených na čtenářskou gramotnost, moderní vyučovací metody a reformu školství a pořádá workshopy pro žáky ZŠ a SŠ

Jak se to řeší v případě dětí? Byť samozřejmě chápu, že pan expremiér není malé dítě, ale kandidát na prezidenta...
Obecně se nedoporučuje ústní zkoušení před celou třídou u tabule, lepší jsou psané úlohy, kdy si můžete odpovědi více promyslet. Z pohledu psychologie zase může být zajímavé, jak na otázku reagují lidé opačných temperamentů. Introvert přemýšlí nad správnou odpovědí, extrovert začne "myslet nahlas". Takže u otázky planety sluneční soustavy extrovertní člověk řekne Měsíc, zatímco introverta také může zprvu napadnout Měsíc, ale pak si uvědomí, že se nejedná o planetu, a nahlas to neřekne. Myšlenkový postup je přitom u obou stejný. 

Je ostuda, když člověk prokáže neznalosti jako pan Babiš?
Jsme lidé, každý může chybovat. Něco nevědět určitě není ostuda. Problém je bát se zeptat. Nebo se obávat říct něco špatně kvůli strachu z posměchu ostatních a radši proto mlčet. Původně jsem pořad "K Tabuli!" neviděl. Zaznamenal jsem až vystřiženou pasáž s odpověďmi expremiéra, která kolovala po sociálních sítích. Až pak jsem si pustil celý díl s Andrejem Babišem. Všiml jsem si, že na první otázku, že Babičku napsala Božena Němcová, odpověděl správně, ale ta v tomto sestřihu nebyla. Tak jsem si pustil i díly s Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou. Překvapilo mě, že Andrej Babiš měl z těchto tří kandidátů na prezidenta nejvíce správných odpovědí. Například Petr Pavel neuměl správně spočítat příklad 2 + 2 * 3. Danuše Nerudová nezodpověděla správně žádnou otázku úplně celou.

Takže byste byl na Andreje Babiše "hodný"? Bavíme se o znalostech, nehodnotíme jeho další projevy směrem k dětem.
Nevím, jestli hodný. Faktem je, že Andrej Babuš měl nejvíce špatných odpovědí ve smyslu, že na otázky odpověděl opravdu velmi, velmi špatně. Ovšem také dostal nejvíce faktografických otázek. Například Petr Pavel odpovídal na jeden etický problém, měl nakreslit holubici míru a dvě otázky byly pouhé vtipy. Z hlediska mediální výchovy, kterou se zabývám jako lektor kurzů pro učitele, si myslím, že režisér vše záměrně sestříhal tak, aby pořad vyzněl co nejvíce v neprospěch Andreje Babiše. V případě Danuše Nerudové postupoval opačně, ukázat ji v co nejlepším světle. To jsou věci, které mi vadí.

Kdo by na tom získal?
Nedokážu soudit. Ale Ondřej Šteffl, tedy majitel ScioŠkoly, kde se natáčel díl s expremiérem, upozornil na svém Facebooku, že nešlo o otázky žáků, ale kviz připravila režie pořadu. Zatímco úvodní medailonek Andreje Babiše byl velmi kritický, medailonek Petra Pavla už vynechal jeho přípravu na kariéru rozvědčíka, tedy například krycí jméno Pávek. A v případě Danuše Nerudové se vůbec nevěnoval problémům s disertacemi na Mendelově univerzitě v Brně v době, kdy byla rektorkou. Ještě bych podotknul, že vyznění jednotlivých dílů bylo v rukou firmy Hypermarket Film Víta Klusáka.

Jak je na tom vlastně dospělá populace, vytrácí se postupně naše znalosti?
Vědomosti, které pravidelně nepoužíváte, se postupně z mysli vytrácejí. To není nic neobvyklého. Stačí se podívat na pořady typu "Nikdo není dokonalý", kde oslovení lidé nevědí základní věci. Ale opravdu to může být jen stresem z kamery a natáčení. Přidám jednu perličku: Robert Plaga nechal nedávno vyškrtnout z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který obsahuje povinné očekávané výstupy (tedy to, co se musí učit všichni žáci), právě část o sluneční soustavě.

