Petr Borecký: Středočeskou dopravu čekají velké změny. Některé ale budou bolet

Budou podobné obrázky stále každodenní realitou?
Zobrazit fotogalerii (2)
 

Obrovské finanční ztráty, nečinnost státu i nutná řešení v silniční, autobusové i železniční dopravě. Nejen s tím se bude muset potýkat nový radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký. Město Úvaly proslulé špinavými ulicemi a skandály se za dobu jeho starostování změnilo k nepoznání. Nicméně dát do pořádku krajskou veřejnou dopravu je mnohem tvrdší oříšek. Tím spíš v době, která znamená výpadky v rozpočtu. Jaké jsou priority vystudovaného právníka, čím konkrétně chce zlepšit životy lidí a jak to bude s P+R parkovišti nebo cyklostezkami? Nejen o tom v našem rozhovoru.

Pane Borecký, už jste měl čas seznámit se s agendou  a máte jako radní pro oblast veřejné dopravy na co navazovat?
Agenda mi úplně neznámá nebyla již před volbami, a to jak proto, že se o tu oblast dlouhodobě zajímám, ale také proto, že jsem se jí zabýval dnes a denně z pozice starosty města Úvaly. Teď to bude jen ve větším měřítku. S kolegy na krajském úřadě i IDSK, což je organizátor veřejné dopravy ve Středočeském kraji, jsem se začal seznamovat již před samotným ustavujícím zastupitelstvem, některé znám již z dřívějška.

Projekt integrace veřejné dopravy se jeví jako dobrý, nebo to tak není?
Co se týká integrace dopravy, tak v principu souhlasím s tím, že je to dobrý projekt, budeme v něm pokračovat, ale i on má své mouchy. V některých obcích a městech (například oblast Slaného, Bystřicka, Berounska nebo Českobrodska) znamenala integrace neúnosné prodloužení jízdní doby do hlavních dopravních center, ale také nemalé zvýšení provozních nákladů.

Petr Borecký
- vystudoval Právnickou fakultu na Karlově univerzitě
- od roku 2014 je starostou města Úvaly (Praha-východ)
- mezi jeho zájmy patří sport (volejbal, tenis, squash, cyklistika, lyže, turistika), film, fotografování a historická literatura faktu
- je ženatý, má tři syny

Předešlé vedení kraje zrovna neproslulo tím, že by mělo v oblibě otevřenost a transparentnost. Nebojíte se, že na vás začnou vypadávat nejrůznější kostlivci? A je právě větší otevřenost jedním z vašich cílů?
Vždy jsem byl zastánce otevřené politiky a poskytování maximálního množství informací, a tím jsem se řídil i jako starosta. S tímto cílem jsme šli společně s kolegy ze Starostů a nezávislých na Středočeský kraj. Lidé, pokud mají informace, jsou pak ochotnější přijímat třeba i bolestivá, leč nezbytná opatření. Kostlivci na Středočeském kraji bezesporu chrastí, nicméně v oblasti veřejné dopravy, výstavby cyklostezek a P+R bych spíše řekl, že chrastí v dlouhodobém neřešení některých problémů nebo odkládání potřebných rozhodnutí než přímo v nějaké korupci.

S čím vlastně do nové funkce vstupujete, jaké jsou vaše priority?
Své priority bych rozdělil na dvě oblasti, a to krátkodobé a dlouhodobé. Tou krátkodobou prioritou je situace, která dnes doslova a do písmene hoří. Jsou to ztráty způsobené propadem tržeb ve veřejné dopravě Středočeského kraje. Jenom za rok 2020 budou tyto ztráty činit cca 350 milionů Kč u autobusových dopravců a 220 milionů Kč u dopravců železničních - a to jenom za Středočeský kraj. V této částce přitom nejsou dosud započítány ztráty měst a obcí provozujících vlastní MHD a města a obce přispívající na provoz veřejné dopravy Středočeského kraje. Tyto ztráty bude nezbytné nějakým způsobem řešit, a to rychle, protože zčásti budou dopadat i na obce, které mnohdy mají v souvislosti s propadem svých příjmů problém tyto zvýšené náklady financovat. Zde se své odpovědnosti nemůže zbavit stát, který až doposud odmítal přistoupit na to, že by se na kompenzacích ztrát pro dopravce a samosprávy jakkoli podílel. Ten samý stát, který prostřednictvím parlamentu a vlády připravuje další pouštění žilou rozpočtům samospráv, kam patří kromě měst a obcí i kraje. Jen Středočeský kraj tak přijde v příštím roce ve srovnání s rokem 2019 o částku 2,2 miliardy korun!

