S Milošem Zemanem jsme přátelé, říká Miloš Petera - kandidát na hejtmana

Miloš Petera bude předsedou středočeské ČSSD i následující dva roky
 

Představujeme dalšího kandidáta na hejtmana, tentokrát Miloše Peteru z ČSSD. Ten se na podzim pokusí obhájit místo prvního muže Středočeského kraje. Jezdí po obcích a slibuje líbivé projekty. Otázkou je, zda je tentokrát opravdu uskuteční. Opozice mu vytýká, že kraj za jeho vlády stagnoval a že se nenašly peníze na důležité projekty.

Dnes už si to mnozí nepamatují, ale Petera (ČSSD) se nestal hejtmanem po minulých krajských volbách v červnu roku 2014. Vystřídal ve funkci svého stranického kolegu Josefa Řiháka, který rezignoval. Petera jako Řihákův první náměstek byl logickým nástupcem, a i když opozice s jeho volbou nesouhlasila, neměl konkurenci. V zastupitelstvu, které má 65 členů, dostal 36 hlasů.

Miloš Petera se narodil v roce 1958 v Hradci Králové. V 80. a 90. letech pracoval jako výrobně-technický náměstek v cukrovaru Nymburk. Poté se stal ředitelem společnosti VaK Nymburk, v níž je doposud členem představenstva.
Svou politickou kariéru začal jako člen KSČ (vstoupil roku 1987), pak byl členem
Zemědělské strany,
Liberálně sociální unie
a Českomoravské unie středu. V roce 1998 kandidoval za ČSSD do zastupitelstva města Nymburk, do strany však vstoupil až o tři roky později. Mezi lety 2002 a 2010 působil jako nymburský místostarosta. Souběžně byl mezi lety 2008 a 2014 náměstkem hejtmana Středočeského kraje. Jako starosta Nymburka pak působil jedno volební období mezi lety 2010 a 2014. Zkušenost má i z poslanecké sněmovny, kde byl za ČSSD v letech 2013 a 2014.

 

Při poslední cestě prezidenta Miloše Zemana Středočeským krajem jste jej doprovázel. Jak hodnotíte tuto cestu?
S panem prezidentem mám přátelský vztah, což mě těší, protože dostat se k němu není až tak jednoduché. Myslím si, že program a témata, která jsme nastavili, byla správná. Dostali jsme se do podnikatelského prostředí, například do firmy Sellier & Bellot. Odhalili jsme i jeden problém týkající se učňovské mládeže a výchovy nových pracovníků pro tyto provozy. Řekli jsme si, že se sejdeme na kraji a budeme tuto problematiku řešit. V tomhle máme dluh. Neumíme dost dobře nastavit systém propojení podnik – škola. Pan prezident kvitoval, že se vyhlásilo CHKO v Brdech. Přišli jsme na nedostatky v integrovaném záchranném systému, které budeme řešit. Návštěva pana prezidenta splnila naše představy. Odpovídala tomu i plná náměstí.
 

Náměstí v Berouně bylo plné a minimálně z jedné třetiny se jednalo o prezidentovy odpůrce.

S tím souhlasím. Je potřeba ale říct, že to nebyli občané Středočeského kraje. Většinou to byli Pražané, kteří tam přijeli kvůli prezidentovým názorům na činnost zpěváků Kollera a Dusilové (oba umělci vyjádřili nespokojenost s hlavou státu v průběhu svých vystoupení na předávání hudebních cen Anděl, pozn. red.).

S panem prezidentem se shodujete také v tom, že nepodporujete stavbu přehrady na Berounce. Máte nějaké jiné řešení, jak ochránit obce na dolním toku Berounky před povodněmi?

Přivítal jsem, že obce na dolním toku Berounky požádaly Povodí Vltavy o vypracování analýzy a zmapování stavu. Nejedná se o to, že by se na Berounce mělo něco stavět. Šlo o to, aby se vedla diskuze. Berounka a její přírodní ráz má tak velký potenciál, že by bylo velmi špatné nějakým způsobem regulovat její tok. Přirozené koryto by tam mělo zůstat. Navíc jsem prosazoval Národní park Křivoklátsko, na který by regulace toku měla dopad. Na druhou stranu chápeme, že ochrana majetku a obyvatel je velmi podstatná. Pro mě je tedy cesta v nepřímé regulaci Vltavy, která by částečně regulovala i Berounku. Na Vltavě je několik přehrad, na mysli mám hlavně Orlík. Manipulační řád, který se tam nastavil, dokáže regulovat Vltavu, a tím umožní, aby velká voda Berounkou protekla a nenaplňovala by se ještě dále z Vltavy. Nechal bych to na odbornících, ale vidím v tom cestu, jak zachovat přírodu i zajistit bezpečnost obyvatel a ochranu jejich majetku.

Je to jedna z vašich priorit do nadcházejících voleb?

Jednou z mých priorit je Národní park Křivoklástko, protože se domnívám, že to je jeden z posledních biotopů v České republice.