Mimochodem, je české školství jiné než bylo to československé v mládí Andreje Babiše?
Školství se samozřejmě výrazně změnilo. Jiný je obsah vzdělávání – především ve společenskovědních předmětech, jiné jsou i vyučovací metody – minimálně jsou pestřejší. Před rokem 1989 nebyl internet ani chytré telefony, takže jste neměli všechny informace vždy po ruce. Museli jste je mít v hlavě nebo si je dohledat v knihovně. V mezinárodním šetření PISA jsou čeští žáci nadprůměrní v matematické a přírodovědné gramotnosti, průměrní jsou ve čtenářské gramotnosti. Vzhledem k špatným podmínkám a trvalému podfinancování je na tom české školství vlastně velmi dobře. Dokonce by se dalo říci, že je to nejefektivnější školství na světě, protože minimálnímu příkonu (finančnímu) odpovídá nadstandardní výkon. Je to ale na úkor učitelů, kteří se své práci věnují rozhodně více než 8 hodin denně. Máme jedny z nejvyšších počtů žáků ve třídách v Evropě a naopak platy ve školství jsou mezi nejnižšími v Evropské unii.

Co je třeba dělat, aby české školství "produkovalo" mladé lidi připravené na život, kteří disponují základními znalostmi?
Otázka je, co jsou v dnešní době základní znalosti. Já bych byl rád, aby si žáci odnesli z výuky základní dovednosti. Aby se naučili vyhledávat informace a ověřovat jejich pravdivost. Pokud si přečtou nějakou knihu od Karla Čapka, je větší pravděpodobnost, že si zapamatují její název. Mít s učeným osobní zkušenost je nejefektivnější cesta k dlouhodobému zapamatování. Nejsem zastáncem aktivistického přístupu, kdy se hlásá, že má být učivo seškrtáno na polovinu, protože si ho žáci stejně nakonec nepamatují. Je totiž velký rozdíl něco zapomenout a nikdy to nevědět. 

Když se podíváme na současného ministra školství Vladimíra Baláše, je to muž na svém místě?
S panem ministrem jsem jednal poprvé teď v prosinci. Byl velmi vstřícný a vyslechl si návrhy kolegů z Pedagogické komory. Můj první osobní dojem z něj je pozitivní. Na hodnocení je ovšem moc krátká doba. Většinu času musel věnovat českému předsednictví v Radě Evropské unie. Kvůli tomu mu bohužel unikly některé problémy, které zdědil po svých předchůdcích. Například seškrtání skoro jedné miliardy korun na pomůcky a učebnice pro žáky v letošním roce. Ovšem ani pro příští rok se mu nepodařilo tyto finance zajistit, což už jde přímo za ním. Problém je, že pro současnou vládu je školství priorita jen na papíře. Její činy svědčí o opaku.

Proč si to myslíte?
Vladimír Balaš například zdědil také novelu zákona o pedagogických pracovnících, kterou kritizuje nejen Pedagogická komora, ale i Asociace děkanů pedagogických fakult. Překvapuje mě, že v době předsednictví EU poslala česká vláda do Sněmovny novelu, která je zcela v rozporu s evropskými standardy pro povolání učitele jakožto regulované profese. Pravomoc uznat kvalifikaci učitele někomu, kdo nemá žádné pedagogické vzdělání, neumožňuje ředitelům škol žádný jiný evropský stát. Drtivá většina učitelů to vnímá jako degradaci jejich profese. Navíc je to v příkrém rozporu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Chystaná změna ohrozí kvalitu vzdělávání v České republice. Vláda tím dělá z naší země banánovou republiku.

KAM DÁL: Zemanova vláda nemá žádná pozitiva, svou šanci prezident promarnil. Neudělal nic ani pro své voliče.