Pojďme k těm dlouhodobým prioritám...
Jde o tři oblasti. Za prvé v rámci veřejné dopravy je potřeba si říci, jak rozsáhlý systém veřejné dopravy jsou obce, města a kraj vůbec schopny financovat. Jen ve Středočeském kraji budou náklady na financování veřejné dopravy činit v roce 2021 takřka 40 %  všech jeho příjmů z rozpočtového určení daní. Až do roku 2017 to bylo kolem 23 – 25 %. Zatímco v roce 2017 vydával Středočeský kraj na dopravní obslužnost cca 2 miliardy Kč ročně, v letošním roce to je již 3,2 miliardy Kč. Zde se jasně projevuje vliv odstartované integrace veřejné dopravy, modernizace a obměna vozového parku či odbavovací systémy, což je všechno drahá záležitost, ale pochopitelně i výrazný propad příjmů kraje v letošním a příštím roce.

Není i v tomto kontextu nepochopitelné, proč minulé vedení kraje se státem nevyjednávalo o změně rozpočtového určení daní?
Toto vůbec nechápu! Rozpočtové určení daní Středočeský kraj poškozuje a kraj tak zbytečně ročně přichází o zhruba dvě miliardy korun. Teď by se sakra hodily! S tím souvisí další věc a to je vnesení pořádku a alespoň elementární spravedlnosti do spolufinancování obcí. Máme v kraji obce, které platí na dopravní obslužnost neúměrné peníze, a pak máme obce, které neplatí nic. Toto by měly vyřešit standardy dopravní obslužnosti, které jasně stanoví, co, v jakém rozsahu a za jakých pravidel financuje kraj, co financují obce, co stát a kolik procent příjmů musí generovat jízdné. Dnes je již zřejmé, že zcela nevyhnutelné bude zdražování jízdného, jehož cena se 9 let vůbec neměnila.

„Momentální rozdělení mezi ROPID a IDSK způsobuje zbytečné vícenáklady:
- zdvojené vedení a provoz obou organizací
- zdvojené vedení marketingu
- složitá koordinace kontroly dopravců
Rád bych dosáhl toho, aby se toto sloučení podařilo nejpozději do roku 2024. Zde hodně záleží na postoji Prahy. Chtěl bych však začít alespoň tím, že pro začátek zřídíme společné zúčtovací centrum pro ROPID a IDSK. Bude tak daleko lépe vidět na to, kam a jaké peníze putují.“

Trošku jsme uhnuli z těch vašich priorit. Mluvil jste o třech, jaká je tedy druhá?
Během tohoto volebního období společně s hlavním městem Prahou vysoutěžit nové smlouvy s autobusovými dopravci pro období od roku 2024. Soutěž chceme připravit tak, aby umožnila se účastnit i menším firmám a nebylo tak dopředu v podstatě dané, kdo má vyhrát. Rád bych do přípravy této soutěže přizval i reprezentaci obcí, protože i ony se na financování systému podílí. Musíme jen vymyslet vhodný model, protože na území Středočeského kraje je 1 144 obcí, některé velmi malé, a nelze od nich chtít, aby se všechny zabývaly přípravou tak složitého tendru.

