Chyby ve výsledcích voleb? Za některé z nich mohou samy strany, které kandidují

Na správnost sčítání volebních výsledků mají vliv samy strany. Jak?
24.08.2020 - 07:00  

Blíží se další volby - ostatně jako v posledních letech každý rok. Opět budeme přemýšlet o tom, nakolik jsou jejich výsledky skutečné a kde všude se mohla stát chyba. I když je zřejmé, že v celkových číslech se vyhlášené výsledky od skutečné vůle hlasujících většinou neliší (nebo alespoň ne významně), k chybám dojít může - a často za to mohou samy strany, které si potom na chyby stěžují. Jak je to možné?

Celý proces sčítání volebních výsledků má několik kroků. Hned ten první z nich ale nese největší možnost chyby. Jde o sčítání a zaznamenávání výsledků hlasování v každé volební místnosti. A tady hrají hlavní roli členové volebních komisí, jejich pečlivost a ostražitost.

Chyba se stát může

Co si budeme povídat - všichni jsme jen lidé, kteří mají svoje hranice a míru odpovědnosti. I přes veškeré kontroly se tak může stát, že se při sčítání hlasů vyskytne chyba - zvlášť když jsou hlasovací lístky tištěny oboustranně, jako tomu bylo například při minulých volbách do poslanecké sněmovny. Tehdy výsledek voleb napadl Martin Kupka, který podle původních výsledků voleb skončil “pod čarou” vstupu do Poslanecké sněmovny. Masivní přepočítávání hlasů pak prokázalo oprávněnost jeho stížnosti a Martin Kupka se mohl stěhovat do sněmovní lavice, kterou mu do té doby zahříval Petr Bendl, jenž právě s ohledem na přepočtené výsledky naopak ze seznamu zvolených poslanců, jistě ke své velké nelibosti, vypadl. Oba pánové figurovali na kandidátce ODS…

Jak se to mohlo stát?

K uvedenému problému došlo vinou nepozornosti volebních komisí. Martin Kupka sice dostával poměrně hodně přednostních hlasů (lidé ho tak zvaně “kroužkovali), takže i přes vyšší číslo na hlasovacím lístku přeskočil kandidáty, kteří byli stranou umístěni výše a na rozdíl od některých z nich měl v poslanecké lavici zasednout. Jenomže… Jenomže hlasovací lístky byly vytištěny oboustranně a Martin Kupka se ocitl právě na “rubu”. Členové volebních komisí ve snaze co nejvíce urychlit sčítání a po dvou dnech, strávených ve volebních místnostech vyrazit domů, bohužel v mnoha případech opomenuli lístek otočit a zkontrolovat i případné kroužky u kandidátů ze spodní části seznamu. Že by se to nemělo stávat? Jistě že ne. Ale v systému a hlavně v přístupu k sestavování volebních komisí nejde o nic nepochopitelného.

Sestavování volebních komisí

Mohli bychom konstatovat, že by tedy měl být kladen mnohem větší důraz na složení volebních komisí. Měli by v nich zasedat odpovědní a pečliví lidé. Opět nezbývá, než souhlasit. Jen je třeba se zeptat, kdo má takové složení komisí zajistit. Obecní nebo městský úřad? Jistě, má to však svoje ale… Právě obecní úřad, který okrskové volební komise sestavuje, má povinnost zařadit do nich člověka, kterého navrhne každá ze stran, jež v daném volebním okrsku kandidují - a to bez možnosti zásahu. Pokud si tedy strana “dodá” komisaře, který jen stěží přečte kandidátní listinu, který si přijde jen odsedět hodiny s vidinou odměny, která členům volební komise ze zákona připadá, pak není možné čekat, že odvede poctivou práci. Obecní úřady mohou komisi sestavovat nebo doplňovat pouze v případě, že si strany nedodají dostatečný počet vlastních delegátů tak, aby komise měla alespoň minimální povinný počet členů.

Proč strany “dodávají” svoje členy?

Zákonná možnost delegovat do každé okrskové volební komise svého zástupce vyplývá z pohledu, že jde o lidi, kteří mají za “svoji” stranu dohlížet na zákonný průběh voleb a svým způsobem hlídat ostatní komisaře, aby byly výsledky sečteny správně a strana, za níž v komisi zasedají, nebyla nijak poškozena. Měli by být vlastně straně, která je do komise delegovala, odpovědni za svoji práci. Jenže prakticky nejsou. A navíc se z členství ve volebních komisích stala místo prestižního úkolu poměrně jednoduchá brigáda. Sedět dva dny ve volební místnosti, dostat příspěvek na stravu nebo přímo jídlo a pak i odměnu převyšující i dva tisíce korun? Proč ne. Rozhodně se ale nikdo nechce dotknout poctivých členů komisí, jimž jejich úkol rozhodně není třeba závidět. Práce je v komisi dost, pokud se vykonává poctivě a jde o větší okrsek - hlavně právě po uzavření volebních místností, kdy se začnou sčítat hlasy. A pokud se v komisi najde víc “brigádníků”, o nichž byla řeč, je pak úkol poctivých a pracovitých členů o to složitější. Svoje kolegy si totiž nevybírají.

Hledáme brigádníky. Zn: volby

Jak strany hledají lidi, kteří si “za ně” půjdou sednou do volebních komisí? Klidně i na inzerát. Jsou politické strany, které takto zmíněný problém řeší již několik let. Dalším stranám se lidé hlásí sami, ale opět stačí na centrálu napsat svoje údaje a do které komise si chce takový člověk jít sednout. Strany nic dalšího nezkoumají - umí se ten člověk orientovat v textu? Je schopen sčítat hlasy? Není to opilec nebo narkoman? Bude v takové komisi k něčemu platný? Kdo ví? A někdy se pak skutečně může jednat i o problematické typy lidí. Jenže nikdo kromě jeho samého a strany, která je delegovala, s tím prakticky nemůže nic udělat. To už by musel nastat opravdu velký problém...

Jsou i strany, respektive jejich místní organizace, kteří delegují svoje lidi do volebních komisí tak, že zkráka přepíší jejich seznam z voleb minulých. Stává se tak, že se do komise dostanou i lidé, jejichž zdravotní stav se od minulého roku třeba výrazně změnil třeba i s ohledem na vysoký věk a o tom, že mají jít znovu k volbám, se dozví až z pozvánky na předvolební schůzi, která jim přijde z úřadu. A tak zkrátka jdou… Jak mohou být potom při sčítání hlasů prospěšní?

O co tedy jde?

Pokud se budeme ptát, jestli je možné, že jsou výsledky voleb zkreslené, tak tím hlavním místem, kde k (většinou samozřejmě neúmyslně a z nedbalosti zaviněné) chybě může dojít, jsou právě volební místnosti. (Je ale nutné doplnit, že pokud dojde k omylu v okrsku, který má několik stovek voličů, ve volbách celostátního nebo alespoň krajského charakteru s největší pravděpodobností k žádné změně nedojde.) A kdo za to může? V mnoha případech právě samy volební strany, které se nestarají o kvalitu, zodpovědnost a další vlastnosti svých zástupců v komisích. Bylo by tedy lepší, kdyby se právě ti, kterým na výsledku voleb jistě velmi záleží, tedy kandidáti a jejich strany, postarali o to, aby je v komisích reprezentovali lidé, kterým na takové práci záleží a chápou ji s takovou váhou, jakou volby mají mít. Pak by si i samy strany mohly být více jisty, že budou hlasy sečteny na sto procent tak, jak sečteny být mají.

KAM DÁL: Příjmení dědíme po předcích. Některým lidem ale opravdu není co závidět