Babiš může být prezidentem díky jedinému hlasu. Kdy by se stal hlavou státu Petr Fiala?

Andrej Babiš skončil v prezidentské volbě na druhém místě
  |   glosa

Andrej Babiš nebo Petr Pavel. Jeden z nich bude pravděpodobně prezidentem České republiky. Jsme ale připraveni i na jiné, téměř nemožné alternativy. Třeba jeden z prezidentských kandidátů svůj boj o Hrad vzdal. Nicméně možné je všechno. Stejně tak se může stát, že jeden z kandidátů zemře v průběhu vykonávání své funkce. Co by následovalo?

Pokud některý z kandidátů na prezidenta odstoupí před druhým kolem, rozhodně to neznamená, že ten, který "zbyde", je automaticky bez boje zvolen hlavou státu. Druhé kolo by se totiž konalo mezi postupujícím kandidátem, který neodstoupil, a kandidátem, který skončil v 1. kole na třetím místě. Do hry by se tak dostala Danuše Nerudová. Pokud by odmítla, pak by se šlo sestupně k dalším místům - tudíž až k Tomáši Zimovi.

Pokud by došlo na kuriózní variantu, kdy by všichni poražení z 1. kola odmítli výzvu k zúčastnění kola druhého, pak by v něm bojoval skutečně jen jeden kandidát. Tomu by pak ve druhém kole stačil i jediný hlas. V zásadě by tedy stačilo, kdyby například Andrej Babiš hodil hlas sám sobě, a bylo by hotovo.

Smrt přináší nové volby

Ač to ani jednomu z kandidátů nepřejeme, tak se samozřejmě musí kalkulovat i s tím, že nově zvolený prezident může před složením slibu zemřít. Nebo ho složí v jiné podobě, než předepisuje ústava. V tomto případě by došlo k tomu, že by se musely celé volby kompletně od 1. kola opakovat.

Místo na Pražském hradě se uvolní i v případě, že by byl prezident odsouzen za velezradu či hrubé porušení Ústavy nebo jiné části ústavního pořádku.

Přesto, že se to v historii České republiky zatím nestalo, tak vyloučené není ani to, že prezident zemře během výkonu svého mandátu. Například v USA existuje úřad viceprezidenta, na kterého následně přecházejí prezidentské pravomoci, pokud hlava státu není schopna svoji funkci řádně vykonávat.

Právní úprava v ČR smrt prezidenta přímou zmínkou neřeší. Hlava státu nemá ani žádného náměstka nebo viceprezidenta.

Jak to vidí Ústava?

Ústava ČR pamatuje obecně na předčasný konec prezidenta v úřadu v článku 66. Ten říká, že: „Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě není zvolen nebo nesložil slib, rovněž nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí předsedovi vlády.“

Tudíž v tomto případě by to znamenalo prezidentské křeslo pro Petra Fialu. Pravomoci prezidenta jsou však rozděleny mezi více činitelů. Předseda vlády v případě uvolnění prezidentského úřadu disponuje pouze kontrasignovanými pravomocemi, vyhlašování voleb do Senátu naopak spadá na předsedu Poslanecké sněmovny. Pravomoc vyhlašovat volby do Sněmovny se přesouvá na předsedu Senátu.

Zdroje: hrad.cz, epravo, Česká televize, iRozhlas

KAM DÁL: Do volby prezidenta zasáhne ďábel! Kartářka řekla, jak všechno dopadne, promluvila o ženské energii.