Co železniční doprava?
S Českými drahami byla v roce 2019 uzavřena desetiletá smlouva, která není sama o sobě pro kraj špatná. Takže se budeme soustředit na jednání o dalším rozvoji a modernizaci železniční přepravy.

A dostáváme se k vaší třetí prioritě...
Tou je samotné fungování organizátorů veřejné dopravy na území kraje – a to organizacím ROPID a IDSK. V posledních takřka deseti letech panovala mezi Středočeským krajem a Prahou nevlídná nálada a oba celky moc nespolupracovaly. Přitom jsme ke vzájemné spolupráci a závislosti odsouzeni. Z tohoto pohledu je zhola zbytečné plýtvání, aby Praha i Středočeský kraj měly svého vlastního organizátora veřejné dopravy – ROPID a IDSK.

Máte jasno, jak výše popsané dotáhnete k realizaci?
O všech těchto prioritách a způsobu jejich realizace bude potřeba vést mnoho jednání a samozřejmě je potřeba mnohé projednat s koaličními partnery i opozicí. Byl bych rád, kdyby se nám podařilo dosahovat v klíčových věcech konsensu, protože koneckonců jsme všichni Středočeši a Středočešky. Co se nám v tom všem nesmí ztratit, jsou cestující, dispečeři, řidiči a strojvůdci. Oni udržují systém v chodu, oni jej používají a jejich praktické zkušenosti jsou tím, co nám může v rozhodování velmi pomáhat.    

Máte už přehled o tom, jaké projekty bude nutné zastavit kvůli nedostatku financí a jaké naopak chcete určitě udržet?
Mezi oběti nedostatku peněz bude bezesporu patřit systém různých slev, kde budeme muset zhodnotit, jestli si je můžeme dovolit a jestli jsou vůbec správné v té podobě, jak jsou nastavené. Tou úplně první je program Středočeského jízdného pro studenty a seniory, kterým kraj přispívá k 75% slevě poskytované státem dalších 25%, takže ve výsledku měli příjemci této podpory jezdit hromadnou dopravou zcela zdarma. Pomineme-li, zdali je správná samotná idea (protože žádný oběd není zadarmo …), tak celý systém byl tak složitě nastaven, že jej fakticky užívalo velmi málo lidí. Zrušení tohoto programu neušetří žádné závratné částky (jednotky milionů Kč), ale je to začátek a dá se to udělat rychle.

Berete současnou krizi také jako příležitost? Pokud ano, k čemu?
Každá krize je zároveň příležitost. Příležitost podívat se na to, jestli je celý systém správně nastaven a jestli veřejná doprava digitalizovaného 21. století musí vypadat tak, jak jsme ji znali. Vezměte si, jak se postupně mění doprava ve městech – carsharing, bikesharing, elektrokola, koloběžky. Veřejná doprava tedy nemusí být zajišťována jen vlaky a autobusy, může mít více podob. Bavme se raději o konceptu MAAS – mobilita jako služba. Třeba nakonec zjistíme, že můžeme cestující přepravovat v konečném důsledku levněji, ekologičtěji a pro ně pohodlněji než nyní. Tohle vše je ale běh na dlouhou trať.

Někteří dopravci už se nechali slyšet, že výpadky způsobené opatřeními vlády kvůli nemoci covid-19, budou požadovat po krajích. Jste na to připraveni a jak to budete řešit?
Ta věc není právně vůbec jednoduchá, jak se může zvenčí zdát, a za určitých okolností by se mohlo stát, že na celé krizi vydělají jen týmy právníků na straně dopravců i krajů. My se ale s dopravci, resp. jejich asociací bavíme a bavit chceme. Určitě je v tom nechceme nechat, protože není v našem zájmu, aby ty firmy padly. Na druhou stranu manévrovací možnosti krajů a obcí z hlediska přímých finančních kompenzací jsou z právního i ekonomického hlediska velmi omezené. Laicky řečeno, kraje a obce na to nemají peníze a brání v tom i zákony. Bez rozhodnutí státu zásadní průlom nepřijde. Část nákladů však musí nést i samotní dopravci, to je jednoznačné.

