Historické městečko Trhový Štěpánov se topí v zeleni. Připomíná smaragd

Trhový Štěpánov a kostel sv. Bartoloměje
Zobrazit fotogalerii (9)
  |  

Ačkoliv Trhový Štěpánov není urbanisticky typické město, přesto jím už deset let je. Návštěva města nabízí množství historických a kulturních památek, přírodní zajímavosti a bohatý společenský život. Štěpánov je centrem mikroregionu Zelený Smaragd, najdete ho deset kilometrů východně od Vlašimi.

Městečko ležící nedaleko Vlašimi je součástí mikroregionu Český Smaragd, spolu s ním do mikroregionu patří Hulice, Chlum, Javorník, Kladruby, Soutice, Tehov a Zdislavice. Před šesti lety získal Trhový Štěpánov opět status města.

Centrum mikroregionu Český Smaragd

Název Český Smaragd byl zvolen proto, že se nacházejí v zeleni, uprostřed lesů a jsou skutečným drahokamem české krajiny. Dominantou Trhového Štěpánova je gotický kostel sv. Bartoloměje. Některé prameny jej datují již do dvanáctého století. Kostel byl novogoticky upraven koncem devatenáctého století. Kolem kostela se zachovala hradba z původního hřbitova, který jej obklopoval, a barokní hřbitovní brána.

Jen opravdu kousek od kostela sv. Bartoloměje nalezneme Muzeum Štěpánovska. Muzeum  od roku 2004 sídlí v budově s číslem popisným 26 ze 16. století, která patří k nejstarším budovám Trhového Štěpánova; jsou zde umístěny expozice zaměřené na život předků Štěpánova. V muzeu se také konají krátkodobé příležitostné výstavy. V přízemí historické budovy jsou dvě místnosti, které jsou zařízeny postaru jako kuchyň a pokoj.

 Město Trhový Štěpánov najdete na Benešovsku ve Středočeském kraji. Městem je od roku 1290 s výjimkou let 1954–2007. Roku 1954 byl Štěpánovu odebrán status města. Městského statutu Štěpánov znovu nabyl až 12. dubna 2007. Do té doby byl pouhou vesničkou střediskovou. Žije zde kolem 1 300 obyvatel   

Muzeum a židovský hřbitov

"Najdete zde předměty, které naši předkové používali k dennodennímu životu. V horní části muzea jsou vystaveny zapomenuté anebo zmodernizované exponáty jako například valchy, dřevěná pračka, staré žehličky, potřeby pro truhláře, ševce, mlynáře, sbírky hodin a mlýnků a další. V těchto místnostech se pravidelně konají výstavy s různou tematikou," uvedl starosta města Josef Korn s tím, že přesné údaje o konání a náplni výstav se mohou zájemci dozvědět na webových stránkách města.

Další z pamětihodností Trhového Štěpánova je židovský hřbitov ve spodní části města. Ten patří k nejzachovalejším v České republice s náhrobky barokního a klasicistního typu. Doba založení hřbitova není známá, ale údajně mohl být založen už roku 1434. Nejstarší dochovaný náhrobek pochází z roku 1711. Poslední pohřeb se zde konal před rokem 1943. Po roce 1969 zde byla umístěna část náhrobků ze zrušeného hřbitova v Dolních Kralovicích. Hřbitov byl restaurován v 80. letech 20. století.

Zázemí pro spolkový život

Šestým rokem slouží veřejnosti a zejména potřebám místních spolků v městečku na Podblanicku spolkový dům. Ten návštěvníci naleznou v zadním traktu historické budovy na štěpánovském náměstí hned vedle Muzea Štěpánovska. "Zázemí tu našli například dobrovolní hasiči, klubovnu získal i Klub aktivního stáří, maminky s dětmi z dětského klubu, scházejí se tu myslivci, včelaři, hasiči, štěpánovští vinaři a další neformální spolky. Pro místní je tu k dispozici přednáškový sál s vybavením pro přednášky, koncerty i videoprojekce," dodal štěpánovský starosta.

Na houby, na kolo ano, za golfem už ne

Díky všudypřítomným okolním lesům je Štěpánovsko ideálním místem k houbaření. Zdejší členitá a zvlněná krajina s okolními pamětihodnostmi zase láká zejména cyklisty k vyjížďkám a rodinným výletům.

Zkrátka nepřišli ani ti, kteří si chtěli za rozumné ceny zahrát golf na devítijamkovém golfovém hřišti postaveném na zrekultivované skládce při vjezdu do města směrem od Vlašimi. To ovšem platilo jen do roku 2013. Poté, co bylo hřiště předáno novému výboru, tu golf jako takový skončil. „My jsme se na to nemohli dívat a raději jsme se odstěhovali,“ říkáí se smutkem v hlase bývalá prezidentka klubu a spolumajitelka resortu Mirka Voigtsová, spolu s manželem Michalem, kteří hřiště před deseti lety vybudovali na bývalé rekultivované skládce.

Ryby, raci, mihule

Katastrem obce protéká Štěpánovský potok s přírodní rezervací stejného jména. Přírodní rezervace Štěpánovský potok zaujímá meandrující dolní tok Štěpánovského potoka v délce necelých 6 km mezi Trhovým Štěpánovem a Souticemi až po ústí do řeky Sázavy.

Hlavním důvodem ochrany je zachovalý ekosystém pstruhového potoka s významným výskytem mihule potoční. Z korýšů zde žije rak říční, což svědčí o vysoké čistotě vody; dalšími typickými druhy jsou ryby jako pstruh obecný, plotice obecná, jelec tloušť, jelec proudník, střevle potoční, hrouzek obecný či mřenka mramorovaná.

Výhodou nejen Trhového Štěpánova, ale všech obcí mikroregionu Český Smaragd je to, že tu není přítomná téměř žádná průmyslová výroba, a tak návštěva, sportování a vycházky do okolí posílí i plíce návštěvníků, kteří mohou trpět respiračními problémy.


To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

Přihlášení k odběru newsletteru