Zadlužený manžel: Kdy se vás to netýká, a kdy budete naopak platit jako mourovatí

Hádky kvůli penězům? V manželství nic neobvyklého
  |   zajímavost

Pokud uzavřete manželství, zakládáte tím vzájemná práva i povinnosti, které se samozřejmě týkají i společných závazků. Ne každý dluh, se kterým váš manžel přijde domů, musí být ale dle zákona také váš. Před kterými jste automaticky chráněni? A jak se bránit, když se závazky svého manžela nesouhlasíte?

Láskyplné spojení dvou osob s sebou nese také mnoho překážek. Uzavření manželství, to je podle zákona více smlouva než projev náklonnosti. Co když ale zjistíte, že ten, koho si berete, vězí až po krk v dluzích? Nebo dokonce dluhů přibývá bez vašeho vědomí? I na to zákon myslí, a ačkoliv jsou vaše možnosti omezené, ani zdaleka to není beznadějné.

Společné jmění manželů

Zákon společné jmění manželů definuje v § 708 odst. 1 občanského zákoníku jako: „To, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů, je součástí společného jmění manželů.“

Přičemž rozděluje tři takové režimy – zákonný, smluvený a založený rozhodnutím soudu. Dluhy do společného jmění manželů patří také, pokud je za trvání manželství převzali oba z manželů nebo jeden z nich.

Které dluhy manžela se vás týkají?

Součástí společného jmění jsou tak dluhy převzaté, které vznikly na základě právního jednání – typicky kupní smlouvou. Vyloučeny jsou dluhy, které jednomu z manželů vznikly ze zákona – například neplněním povinnosti platit výživné, na základě rozhodnutí soudu nebo správního orgánu. Takže nejen alimenty, ale také pokuty, náhrady škody a další.

Nepatří tam také dluhy, které se týkají majetku náležícího jen jednomu z manželů, a převyšující zisk z takového majetku, a takové, které převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž by se týkaly obstarávání běžných každodenních potřeb rodiny. Třeba když manžel půjde, koupí si nablýskaný sporťák za několik milionů a pak zjistí, že na jeho provoz vlastně nemá. Nebo když si koupí nové Rolexky na splátky. A tak dále.

Přišel exekutor...

Když ale přijde exekutor, může sáhnout i na majetek ve společném jmění manželů, pokud majetek jednoho z manželů nebude dostačující. A to i kvůli dluhům, které vznikly manželovi ještě za svobodna.

Zákon v takovém případě pamatuje na výjimku, která má chránit bezdlužného manžela. Aby se mohla použít, dluh musel vzniknout jen jednomu z manželů a proti vůli druhého. První manžel pak musí vyjádřit svůj výslovný nesouhlas vůči věřiteli, a to nejlépe písemnou formou s potvrzeným doručením, aby byl prokazatelný.

Zdroj: redakce, občanský zákoník, komentářová literatura

KAM DÁL: Neplatí vám druhý rodič alimenty? Na Úřadu práce získáte náhradní výživné.