 

Zatímco hejtman Petera se chválí, opozice mu vytýká, že kraj je veden bez dlouhodobé vize, chybí jakákoliv strategie. "Plán odpadového hospodářství byl ve Středočeském kraji schválen jako v posledním kraji v republice, strategie zdravotnictví na roky 2014 – 2020 byla zastupitelům předložena až v dubnu 2016 (!) a byla natolik špatná, že ji koalice nebyla schopna schválit – krajské zdravotnictví, základní a stěžejní část správy kraje, tak postrádá jakékoliv směřování. Středočeské silnice, záležitost spadající přímo do hejtmanovy gesce, jsou dlouhodobě v katastrofálním stavu. Až v předvolebním roce se dosti okatě našly finanční prostředky na větší rekonstrukce, nicméně celkový objem financí jdoucí do opravy a údržby komunikací odpovídá roku 2008 a na výraznou změnu k lepšímu rozhodně nestačí," tvrdí kandidát na hejtmana za STAN a kolínský starosta Vít Rakušan.

 

Martin Kupka vás kritizuje mimo jiné za to, že nedostatečně zvelebujete zdravotnictví. Poukázal zejména na to, že odchází řada kvalifikovaných lékařů a sester. Hodláte tuto situaci nějakým způsobem řešit?
Je to o tom, jak jsou doktoři a sestry ohodnoceni, proto držíme pravidlo, že přidáváme každý rok pět procent. Velmi mne mrzí, že to říká zrovna pan Kupka ze strany, která privatizovala nemocnice. Právě ODS nastavila model, který tady máme dnes. Máme pět krajských nemocnic, vedle nichž zůstalo deset dalších nemocnic, které jsou městské nebo soukromé. Nastavil se model, že tyto nemocnice jsou daleko lépe placené než ty krajské. ODS všechno tohle způsobila. Trend úbytku doktorů a sester je celorepublikový. Středočeský kraj neexistuje v nějakém suchoprázdnu. Máme několik věcí, které jsou horší než v jiných krajích. Máme tady velkou konkurenci v pražských nemocnicích. Jsou to státní nemocnice, se kterými stále bojujeme o mzdové náklady. Zdravotnictví a úbytek doktorů a sester je čistě v ekonomické oblasti. Vyjádření pana Kupky mi připadá trošku pokrytecké, protože se jedná o věci, které jsou problematické v rámci celé České republiky a nikoliv pouze ve Středočeském kraji.

V dubnu jsme zaznamenali nové zvraty v kauze AZOS. Firma, která dlouhodobě obtěžovala Nymburk nepříjemným zápachem ze své výroby, má podle rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje zastavit provoz. AZOS se ale proti rozhodnutí odvolal a provoz běží dál. Jak si myslíte, že tuto kauzu zvládáte? Mohli jste udělat více?
Velmi nás potěšilo, že zástupce ombudsmana pan Křeček vydal před čtrnácti dny vyjádření, že krajský úřad nepochybil v celém procesu té kauzy.

Odpůrci v kauze AZOS argumentují tím, že kontroly ze 12. dubna a 13. května minulého roku potvrdily souvislost výroby AZOSu se zápachem v Nymburce. Na tiskové konferenci dne 6. října jste tvrdil, že žádná měření nic takového neprokázala. Jak to tedy je? Vy jste o těchto kontrolách nevěděl?
To je více věcí dohromady. Měření, o kterých mluvíte, jsou kontroly krajského úřadu, který vydal prohlášení, že tam byl cítit zápach. To ale ještě neznamená, že nejsou splněny hodnoty dané zákonem. Zákon říká, že zápach dodnes oficiálně není měřitelný. Chceme prosadit, aby se to dostalo do legislativy České republiky. O těch zápisech jsem samozřejmě věděl, ale je to názor druhé strany a my musíme striktně postupovat podle zákona.

Více o kauze AZOS si přečtěte ve článku AZOS Nymburk vyrábí dál, odpůrci hlásí policii "toxický smrad".

 

Oponenti však Peteru kritizují za mnoho dalších věcí, které se kraji nedaří, nejen za stav středočeských nemocnic. "Kraj má dva hlavní úkoly: vykonávat kvalitní správu a zajišťovat svůj rozvoj. To se za posledních 8 let, kdy kraj vede ČSSD s KSČM, příliš nedělo. Problémem je neschopnost strategického řízení a bez promyšlené strategie vznikají problémy. Kraj nakládá často chaoticky a neefektivně se zdroji, nevyužívá svou strategickou polohu a blízkost Prahy a zaostává. Doposud nebyla s Prahou integrována hromadná doprava, nezlepšil se stav silnic. Obrovské investice do zdravotnictví jsou problematické, protože chybí promyšlená koncepce. Dlouhodobě se neřešil problém nedostatečné kapacity základních škol. Navíc je řízení kraje pro občany stále nedostatečně transparentní a ve vedení i v dalších funkcích je stále mnoho lidí spojených s érou nepravomocně odsouzeného bývalého hejtmana Ratha," uvedl kandidát na hejtmana za TOP 09 Petr Tiso.

