Předmanželská smlouva nemusí být strašák. Klidně díky ní můžete vydělat něco navíc

Manželství nemusí skončit fiaskem. Způsoby, jak ochránit majetek, existují
Zobrazit fotogalerii (3)
  |   zajímavost

Plánujete svatbu, nebo už dokonce máte po svatbě, přesto přemýšlíte o úpravě majetkových poměrů, aby jeden z vás nepřišel na buben? Rozvod není v našich končinách ojedinělá záležitost. A přes veškerou lásku, se kterou do manželství vstupujete, je dobré si uvědomit, že pořád uzavíráte smlouvu. Slavnostní, ale smlouvu. Jak na to?

Ke svatbě patří i společné jmění manželů. To zahrnuje majetek, ale i dluhy manželů. Abyste ale věděli, co do toho spadá opravdu, je důležité vědět, v jakém režimu se nacházíte. Málo se to ví, ale režimy společného jmění manželů máme tři a každý z nich znamená něco trochu jiného.

Zákonný režim

To je ten, který vzniká automaticky. Jste zamilovaní, řeknete si před příslušným orgánem ano, oslavíte to s přáteli – bum – a máte společný majetek. Za předpokladu, že jste si nesjednali něco jiného, a mimo věcí, které do toho dle zákona nespadají. Jsou jimi například věci osobní potřeby – kartáček, hygiena, oblečení, věci nabyté darem (ano, i nemovitosti) nebo odkazem, bolestné, náhrada škody určená jednomu z manželů apod. 

Pokud má ale váš manžel byt, který pronajímá a patří jen jemu, společný zisk z pronájmu už do režimu SJM spadá. 

Smluvený režim

Předmanželská smlouva, znáte? Strašák všech, kteří mají pocit, že to něco vypovídá o lásce druhého partnera. Ve skutečnosti je to velmi dobrý způsob, jak ochránit svůj majetek před budoucími možnými spory. Často se lidé během rozvodu domlouvají jen obtížně a rozpad vztahu je doprovázený bouřlivými emocemi – tím spíše, pokud odejít chce jen jeden z nich. 

Nenechte se však mýlit – smluveným režimem nemusíte jen omezit majetek, který máte s manželem společný. Můžete ho oddělit, zúžit, nebo naopak rozšířit. To znamená, že v rámci této manželské smlouvy se můžete domluvit, že si za společné jmění manželů určíte daleko více, než vám určuje zákon. 

Smluvený režim lze založit nejen před vznikem manželství, ale také kdykoliv v jeho průběhu. Pokud uzavřete smlouvu ještě před manželstvím, nabývá účinnosti až uzavřením manželství – případně datem, které ve smlouvě určíte. Musí být uzavřena formou veřejné listiny (zajděte za notářem, bude vědět).

Režim založený rozhodnutím soudu

Jsou situace, kdy do svobodného rozhodování o majetku vstoupí soud. Důvody pro jeho zásah jsou jasně dané. Patří k nim například marnotratnost jednoho z manželů, nepřiměřená rizika, která jeden z manželů opakovaně podstupuje, podnikání manžela či manželky apod. 

Kdy společné jmění manželů zanikne?

Soudním výrokem o propadnutí majetku v trestním řízení, dohodou manželů, rozhodnutím soudu, prohlášením konkurzu.

Zdroj: redakce, nkcr.cz, občanský zákoník

KAM DÁL: Manžel mě podvedl, když jsem ležela vedle něj, říká Bára. Byla to jejich svatební noc.