Vy tvrdíte, že byste rád motivoval řidiče aut, aby nejezdili po kraji auty, ale veřejnou dopravou. Jak to chcete udělat?
Nejlepší motivací bude, když si každý jeden z nich bude moci říct, že ho cestou do práce nebaví stát v koloně, pak platit drahé parkování a v zimě třeba škrábat led z auta, když to samé zvládne veřejnou dopravou stejně nebo podobně rychle, pohodlně, za přijatelné peníze a večer mu pojede i spoj domů.

„Financování veřejné dopravy pro nás na příští rok znamená výdaje zhruba 3,5 miliardy Kč. Se státem jednáme, jedná s ním i Asociace krajů, vstřícnost státu byla zatím minimální. Je nutné jednoznačně říci, že pokud se stát ke krajům, obcím a dopravcům postaví zády, odnesou to jednoznačně cestující občané.“

Opravdu myslíte, že někdo může kladně zareagovat v době, kdy hovoříme o šetření, a tedy zřejmě i ne úplně dostatečném rozvíjení sítě veřejné dopravy? Navíc vlaky mají neustále zpoždění, vynechávají, což se nemění už desítky let...
Je potřeba si uvědomit, že veřejná doprava v České republice je přes všechny své problémy na nadstandardně vysoké úrovni, a to i ve srovnání s vyspělým světem. Jistě, vlaky mají zpoždění, ale to my také, pokud uvízneme na dálnici. Tady je naprosto klíčová role státu, který jede posledních 8 let marketingově, vynakládá peníze na nesmysly, místo toho, aby se koncentroval na budování klíčové dopravní infrastruktury. Kolik se třeba postavilo nových vysokorychlostních železničních tratí nebo nových koridorů? Nepostavilo se nic. Ale právě nové koridory a VRT nám mohou uvolnit stávající páteřní tratě, a tím i výrazně zlepšit zpožďování osobních vlaků či rychlíků. To samé zabezpečovací systémy na tratích. Nebo stále velké množství nezabezpečených přejezdů. Stejně jako nedobudované obchvaty měst nebo Pražský okruh. Hlavním argumentem ale postupně více a více budou neúnosně přecpaná města (dnes i regionální centra, jako je třeba Mladá Boleslav), nedostupné a drahé parkování a jak věřím, tak třeba i ekologický rozměr.

Jednou z cest jsou určitě nové a opravené stávající cyklostezky. Vidíte zde potenciál, jak ulevit automobilové dopravě?
Cyklostezky mají velký potenciál. My je dnes máme tendenci vnímat hlavně z pohledu rekreačního, ale především v období jaro – podzim mohou sloužit i jako plnohodnotný způsob cest do práce nebo třeba k nejbližšímu nádraží. V době stále více se rozmáhajících elektrokol odpadá i problém se zvlněným terénem a obrázek manažera v propocené košili a saku může být rychle minulostí.

Na vás bude i často velmi kritizovaná výstavba nových P+R parkovišť. Co pamatuji, tak předchozí dvě krajské vlády o tom krásně mluvily, dokonce i plánovaly, ale moc se nedělo. Proč a bude to ve vašem podání jiné?
No, to se ještě uvidí, jestli to bude jiné.  Ale budu se o to snažit. Klíčové je, že kraj zde musí hrát výrazně aktivnější roli a plánování, projektování a výstavbu základní sítě P+R musí vzít na sebe. Základním problémem jsou pozemky a přístupové cesty, na to se teď chceme soustředit primárně. Protože bez vyřešených pozemků neuděláme nic, jen budeme mít krásné plány. Hodně spoléhám na spolupráci s městy, obcemi a jejich představiteli, protože obce a města jsou pro nás klíčovým partnerem. Hned po Novém roce chci začít jednotlivá města a obce osobně objíždět a jednat s jejich představiteli, co je potřeba v konkrétních případech dělat, aby se to hnulo kupředu. Opět tu narážíme na stát a jeho organizace, které mnohdy místo pomoci hážou klacky pod nohy, než aby pomáhaly. Není to třeba ani o lidech, ale o nastavených procesech a zákonech, které jim to znemožňují.

Vy jste také starostou města Úvaly, jak se z této pozice díváte na pravděpodobné zrušení superhrubé mzdy?
O více jak třicet miliard mínus budou obce, kraje přijdou o téměř 12 miliard...
Říkám si, ať už je proboha po parlamentních volbách. Lidé osobně si třeba polepší, ale stát jim to vzápětí vezme z kapes na vyšších výdajích za zdražené či nefunkční veřejné služby. Takže Úvaly, podobně jako jiné obce a města, prakticky zastaví veškeré investice, ale také omezí výdaje na opravy a údržbu městského majetku, což bude mít nepříznivý dopad v příštích letech.

Vinit ale pouze Andreje Babiše by nebylo fér, nebo to vidíte jinak?
Bezesporu. Z tohohle mejdanu, který se tu děje posledních 8 let, se naše země bude dlouho vzpamatovávat. A samozřejmě nesmíme zapomenout, že dveře mu otevřelo chování politických stran roky předtím, které zavinily deziluzi a otrávenost lidí, kteří pak volili skoro kohokoli, v kom viděli naději na změnu. Bohužel ji našli v Andreji Babišovi, který byl spolutvůrcem onoho systému, ale dokázal lidi geniálním marketingem přesvědčit, že on to bude dělat jinak. Dělá. Dopady vidíme dnes. Druhou příčinu vidím zcela jednoznačně v sociálních sítích a řetězových mailech, které štěpí a polarizují společnost. Slušní politici, kteří nevidí věci jen černobíle, mají v tomto prostředí velmi těžký život. Trochu mi to připomíná situaci 30. let 20. století, kdy společnost neuměla nakládat s novými masmédii, jako jsou rozhlas, noviny a televize. A pak je zneužili diktátoři.

Jak to bude dále s vaším starostováním? Hnutí STAN mnohokrát deklarovalo, že je proti kumulování funkcí...
Občanům Úval jsem před volbami veřejně slíbil, že dokončím jako starosta města zbývající necelé dva roky svého stávajícího mandátu. Svůj slib chci splnit. Ale také jsem slíbil občanům Středočeského kraje, že nebudu vykonávat dvě uvolněné funkce za dva plné platy. Proto budu od 1. ledna 2020 působit v Úvalech po zbytek svého mandátu coby neuvolněný starosta. Mám obrovské štěstí na bezva místostarosty, skvěle fungující úřad a zázemí v tolerantní rodině, takže věřím, že to zvládnu.

KAM DÁL? Čtěte rozhovory s novými členy vedení středočeského kraje:
Hejtmanka Pecková: Převrat ve veřejných financích je totální. Budeme utahovat opasky, kde se dá.
Středočeský radní Snížek: Vylidňování venkova je problém. Ale netroufám si lidem říkat, kde mají žít.
Středočeský radní Pavlík: Ve všech nemocnicích kraje dokážeme zajistit léčbu pro covid pozitivní pacienty.
Věslav Michalik: Kostlivců po minulém vedení kraje se nebojím. Ukážeme je lidem a pohřbíme.
Středočeský radní Hrabánek: Testování v domovech seniorů mělo začít dříve, pro klienty je to nápor na psychiku.
Středočeský radní Vácha: Rodiče dětí po škole často žádají to, co měli oni. Svět je ale jinde.
Libor Lesák: Budu tlačit na obchvat Kralup. Pomůže celému regionu a odlehčí i Praze.
Martin Kupka: Stát peníze na opravy krajských silnic má, ale není schopen je spravedlivě rozdělovat.