 

Další kritika oponentů se točí kolem podvodů u veřejných zakázek a dotací. Česká pirátská strana navrhuje online přenosy z jednání zastupitelstva. Byl byste pro online přenosy?
Nejsem zastáncem online přenosů, protože někteří zastupitelé se potom výrazně předvádějí a říkají termíny, o kterých si myslím, že nejsou příliš objektivní. Za druhé zastupitelstvo je veřejné. Velmi mne mrzí, že na zastupitelstvo chodí strašně málo lidí. Nemáme žádné tajnosti. Myslím si, že lidé by měli přijít na zastupitelstvo a zúčastnit se ho, aby viděli tu atmosféru. Tu u televize určitě neuvidí.

 

Priority Miloše Petery do krajských voleb:
- zachování žákovského jízdného a bezplatné cestování pro důchodce nad sedmdesát let v autobuse a na železnici.
- integrace části Boží dar na Milovicku, dokončení demolic a příprava k dalšímu využití. 
- Všejanská spojka, která by měla výrazně zlepšit železniční dopravu a spojit Prahu s Mladou Boleslaví a dále s Libercem.
- přístaviště na Labi, na kterých Petera pracuje už čtyři roky. Celkem by mělo jít o 10 přístavišť, která by spojila města na Labi a umožnila kulturní a turistický ruch. 

Na jednání zastupitelstva by se ale poté mohl podívat větší počet lidí, kteří třeba nemají čas na zastupitelstvo přijít.
To je pravda. Mám ale zkušenost s tím, že kde jsou online přenosy, tak zastupitelstvo trvá dvakrát déle než jinde.

Čili v rámci efektivity vám připadá lepší online přenosy nemít.
Neřekl bych, že v rámci efektivity. Chtěl bych říct jinou důležitou věc. Do této kanceláře může přijít kterýkoliv občan. Když mám čas, tak ho vezmu i mimo pořadník. Myslím si, že online přenosy problematiku sdílení informací nevyřeší. Znám i města, která dávala na úřední desku stenografický zápis ze zastupitelstva. Většina z nich od toho odstoupila.

Kolik lidí sem za vámi chodí?
Denně přijímám deset až patnáct návštěv. Z toho zhruba třetinu tvoří občané. Chodí se mě sem ptát například pán, který má problémy s vyřešením majetku, protože silnice vede na jeho pozemku. Jsou to opravdu konkrétní věci, které lidi zajímají. Myslím si, že tady má každý dveře otevřené.

Kdo si myslíte, že je vaším typickým voličem?
To je velmi složitá otázka. Myslím si, že to jsou lidé nad 35 let do 70 let. To je největší voličský potenciál, který má sociální demokracie. Myslím si, že to jsou zaměstnanci, důchodci a začíná se k nám kladně stavět i střední stav, tzn. drobní podnikatelé a živnostníci.

Jak hodnotíte uplynulé volební období? Co se vám povedlo? Za co byste se naopak úplně nepochválil?

Oblíbené jídlo: Přiznám se, že když jsem byl mladší, měl jsem rád všechno od vepřového. Teď, jak stárnu, už to vepřové moc nemusím. Kdybych měl vybrat jedno jídlo, je to teď slepice na paprice s kolínkama.

Koníčky: Jsem motorkář. Teď jsem si koupil Jawu. S manželkou nás potom baví chalupa a zahrádka. Děláme okrasné zahrady, protože nás baví hrabat se v zemi. Baví mě všechno, co se týká přírody. Máme dva psy a asi šestadvacet papoušků. 

Jako velmi pozitivní vidím čerpání evropských prostředků v rámci ROPu. Vyčerpali jsme bezmála 15 miliard. Zbylo asi 50 miliard. Vím, že kolega Kupka říkal, že jsme prošustrovali 100 milionů, ale ve skutečnosti to bylo 57 a to beru, že jsou promile. Dále se nám velmi osvědčila podpora žákovského jízdného. Pro rodiny to má i sociální dopad. Za třetí bych rád zmínil investice ve zdravotnictví a to, že jsme zachovali středočeské nemocnice v majetku kraje. Rezervy naopak máme v opravě komunikací. Je to způsobeno tím, že bychom potřebovali větší množství peněz, abychom byli schopní do komunikací investovat.

Věříte, že obhájíte post hejtmana?
Kdybych tomu nevěřil, tak do toho nejdu. Když jsem si dělal bilanci, tak za svoje vládnutí se nemám za co stydět. Myslím si, že růst Středočeského kraje je patrný. Když budu konkrétní, máme v tuto chvíli druhou největší životní úroveň hned po Praze a také jsme hned druzí po hlavním městě ve mzdových otázkách. Nezrušili jsme žádné autobusové nebo železniční spoje, spíše je rozšiřujeme. Jsme nejlépe hodnocení v životním prostředí, což mě velmi překvapilo a potěšilo. Na druhé straně jsme nejhůře hodnoceni v dopravě a kvalitě komunikací. Důvodem je to, že komunikací máme hodně a jsme tranzitním krajem, protože lidé jezdí do Prahy. Věřím tomu, že vyhrajeme a budeme moci další čtyři roky ovlivňovat chod Středočeského kraje.

 


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru